Soveltuvuusarviointi- ja rekrytointipalvelut

Информация о тендерe

27.11.2020 12:02 (GMT+01:00)
08.12.2020 11:00 (GMT+01:00)

Информация о покупателе

Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
00029 HUS
Финляндия
1567535-0

Closing date has passed.

Информация о тендере

TÄMÄ EI OLE HANKINTAILMOITUS TAI TARJOUSPYYNTÖ VAAN TARKENTAVA MARKKINAKARTOITUS ELI TIETOPYYNTÖ:

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) suunnittelee Soveltuvuusarviointi- ja rekrytointipalvelujen kilpailutusta.

Tarjouspyyntö tullaan oletettavasti julkaisemaan joko vuoden 2020 lopussa tai vuoden 2021 alussa. Tietopyynnön tavoitteena on saada näkemyksiä kilpailutettaviin palveluihin ja sen sisältöä koskeviin ominaisuuksiin, jotta tarjouskilpailu voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti.

Hankintayksikkö pyytää alalla toimivia yrityksiä esittämään kirjalliset kommenttinsa tietopyyntömateriaaliin siten kuin kohdassa "Hankinnan kohteen kriteerit" on ohjeistettu.

Tietopyyntöön vastaaminen ei muodosta yritykselle velvollisuutta osallistua tarjouskilpailuun, eikä se ole tarjouskilpailuun osallistumisen edellytys. Tietopyyntöön vastaaminen ei vaikuta tarjoajan asemaan tarjouskilpailussa, eikä tietopyyntöön vastanneille makseta korvausta
tietopyyntöön vastaamisesta tai markkinavuoropuheluun osallistumisesta. Tietopyynnössä esitetty tieto on hankintayksikön alustavaa arviota kilpailutuksen
toteuttamisesta ja tietopyynnössä esitetyt seikat voivat muuttua hankintaa valmisteltaessa.

Hankintayksikkö pyytää vastauksia tietopyyntöön 8.12.2020 klo 12:00 mennessä. Vastaukset tulee antaa Tarjouspalvelu.fi-portaalin kautta määräaikaan mennessä. Hankintayksikkö ei sitoudu toteuttamaan hankintaa sellaisena, kuin tietopyynnössä on esitetty. Hankintayksiköllä on mahdollisuus hyödyntää tietopyynnössä saamiansa tietoja
tulevan tarjouspyynnön suunnittelussa. Päätökset hankintaprosessin yksityiskohdista tehdään vastausten saapumisen jälkeen.

Nykytilanteen kuvaus

Tällä hetkellä HUSin esihenkilöt tekevät rekrytointeja pääsääntöisesti itsenäisesti hyödyntämättä ulkopuolista palveluntuottajaa. Ulkopuolisia palveluntuottajia hyödynnetään lähinnä rekrytointien soveltuvuusarvioinneissa (ylimmän johdon tehtävät: mm. viestintäjohtaja, kiinteistöjohtaja sekä vaativissa asiantuntijatehtävissä ja esimiestehtävissä: mm. projektipäällikkö, ylilääkäri, arkkitehti, tuotepäällikkö). Rekrytointipalveluita on hyödynnetty lähinnä johdon viranhaun rekrytoinneissa, joissa on pyritty tehostamaan potentiaalisten hakijoiden kartoittamista suorahakumenetelmällä tehtävään sekä parannettu kohderyhmän tavoittamista erilaisin rekrytointimarkkinointitoimenpitein.

Rekrytoinnin ollessa toistaiseksi esihenkilön oto-toimintaa (oman toimen ohella), halutaan jatkossa varmistua siitä, että esihenkilöillä on rekrytoinnin toteuttamiseen tarvittava tuki käytössä, jonka vuoksi HUS kilpailuttaa sekä soveltuvuusarvioinnin, rekrytoinnin kokonaispalvelun, suorahaun sekä avustavat tehtävät prosessin eri vaiheissa.

HUS kehittää rekrytointiaan koko ajan. Tarkoituksena on turvata henkilöstön saatavuus ja varmistaa, että tarvittaessa esihenkilöt saavat rekrytointeihin ammattimaista tukea. Eri ammattiryhmien rekrytoinnissa haasteet oikeiden osaajien saamiseksi/ varmistamiseksi ovat koko ajan lisääntyneet. Haasteita on mm. hoitaja- ja lääkärirekrytoinneissa sekä muissa toiminnoissa kuten Tietohallinnon asiantuntijatehtävissä. Rekrytoitaessa uusia työntekijöitä, riippuu työntekijämarkkinatilanteen haastavuudesta tai rekrytoinnin kohteena olevasta tehtävästä, onko tarvetta ulkopuolisen palveluntuottajan rekrytointipalveluille kuten suora-haulle, kohderyhmämarkkinoinnille, esikarsinta/haastatteluille tai muille avustaville palveluille.

Edellisinä vuosina toimeksiantoja rekrytointipalveluille ja avustaville tehtäville on ollut satunnaisesti. Hakuprosessissa on tarve saada luotettavaa tietoa hakijasta ja hänen soveltuvuudestaan haettavaan tehtävään ja erityisesti tämä korostuu vaativien asiantuntijoiden ja esimiesten/ johdon rekrytoinneissa. Perinteinen tapa tuottaa soveltuvuusarviointeja lisää jonkin verran rekrytoinnin läpimenoaikaa, jonka vuoksi soveltuvuusarviointien käyttö ei ole HUSissa vuosien aikana kasvanut kovinkaan paljon.

Soveltuvuusarvioinnit nähdään HUSissa kuitenkin erittäin tarpeellisena, jonka vuoksi HUSissa on pilotoitu vuonna 2020 verkkopohjaisia soveltuvuusarviointeja niiden nopeuden/ ketteryyden vuoksi. Verkkopohjaisten soveltuvuusarviointien nopea toteutustapa mahdollistaa sen, että akuuteissa rekrytoinneissa soveltuvuusarvioiden käyttö ei ole este, koska se pystytään toteuttamaan ketterästi ilman pidempää viivettä rekrytoinnin läpimenoon. Tulevaisuudessa on tarkoitus edelleen hyödyntää perinteistä soveltuvuusarviointitapaa, mutta saada hakijoiden arviointiin tukea myös verkkopohjaisilla arvioinneilla silloin, kun aikataulu ei mahdollista perinteistä soveltuvuusarvioinnintapaa tai ko. tehtävän rekrytointia palvelee paremmin verkkopohjainen soveltuvuusarvio.
TÄMÄ EI OLE HANKINTAILMOITUS TAI TARJOUSPYYNTÖ VAAN TARKENTAVA MARKKINAKARTOITUS ELI TIETOPYYNTÖ:

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) suunnittelee Soveltuvuusarviointi- ja rekrytointipalvelujen kilpailutusta.

Tarjouspyyntö tullaan oletettavasti julkaisemaan joko vuoden 2020 lopussa tai vuoden 2021 alussa. Tietopyynnön tavoitteena on saada näkemyksiä kilpailutettaviin palveluihin ja sen sisältöä koskeviin ominaisuuksiin, jotta tarjouskilpailu voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti.

Hankintayksikkö pyytää alalla toimivia yrityksiä esittämään kirjalliset kommenttinsa tietopyyntömateriaaliin siten kuin kohdassa "Hankinnan kohteen kriteerit" on ohjeistettu.

Tietopyyntöön vastaaminen ei muodosta yritykselle velvollisuutta osallistua tarjouskilpailuun, eikä se ole tarjouskilpailuun osallistumisen edellytys. Tietopyyntöön vastaaminen ei vaikuta tarjoajan asemaan tarjouskilpailussa, eikä tietopyyntöön vastanneille makseta korvausta
tietopyyntöön vastaamisesta tai markkinavuoropuheluun osallistumisesta. Tietopyynnössä esitetty tieto on hankintayksikön alustavaa arviota kilpailutuksen
toteuttamisesta ja tietopyynnössä esitetyt seikat voivat muuttua hankintaa valmisteltaessa.

Hankintayksikkö pyytää vastauksia tietopyyntöön 8.12.2020 klo 12:00 mennessä. Vastaukset tulee antaa Tarjouspalvelu.fi-portaalin kautta määräaikaan mennessä. Hankintayksikkö ei sitoudu toteuttamaan hankintaa sellaisena, kuin tietopyynnössä on esitetty. Hankintayksiköllä on mahdollisuus hyödyntää tietopyynnössä saamiansa tietoja
tulevan tarjouspyynnön suunnittelussa. Päätökset hankintaprosessin yksityiskohdista tehdään vastausten saapumisen jälkeen.

Nykytilanteen kuvaus

Tällä hetkellä HUSin esihenkilöt tekevät rekrytointeja pääsääntöisesti itsenäisesti hyödyntämättä ulkopuolista palveluntuottajaa. Ulkopuolisia palveluntuottajia hyödynnetään lähinnä rekrytointien soveltuvuusarvioinneissa (ylimmän johdon tehtävät: mm. viestintäjohtaja, kiinteistöjohtaja sekä vaativissa asiantuntijatehtävissä ja esimiestehtävissä: mm. projektipäällikkö, ylilääkäri, arkkitehti, tuotepäällikkö). Rekrytointipalveluita on hyödynnetty lähinnä johdon viranhaun rekrytoinneissa, joissa on pyritty tehostamaan potentiaalisten hakijoiden kartoittamista suorahakumenetelmällä tehtävään sekä parannettu kohderyhmän tavoittamista erilaisin rekrytointimarkkinointitoimenpitein.

Rekrytoinnin ollessa toistaiseksi esihenkilön oto-toimintaa (oman toimen ohella), halutaan jatkossa varmistua siitä, että esihenkilöillä on rekrytoinnin toteuttamiseen tarvittava tuki käytössä, jonka vuoksi HUS kilpailuttaa sekä soveltuvuusarvioinnin, rekrytoinnin kokonaispalvelun, suorahaun sekä avustavat tehtävät prosessin eri vaiheissa.

HUS kehittää rekrytointiaan koko ajan. Tarkoituksena on turvata henkilöstön saatavuus ja varmistaa, että tarvittaessa esihenkilöt saavat rekrytointeihin ammattimaista tukea. Eri ammattiryhmien rekrytoinnissa haasteet oikeiden osaajien saamiseksi/ varmistamiseksi ovat koko ajan lisääntyneet. Haasteita on mm. hoitaja- ja lääkärirekrytoinneissa sekä muissa toiminnoissa kuten Tietohallinnon asiantuntijatehtävissä. Rekrytoitaessa uusia työntekijöitä, riippuu työntekijämarkkinatilanteen haastavuudesta tai rekrytoinnin kohteena olevasta tehtävästä, onko tarvetta ulkopuolisen palveluntuottajan rekrytointipalveluille kuten suora-haulle, kohderyhmämarkkinoinnille, esikarsinta/haastatteluille tai muille avustaville palveluille.

Edellisinä vuosina toimeksiantoja rekrytointipalveluille ja avustaville tehtäville on ollut satunnaisesti. Hakuprosessissa on tarve saada luotettavaa tietoa hakijasta ja hänen soveltuvuudestaan haettavaan tehtävään ja erityisesti tämä korostuu vaativien asiantuntijoiden ja esimiesten/ johdon rekrytoinneissa. Perinteinen tapa tuottaa soveltuvuusarviointeja lisää jonkin verran rekrytoinnin läpimenoaikaa, jonka vuoksi soveltuvuusarviointien käyttö ei ole HUSissa vuosien aikana kasvanut kovinkaan paljon.

Soveltuvuusarvioinnit nähdään HUSissa kuitenkin erittäin tarpeellisena, jonka vuoksi HUSissa on pilotoitu vuonna 2020 verkkopohjaisia soveltuvuusarviointeja niiden nopeuden/ ketteryyden vuoksi. Verkkopohjaisten soveltuvuusarviointien nopea toteutustapa mahdollistaa sen, että akuuteissa rekrytoinneissa soveltuvuusarvioiden käyttö ei ole este, koska se pystytään toteuttamaan ketterästi ilman pidempää viivettä rekrytoinnin läpimenoon. Tulevaisuudessa on tarkoitus edelleen hyödyntää perinteistä soveltuvuusarviointitapaa, mutta saada hakijoiden arviointiin tukea myös verkkopohjaisilla arvioinneilla silloin, kun aikataulu ei mahdollista perinteistä soveltuvuusarvioinnintapaa tai ko. tehtävän rekrytointia palvelee paremmin verkkopohjainen soveltuvuusarvio.Закупочная документация

Название Объем
322279_liitteet.zip 376 KB
Tietopyyntö.pdf 217 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00