Kate-Mari Hagen

Rådgiver Innkjøp

Tenders

Title Closing date
Veiledende kunngjøring (RFI): Software for ekstern stråleterapi og software og utstyr for kvalitetskontroll til Vestre Viken HF og Sykehuset Telemark HF
Veiledende kunngjøring (RFI): IKT-løsning for talegjenkjenning til spesialisthelsetjenesten i Norge og samarbeidende enheter.
Delkontrakt b) Personal Health Gateway (PHG) 15.11.2022 12:00
Delkontrakt a) Point-of-Care Gateway (PoCG) 15.11.2022 12:00
Gateway for a) Point-of-Care MTU og b) Digital Hjemmeoppfølging i Helse Sør-Øst - dialogfase 15.11.2022 12:00
Kompetansepartner sky for Helse Sør-Øst Dialogfase 18.11.2022 12:00
Markedsundersøkelse: Bestillingsverktøy for tolketjenester i Oslo universitetssykehus HF
Kontraktstildeling: Kunstig intelligens i billeddiagnostikk for VV HF
Kvalifisering for a) Gateway for Point-of-Care MTU og b) Digital Hjemmeoppfølging i Helse Sør-Øst 03.10.2022 10:00
Kontraktstildeling: Behandlingsopphold i utlandet for norske pasienter med revmatologiske sykdommer for Oslo universitetssykehus HF
Kvalifisering: Kompetansepartner Sky for Sykehuspartner 31.08.2022 12:00
Kontraktstildeling: Analyse-, forsknings- og rådgivningstjenester innen IKT for Helse Sør-Øst
Kontraktstildeling: Partikkelterapi i utlandet for norske pasienter
Kontraktstildeling: Innovasjonspartnerskap: Kontrolltårn for planlegging og gjennomføring av operasjoner på sykehus for Oslo universitetssykehus HF
Kontraktstildeling: Oversettelsesverktøy for helsepersonell og minoritetsspråklige pasienter
Analyse-, forsknings- og rådgivningstjenester innen IKT for Helse Sør-Øst
B. Mindre grupper 30.05.2022 10:00
A. Store grupper 30.05.2022 10:00
Behandlingsopphold i utlandet for norske pasienter med revmatologiske sykdommer for Oslo universitetssykehus HF 30.05.2022 10:00
Kontraktstildeling: Behandlingsopphold i utlandet for norske pasienter med ALS
B. Ionterapi 11.03.2022 10:00
A. Protonterapi 11.03.2022 10:00
Partikkelterapi i utlandet for norske pasienter 11.03.2022 10:00
IKT-system for hhv. RFID, hendelsesbasert sporing og lokasjonsregister i Helse Sør-Øst - kontraktstildeling
Behandlingsopphold i utlandet for norske pasienter med psoriasis for Oslo Universitetssykehus HF 18.02.2022 10:00
Behandlingsopphold i utlandet for norske pasienter med psoriasis for Oslo Universitetssykehus HF
Behandlingsopphold i utlandet for norske pasienter med psoriasis for Oslo Universitetssykehus HF 10.01.2022 10:00
Kontrolltårn for planlegging og gjennomføring av operasjoner på sykehus - tilbudsfase 18.02.2022 10:00
Gateway for digital hjemmeoppfølging i Helse Sør-Øst - markedsundersøkelse
Oversettelsesverktøy for helsepersonell og minoritetsspråklige pasienter - tilbudsfase 05.01.2022 12:00
Behandlingsopphold i utlandet for norske pasienter med ALS 17.01.2022 10:00
Innovasjonspartnerskap: Kontrolltårn for planlegging og gjennomføring av operasjoner på sykehus for Oslo universitetssykehus HF 04.01.2022 10:00
Drift av Micro Focus ITOM Container Deployment Foundation (CDF) plattform (kundeportalen) i Sykehuspartner HF - kontraktstildeling
Behandlingsopphold (klimaterapi) for barn og unge med kronisk lungesykdom og/eller atopisk eksem for Oslo universitetssykehus HF
Oversettelsesverktøy for helsepersonell og minoritetsspråklige pasienter 29.11.2021 10:00
C - IKT-system for lokasjonsregister 08.10.2021 11:00
IKT-system for hhv. RFID, hendelsesbasert sporing og lokasjonsregister i Helse Sør-Øst - Dialogfase 08.10.2021 11:00
Behandlingsopphold (klimaterapi) for barn og unge med kronisk lungesykdom og/eller atopisk eksem for Oslo universitetssykehus HF 25.08.2021 10:00
Drift av Micro Focus ITOM Container Deployment Foundation (CDF) plattform (kundeportalen) i Sykehuspartner HF - konkurransefase 06.09.2021 12:00
Drift av Micro Focus ITOM Container Deployment Foundation (CDF) plattform (kundeportalen) i Sykehuspartner HF 30.06.2021 10:00
Markedsundersøkelse (RFI): Medisinsk-teknisk utstyr (MTU) Integrasjon i Helse Sør-Øst
Markedsundersøkelse (RFI): Digital løsning for utvikling og publisering av samvalgsverktøy til Helse Sør-Øst
Markedsundersøkelse: Innovasjonspartnerskap Kontrolltårn for planlegging og gjennomføring av operasjoner ved Oslo universitetssykehus HF
Innovasjonspartnerskap - fortsett å bli bedre etter hjerneslag - tilbudsfase 18.06.2021 12:00
Kunstig intelligens i billeddiagnostikk for Vestre Viken HF - dialogfase 04.06.2021 13:00
Markedsundersøkelse: Test Environment Management-verktøy for Sykehuspartner HF
Kvalifisering: Innovasjonspartnerskap - fortsett å bli bedre etter hjerneslag 04.05.2021 12:00
Kunstig intelligens i billeddiagnostikk for VV HF 23.04.2021 13:00
Kontraktstildeling: Behandlingsopphold i utlandet for barn og unge med reumatiske lidelser
Ny infrastruktur Oracle til Sykehuspartner HF - konkurranse 10.05.2021 12:00
Kvalifisering: Ny infrastruktur Oracle til Sykehuspartner HF 06.04.2021 12:00
Innovasjonspartnerskap - Fortsett å bli bedre etter hjerneslag
Vedlikehold av Ivanti Dynamic Workspace i Sykehuspartner HF
Behandlingsopphold i utlandet for barn og unge med reumatiske lidelser 18.12.2020 10:00
Digitalt kommunikasjonsverktøy for helsepersonell og minoritetsspråklige pasienter ved Oslo universitetssykehus
Kommunikasjonstjenester til helseforetakene i Helse Sør-Øst - tildeling av kontrakt
Elektronisk logistikk- og kvalitetsstyringssystem til sterilavd. ved Oslo universitetssykehus HF - tildeling av kontrakt
Samfunnsanalyse – sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet HF - tildeling av kontrakt
Åndedrettsvern til helseforetakene i Norge
Konsulentbistand til utvikling og støtte for Micro Focus-porteføljen i Sykehuspartner HF - kontraktstildeling
Behandlingsopphold i utlandet for barn og unge med reumatiske lidelser
Behandlingsopphold i utlandet for barn og unge med reumatiske lidelser 22.05.2020 12:00
Norsk produksjon av visir til helseforetak og kommuner i Norge ifbm. Covid19
Verktøy for digital simulering for utvikling og opplæring i nye bygg ved Oslo universitetssykehus HF - markedsundersøkelse
Innovasjonspartnerskap - Et SLAG for fremtidens helsetjeneste. Løsninger for å sikre hjerneslagpasienter kvalitet, kontinuitet og intensitet i forbedringen etter behandling i insititusjon
Kommunikasjonstjenester til helseforetakene i Helse Sør-Øst 05.06.2020 12:00
Ny infrastruktur Oracle til Sykehuspartner HF
Konsulentbistand til utvikling og støtte for Micro Focus-porteføljen i Sykehuspartner HF 27.04.2020 12:00
Doseplanleggingssystem (Treatment planning) for stråleterapi til Oslo universitetssykehus HF - tildleing av kontrakt
Vedlikehold av Mailvask- og antivirusprogramvare for Sykehuspartner
Konsulentbistand til utvikling og støtte for Micro Focus-porteføljen i Sykehuspartner HF
E-læringskurs i hjerte- og lungeredning til ansatte i Helse Sør-Øst 06.03.2020 12:00
Bistand til gjennomføring av Proof of Consept (PoC) av System for datahøsting og analyse i Sykehuspartner 05.02.2020 12:00
Innovasjonspartnerskap - Et SLAG for fremtidens helsetjeneste. Løsninger for å sikre hjerneslagpasienter kvalitet, kontinuitet og intensitet i forbedringen etter behandling i insititusjon 06.05.2019 10:00
Elektronisk logistikk- og kvalitetsstyringssystem til sterilavd. ved Oslo universitetssykehus HF - konkurransefase 28.10.2019 10:00
Doseplanleggingssystem (treatment planning) for stråleterapi ved OUS - konkurranse 15.10.2019 10:00
Intensjonskunngjøring - Anskaffelse av programvare for skjelettaldersbestemmelse til bruk i foretakene i Helse Sør-Øst
Plattform for digital prosessautomasjon, beslutningsstøtte og samhandling (DPA) for Helse Sør-Øst RHF
Finansiering av utstyr til helseforetakene i Helse Sør-Øst - kontraktstildeling
Doseplanleggingssystem (Treatment planning) for stråleterapi til Oslo universitetssykehus HF 26.08.2019 15:00
Elektronisk logistikk- og kvalitetsstyringssystem til sterilavd. ved Oslo universitetssykehus HF - prekval. 23.08.2019 10:00
Finansiering av utstyr til helseforetakene i Helse Sør-Øst 10.04.2019 9:00
Rammeavtale kjøp- og vedlikehold av Citrix-produkter v2
Rammeavtale for programvare for sikring av endepunkter
Finansiering av utstyr (leasing) til helseforetakene i Helse Sør-Øst
Elektronisk logistikk- og kvalitetssikringssystem for sterilavd. ved Oslo universitetssykehus HF
Doseplanleggingssystem for stråleterapi ved Oslo universitetssykehus HF Radiumhospitalet
Rammeavtale kjøp- og vedlikehold av Citrix-produkter v2 15.10.2018 10:00
Kurs i prosjekt- og programledelse til Sykehuspartner HF
Rammeavtale for programvare for sikring av endepunkter 08.10.2018 9:00
Innovasjonspartnerskap - Fortsett å bli bedre!
Rådgivnings-, forsknings- og analysetjenester til Helse Sør-Øst RHF m.
Climate treatment abroad for patients with psoriatic disease
Behandlingsopphold i utlandet for pasienter med psoriasis
Climate treatment abroad for adult patients with rheumatic diseases
Behandlingsopphold i utlandet for voksne pasienter med reumatiske lidelser
Rådgivnings-, forsknings- og analysetjenester til Helse Sør-Øst RHF m.fl.
Electronic logistics and quality assurance system for the Sterile Department at Oslo University Hospital.
Kommunikasjonsbistand til Sykehuspartner HF
Kurs i prosjekt- og programledelse til Sykehuspartner HF 14.06.2018 10:00
Strategic communications services to Helse Sør-Øst RHF [the South Eastern Norway Regional Health Authority].
Strategiske kommunikasjonstjenester til Helse Sør-Øst RHF
KANSELLERT: Behandlingsopphold i utlandet for pasienter med psoriasis
Behandlingsopphold i utlandet for pasienter med psoriasis 17.04.2018 13:00
Climate treatment abroad for patients with psoriatic disease
Climate treatment abroad for patients with psoriatic disease 17.04.2018 13:00
Aktuartjenester til Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH)
Actuary services to the Pension Fund for the health authorities in the Capital area (PKH)
Kommunikasjonsbistand til Sykehuspartner HF 20.03.2018 12:00
Legal services to Health trusts in Health region South East.
Juridiske tjenester til helseforetak i Helse Sør-Øst
Behandlingsopphold i utlandet for pasienter med psoriasis 05.04.2018 10:00
Climate treatment abroad for patients with psoriatic disease 05.04.2018 10:00
Climate treatment abroad for adult patients with rheumatic diseases 02.03.2018 13:00
Behandlingsopphold i utlandet for voksne pasienter med reumatiske lidelser 02.03.2018 13:00
Internal audit services for Health Region South East, Health Region Mid-Norway and Health Region North
Internrevisjonstjenester til Helse Sør-Øst, Helse Midt-Norge og Helse Nord
Strategic communications services to Helse Sør-Øst RHF [the South Eastern Norway Regional Health Authority]. 15.02.2018 10:00
Strategiske kommunikasjonstjenester til Helse Sør-Øst RHF 15.02.2018 10:00
Regional ambulansejournal til helseforetak i Helse Sør-Øst
The tender contest includes all health trusts in Health region South-East [Helse Sør-Øst]. 20.11.2017 10:00
Juridiske tjenester til helseforetak i Helse Sør-Øst 20.11.2017 10:00
Internal audit services for Health Region South East, Health Region Mid-Norway and Health Region North. 08.11.2017 10:00
Internrevisjonstjenester til Helse Sør-Øst, Helse Midt-Norge og Helse Nord 08.11.2017 10:00
Actuary services to the Pension Fund for the health authorities in the Capital area (PKH). 06.11.2017 10:00
Aktuartjenester til Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH) 06.11.2017 10:00

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00