Astra Priede

Tenders

Title Closing date
Būvuzraudzība būvdarbiem daudzfunkcionāla, interaktīva dabas tūrisma centra izveidei un meža parka labiekārtojumam Ķemeros 05.02.2021 12:00
Būvdarbi daudzfunkcionāla, interaktīva dabas tūrisma centra izveidei un meža parka labiekārtojums Ķemeros 29.01.2021 12:10
Svaigas gaļas un gaļas produktu piegāde Jūrmalas pilsētas pirmsskolas, sākumskolas un pamatskolas izglītības iestādēm
Piena un piena produktu piegāde Jūrmalas pilsētas pirmsskolas, sākumskolas un pamatskolas izglītības iestādēm
Būvprojektu izstrāde infrastruktūras pilnveidei pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem un to realizācijā veicamā autoruzraudzība
Skolēnu pārvadājumu nodrošināšana Jūrmalas pilsētā 08.01.2021 12:00
Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde
Būvdarbi Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēkas pārbūvei
Svaigas gaļas un gaļas produktu piegāde Jūrmalas pilsētas pirmsskolas, sākumskolas un pamatskolas izglītības iestādēm 27.11.2020 10:00
Piena un piena produktu piegāde Jūrmalas pilsētas pirmsskolas, sākumskolas un pamatskolas izglītības iestādēm 27.11.2020 10:10
Būvdarbi Ķemeru parka teritorijā
Jūrmalas pilsētā klaiņojošo mājdzīvnieku izķeršana, ievietošana un aprūpe patversmē, un dzīvnieku līķu savākšana un to apbedīšana
Būvprojektu izstrāde infrastruktūras pilnveidei pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem un to realizācijā veicamā autoruzraudzība 23.10.2020 10:00
Pludmales apsaimniekošana Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā
Bērnu rotaļu iekārtu un sporta aprīkojuma piegāde, uzstādīšana un laukumu izveide iekšpagalmos, parkos, izglītības iestāžu teritorijās un pludmalē
Degvielas iegāde Jūrmalas pilsētas domei un pašvaldības iestādēm
Būvuzraudzība būvdarbiem Lielupes pamatskolas pārbūvei un sporta zāles piebūvei 02.09.2020 10:00
Dārzkopības pakalpojumu sniegšana Jūrmalas pilsētā
Būvdarbi Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēkas pārbūvei 05.08.2020 10:00
Bērnu rotaļu iekārtu un sporta aprīkojuma piegāde, uzstādīšana un laukumu izveide iekšpagalmos, parkos, izglītības iestāžu teritorijās un pludmalē 31.07.2020 10:00
Būvdarbi Pilsētas atpūtas parka un Jauniešu mājas izveidei Kauguros 01.07.2020 10:15
Būvdarbi Lielupes pamatskolas pārbūvei un sporta zāles piebūvei 01.07.2020 10:00
Jūrmalas pilsētā klaiņojošo mājdzīvnieku izķeršana, ievietošana un aprūpe patversmē, un dzīvnieku līķu savākšana un to apbedīšana 10.07.2020 10:00
Degvielas iegāde Jūrmalas pilsētas domei un pašvaldības iestādēm 10.07.2020 10:15
Pludmales apsaimniekošana Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā 03.07.2020 10:00
Dārzkopības pakalpojumu sniegšana Jūrmalas pilsētā 26.06.2020 10:00
Pārtikas produktu piegāde Jūrmalas pilsētas pirmsskolas, sākumskolas un speciālajām izglītības iestādēm
Pārtikas produktu piegāde Jūrmalas pilsētas pirmsskolas, sākumskolas un speciālajām izglītības iestādēm
Pārtikas produktu piegāde Jūrmalas pilsētas pirmsskolas, sākumskolas un speciālajām izglītības iestādēm
Svaigas vistas gaļas piegāde Jūrmalas pilsētas pirmskolas, sākumskolas un speciālajām izglītības iestādēm
Ķemeru ūdenstorņa pastāvīgās ekspozīcijas satura un dizaina projekta izstrāde un tā realizācija
Svaigas gaļas un gaļas produktu piegāde Jūrmalas pilsētas pirmskolas, sākumskolas un speciālajām izglītības iestādēm
Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāžu darbinieku veselības apdrošināšana
Piena un piena produktu piegāde Jūrmalas pilsētas pirmsskolas, sākumskolas un speciālajām izglītības iestādēm
Telpu uzkopšanas pakalpojumu sniegšana Jūrmalas pilsētas domes objektos
Svaigas gaļas un gaļas produktu piegāde Jūrmalas pilsētas pirmsskolas, sākumskolas un speciālajām izglītības iestādēm
Svaigas gaļas un gaļas produktu piegāde Jūrmalas pilsētas pirmsskolas, sākumskolas un speciālajām izglītības iestādēm
Pārtikas produktu piegāde Jūrmalas pilsētas pirmsskolas, sākumskolas un speciālajām izglītības iestādēm 10.01.2020 10:00
Ķemeru ūdenstorņa pastāvīgās ekspozīcijas satura un dizaina projekta izstrāde un tā realizācija 13.12.2019 10:00
Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāžu darbinieku veselības apdrošināšana 11.12.2019 10:00
Piena un piena produktu piegāde Jūrmalas pilsētas pirmsskolas, sākumskolas un speciālajām izglītības iestādēm 11.12.2019 10:10
Svaigas gaļas un gaļas produktu piegāde Jūrmalas pilsētas pirmsskolas, sākumskolas un speciālajām izglītības iestādēm 04.12.2019 10:00
Sabiedrisko tualešu apsaimniekošana Jūrmalas pilsētā
Telpu uzkopšanas pakalpojumu sniegšana Jūrmalas pilsētas domes objektos 13.11.2019 10:00
Jūrmalas iedzīvotāja kartes vietnes izveide un tās pilnveidošana
Sabiedrisko tualešu konteineru izvietošana un apsaimniekošana Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā
Dārzkopības pakalpojumu sniegšana Jūrmalas pilsētā
Sabiedrisko tualešu apsaimniekošana Jūrmalas pilsētā 20.09.2019 10:00
Dzintaru dzelzceļa pārvada pārbūves būvprojekta izstrāde un gājēju celiņu, veloceliņu un autostāvvietu pārbūves projekta izstrāde pārvadam piekrītošajos zemes nodalījumos un būvdarbu autoruzraudzība
Ielu un valsts nozīmes autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi Jūrmalas pilsētā
Būvuzraudzība būvdarbiem Ķemeru parka teritorijā
Jūrmalas iedzīvotāja kartes vietnes izveide un tās pilnveidošana 09.08.2019 10:00
Dzintaru dzelzceļa pārvada pārbūves būvprojekta izstrāde un gājēju celiņu, veloceliņu un autostāvvietu pārbūves projekta izstrāde pārvadam piekrītošajos zemes nodalījumos un būvdarbu autoruzraudzība 14.06.2019 10:00
Dārzkopības pakalpojumi Jūrmalas pilsētā
Sabiedrisko tualešu konteineru izvietošana un apsaimniekošana Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā
Ielu un valsts nozīmes autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi Jūrmalas pilsētā 24.05.2019 10:00
Sabiedrisko tualešu konteineru izvietošana un apsaimniekošana Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā 03.05.2019 10:00
Pārtikas produktu piegāde
Lielupes pamatskolas pārbūves un sporta zāles piebūves būvprojekta izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība
Būvuzraudzība būvdarbiem Ķemeru parka teritorijā 09.04.2019 10:00
Elektroenerģijas piegāde Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādēm 01.03.2019 10:00
Svaigas gaļas un gaļas produktu piegāde Jūrmalas pilsētas pirmskolas, sākumskolas un speciālajām izglītības iestādēm
Būvdarbi Ķemeru parka teritorijā 01.02.2019 10:00
Piena un piena produktu piegāde Jūrmalas pilsētas pirmskolas, sākumskolas un speciālajām izglītības iestādēm
Svaigas gaļas un gaļas produktu piegāde Jūrmalas pilsētas pirmskolas, sākumskolas un speciālajām izglītības iestādēm
Lielupes pamatskolas pārbūves un sporta zāles piebūves būvprojekta izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība 11.01.2019 10:00
Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde 04.01.2019 10:00
Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšana
Bērnu rotaļu un sporta laukumu aprīkojuma iegāde, uzstādīšana un laukumu izveide Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošajos īpašumos
Klaiņojošo mājdzīvnieku izķeršana Jūrmalas pilsētā, to ievietošana un aprūpe dzīvnieku patversmē, un dzīvnieku līķu savākšana un apbedīšana
Pārtikas produktu piegāde 04.12.2018 10:00
Būvdarbi Ķemeru parka teritorijā
Piena un piena produktu piegāde Jūrmalas pilsētas pirmskolas, sākumskolas un speciālajām izglītības iestādēm 23.11.2018 10:25
Finanšu revīzijas veikšana, zvērināta revidenta ziņojuma un ieteikumu vēstuļu sniegšana par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību 2018.–2020. gadu pārskatiem
Degvielas iegāde degvielas uzpildes stacijās
Pludmales apsaimniekošana Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā
Bērnu rotaļu un sporta laukumu aprīkojuma iegāde, uzstādīšana un laukumu izveide Jūrmalas pilsētas pašvaldības piederošajos īpašumos 28.09.2018 10:00
Jūrmalas pilsētā klaiņojošo mājdzīvnieku izķeršana, ievietošana un aprūpe patversmē un dzīvnieku līķu savākšana un apbedīšana
Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšana 07.09.2018 10:00
Finanšu revīzijas veikšana, zvērināta revidenta ziņojuma un ieteikumu vēstuļu sniegšana par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību 2018.–2020. gadu pārskatiem 27.07.2018 10:20
Pludmales apsaimniekošana Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā 29.06.2018 10:20
Degvielas iegāde degvielas uzpildes stacijās 19.06.2018 10:00
Dārzkopības pakalpojumi Jūrmalas pilsētā 18.05.2018 10:00
Jūrmalas pilsētas pašvaldības ielu un ceļu infrastruktūras elementu uzskaites aktualizācija
Pārtikas produktu piegāde
Būvprojekta "Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros" izstrāde un tā realizācijā veicamo būvdarbu autoruzraudzība
Būvprojekta “Ķemeru parka pārbūve un restaurācija” izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība
Jūrmalas pilsētas pašvaldības ielu un ceļu infrastruktūras elementu uzskaites aktualizācija. 22.12.2017 10:00
Gaļas un gaļas produktu piegāde.
Piena produktu piegāde.
Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāžu darbinieku veselības apdrošināšana.
Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāžu darbinieku veselības apdrošināšana.
Būvprojekta “Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros” izstrāde un tā realizācijā veicamo būvdarbu autoruzraudzība. 22.09.2017 10:00
Pārtikas produktu piegāde. 29.09.2017 10:00
Dārzkopības pakalpojumi Jūrmalas pilsētā.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00