Dorthe Dolleris Petersen

Indkøbs- og Udbudskonsulent

Tenders

Title Closing date
Vandkvalitetsmålere og øvrige målere til spildevand og drikkevand 14.09.2020 8:01
Supperlingskøb Temperaturmålere, inkl. rumtemperatur, øvrige målere, drikkevand 14.09.2020 8:01
Suppleringskøb Trykmålere, øvrige målere, drikkevand 14.09.2020 8:01
Suppleringskøb Niveaumålere radar, øvrige målere, drikkevand 14.09.2020 8:01
Suppleringskøb Niveaumålere hydrostatiske målere, øvrige målere, drikkevand 14.09.2020 8:01
Suppleringskøb Flowmålere magnetisk induktiv, drikkevand 14.09.2020 8:01
Suppleringskøb Temperaturmålere, inkl. rumtemperatur, øvrige målere, spildevand 14.09.2020 8:01
Suppleringskøb Trykmålere, øvrige målere, spildevand 14.09.2020 8:01
Suppleringskøb Niveaumålere radar, øvrige målere, spildevand 14.09.2020 8:01
Suppleringskøb Niveaumålere hydrostatiske målere, øvrige målere, spildevand 14.09.2020 8:01
Suppleringskøb Flowmålere Magnetisk induktiv, øvrige målere, spildevand 14.09.2020 8:01
Suppleringskøb Vandkvalitetsmålere, drikkevand 14.09.2020 8:01
Suppleringskøb Vandkvalitetsmålere, spildevand 14.09.2020 8:01
Nyanlæg Temperaturmålere, inkl. rumtemperatur, øvrige målere, drikkevand 14.09.2020 8:01
Nyanlæg Trykmålere, øvrige målere, drikkevand 14.09.2020 8:01
Nyanlæg Niveaumålere radar, øvrige målere, drikkevand 14.09.2020 8:01
Nyanlæg Niveaumålere hydrostatiske målere, øvrige målere, drikkevand 14.09.2020 8:01
Nyanlæg Flowmålere magnetisk induktiv, drikkevand 14.09.2020 8:01
Nyanlæg Temperaturmålere, inkl. rumtemperatur, øvrige målere, spildevand 14.09.2020 8:01
Nyanlæg Trykmålere, øvrige målere, spildevand 14.09.2020 8:01
Nyanlæg Niveaumålere radar, øvrige målere, spildevand 14.09.2020 8:01
Nyanlæg Niveaumålere hydrostatiske målere, øvrige målere, spildevand 14.09.2020 8:01
Nyanlæg Flowmålere Magnetisk induktiv, øvrige målere, spildevand 14.09.2020 8:01
Nyanlæg Vandkvalitetsmålere, drikkevand 14.09.2020 8:01
Nyanlæg Vandkvalitetsmålere, spildevand 14.09.2020 8:01
Provas - Udbud på omlastning af forbrændingsegnet affald. Dagrenovation, småt brændbart og stort brændbart (genudbud)
Provas - Udbud på omlastning af forbrændingsegnet affald. Dagrenovation, småt brændbart og stort brændbart (genudbud 6.9.2019)
Provas - Udbud på omlastning af forbrændingsegnet affald. Dagrenovation, småt brændbart og stort brændbart (genudbud 6.9.2019) 10.10.2019 12:00
Provas - Udbud på omlastning af forbrændingsegnet affald. Dagrenovation, småt brændbart og stort brændbart (genudbud) 19.09.2019 12:00
Provas - Udbud på omlastning af forbrændingsegnet affald. Dagrenovation, småt brændbart og stort brændbart. 19.09.2019 12:00
Genudbud for indkøb af polymer, slutafvanding til Fredericia Spildevand og Energi A/S
Miljøanalyser Drikkevand/Grundvand og Spildevand/Slam og Perkolat
Delaftale 2 Spildevand, Slam og Perkolat 24.10.2018 8:00
Delaftale 1 Drikkevand og grundvandsanalyser, prøvetagning og analysering 24.10.2018 8:00
Miljøanalyser Drikkevand/Grundvand og Spildevand/Slam og Perkolat 24.10.2018 8:00
Genudbud for indkøb af polymer, slutafvanding til Fredericia Spildevand og Energi A/S 19.10.2018 12:00
Indkøb af polymer til renseanlæg og KSA bil for 10 af SamAquas ejere.
Udbud af fældningskemikalier til renseanlæg og øvrige kemikalier for 10 af SamAquas ejere.
Indkøb af polymer til renseanlæg og KSA bil for 10 af SamAquas ejere. 09.01.2018 8:00
Udbud af fældningskemikalier til renseanlæg og øvrige kemikalier for 10 af SamAquas ejere. 15.03.2018 12:00
Provas - Fjernaflæste målere 19.01.2018 13:00
Delaftale 20 Kerteminde forsyning A/S: Kerteminde renseanlæg 09.01.2018 8:00
Delaftale 19 VandCenterSyd A/S, Bogense renseanlæg. Slutafvanding 09.01.2018 8:00
Delaftale 18 VandCenterSyd A/S, Ejby Mølle renseanlæg. Slutafvanding 09.01.2018 8:00
Delaftale 17 VandCenterSyd A/S, Ejby Mølle renseanlæg. Forafvanding 09.01.2018 8:00
Delaftale 16 Ærø Vand A/S, tre anlæg Slutafvanding 09.01.2018 8:00
Delaftale 15 Vand og affald Svendborg renseanlæg A/S, Anlægs beskrivelse. Egsmade renseanlæg. 09.01.2018 8:00
Delaftale 14 Vand og Affald, Svendborg renseanlæg A/S, Egebjerg syd. Forafvanding og efterklaring. 09.01.2018 8:00
Delaftale 13 Provas A/S, Haderslev Spildevand A/S, Haderslev Renseanlæg 09.01.2018 8:00
Delaftale 12 BlueKolding A/S, Lunderskov renseanlæg øst. Slutafvanding 09.01.2018 8:00
Delaftale 11 BlueKolding A/S, Vamdrup renseanlæg. Slutafvanding 09.01.2018 8:00
Delaftale 10 BlueKolding A/S, Kolding renseanlæg. Slutafvanding 09.01.2018 8:00
Delaftale 9 Middelfart Spildevand A/S: Nr. Åby renseanlæg forafvanding og slutafvanding 09.01.2018 8:00
Delaftale 8 Middelfart spildevand A/S: Middelfart renseanlæg forafvanding og slutafvanding 09.01.2018 8:00
Delaftale 7 Assens forsyning A/S, 5 anlæg. 09.01.2018 8:00
Delaftale 6 Assens forsyning A/S: Assens Renseanlæg 09.01.2018 8:00
Delaftale 5 FFV transport A/S KSA bil 09.01.2018 8:00
Delaftale 4 FFV Spildevand A/S – Sdr. Nærå renseanlæg 09.01.2018 8:00
Delaftale 3 FFV Spildevand A/S – Faaborg renseanlæg 09.01.2018 8:00
Delaftale 2 Fredericia spildevand og energi A/S, Fredericia centralrenseanlæg slutafvanding 09.01.2018 8:00
Delaftale 1 Fredericia spildevand og energi A/S, Fredericia centralrenseanlæg forafvanding 09.01.2018 8:00
Genudbud Rammeaftale ledningsmateriel Vanddistribution
Rammeaftale levering af Koldtvandsmålere
Rammeaftale Ledningsmateriel til Vanddistribution
Delaftale 6 Diffussiontætte rør 31.08.2017 12:00
Delaftale 5 Mekanisk sikring 31.08.2017 12:00
Delaftale 4: Stikledningsventil – Afzinkningsfri messing med svejseender for direkte sammensvejsning med PE-rør 31.08.2017 12:00
Delaftale 3 Stikledningsventile, POM og garniture 31.08.2017 12:00
Delaftale 2 Skydeventiler med garniture 31.08.2017 12:00
Delaftale 1 PE rør - el fittings 31.08.2017 12:00
Genudbud Rammeaftale ledningsmateriel Vanddistribution 31.08.2017 12:00
Delaftale 6: Diffusionstætte rør 29.05.2017 12:00
Delaftale 5: Mekanisk sikring 29.05.2017 12:00
Delaftale 4: Stikledningsventil – Afzinkningsfri messing med svejseender for direkte sammensvejsning med PE-rør 29.05.2017 12:00
Delaftale 3: Stikledningsventiler, POM og garniturre 29.05.2017 12:00
Delaftale 2: Skydeventiler med garniture 29.05.2017 12:00
Delaftale 1 PE rør og el fittings 29.05.2017 12:00
Rammeaftale Ledningsmateriel til Vanddistribution 29.05.2017 12:00
Rammeaftale levering af Koldtvandsmålere 15.05.2017 23:59
Høring ledningsmateriel til vanddistribution 31.03.2017 12:00
Rammeaftale for smedearbejdet:Implementering af UV-belysning af drikkevand i VandCenter Syds distributionsnet 10.08.2016 12:00
Udbud tjenesteydelse spildevandsslam, opsamling og transport af flydende slam 2.
Udbud tjenesteydelse spildevandsslam, opsamling og transport af flydende slam 2
Kloakdæksler
Udbud tjenesteydelse spildevandsslam, opsamling og transport af flydende slam 2 22.12.2015 12:00
Udbud tjenesteydelse spildevandsslam, opsamling og transport af flydende slam 22.12.2015 12:00
Genudbud kloakstøbegods
Genudbud kloakstøbegods 12.08.2015 12:00
Kloakstøbegods 04.06.2015 12:00
Kloakdæksler 04.06.2015 12:00
Tjensteydelse Laboratorieanalyse
Brøndgods 31.03.2015 12:00
Delaftale 2 Spildevand, slam, perkolat 02.02.2015 12:00
Tjensteydelse Laboratorieanalyse 02.02.2015 12:00
Delaftale 1 Drikkevandsanalyser 02.02.2015 12:00
Tjensteydelse Laboratorieanalyse. 02.02.2015 12:00
Høring på udbudsmateriale om Vandanalyse 21.10.2014 12:00
Sewage treatment services
Indkøb af polymere til brug på renseanlæg
Water-treatment chemicals
Indkøb af kemikalier til fosforfjernelse, svovlbrinte bekæmpelse, aktiv kul samt Lud.
Delaftale 16 Assens forsyning Aarup renseanlæg slutafvanding 24.02.2014 12:00
Delaftale 15 Assens forsyning Haarby renseanlæg slutafvanding. 24.02.2014 12:00
Delaftale 14 Assens forsyning, Gunnerup renseanlæg slutafvanding 24.02.2014 12:00
Delaftale 13 Assens forsyning Assens renseanlæg slutafvanding 24.02.2014 12:00
Delaftale 12 Kolding spildevand, Lunderskov renseanlæg vest. Slutafvanding 24.02.2014 12:00
Delaftale 11 Kolding spildevand, Lunderskov renseanlæg øst. Slutafvanding 24.02.2014 12:00
Delaftale 10 Kolding spildevand, Vamdrup renseanlæg. Slutafvanding 24.02.2014 12:00
Delaftale 9 Kolding spildevand, Kolding renseanlæg . Slutafvanding 24.02.2014 12:00
Delaftale 8 Ærø Vand, Marstal renseanlæg, Søby renseanlæg, Ærøskøbing Renseanlæg. Slutafvanding 24.02.2014 12:00
Delaftale 7 Fredericia spildevand og energi, Fredericia centralrenseanlæg slutafvanding 24.02.2014 12:00
Delaftale 6 Fredericia spildevand og energi, Fredericia centralrenseanlæg forafvanding 24.02.2014 12:00
Delaftale 5 Vand og affald Svendborg, Egsmade renseanlæg. Slutafvanding 24.02.2014 12:00
Delaftale 4 Vand og Affald Svendborg, Egebjerg syd. Forafvanding 24.02.2014 12:00
Delaftale 3 VandcenterSyd, Bogense renseanlæg, Otterup renseanlæg, Søndersø renseanlæg. Slutafvanding 24.02.2014 12:00
Delaftale 2 VandcenterSyd, Ejby Mølle renseanlæg. Slutafvanding 24.02.2014 12:00
Delaftale 1 VandcenterSyd, Ejby Mølle renseanlæg. Forafvanding 24.02.2014 12:00
Indkøb af polymere til brug på renseanlæg 24.02.2014 12:00
3.9 Delaftale 9 Lud. 06.02.2014 12:00
3.8 Delaftale 8 Aktiv kul. 06.02.2014 12:00
3.7 Delaftale 7 Calciumnitrat 45 %, til svovlbrinte behandling. 06.02.2014 12:00
3.6 Delaftale 6 Assens spildevand 06.02.2014 12:00
3.5 Delaftale 5 Kolding spildevand 06.02.2014 12:00
3.4 Delaftale 4 Ærø Vand 06.02.2014 12:00
3.3 Delaftale 3 Fredericia forsyning 06.02.2014 12:00
3.2 Delaftale 2 Vand og Affald 06.02.2014 12:00
3.1 Delaftale 1 VandcenterSyd 06.02.2014 12:00
Indkøb af kemikalier til fosforfjernelse, svovlbrinte bekæmpelse, aktiv kul samt Lud. 06.02.2014 12:00
Drinking-water piping
Hydrometers
EU udbud, levering af ledningsmateriel drift af vand 30.05.2013 12:00
EU udbud koldvandsmålere til drikkevand 30.05.2013 12:00

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00