Forsvarsbygg - Tender

Forsvarsbygg
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norway
Org number: 975950662
Company description

 

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre delar av offentleg sektor innanfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eigedomsporteføljen vi forvaltar, inneheld mange av dei mest særeigne og krevjande bygga i landet: frå dei 15 festningane som er tilgjengelege for ålmenta, til militærleirar, skyte- og øvingsfelt og flystasjonar for Forsvaret. Vi har hovudkontor i Oslo med lokasjonar over heile landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Les meir om oss her.


Title Department Closing date
R00832 - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning 17.11.2025
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning 17.11.2025
R00857 - DPS Håndtering av forurensa masser 14.09.2026
R00791 DPS prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse og prosjektadministrativ bistand 01.07.2030
R01126 - DPS - Leie av telt-/plasthaller 08.04.2032
160036 Skarsteindalen SØF - Sanering og naturrestaurering 25.04.2024
C04101 - Konkurranse - Graving og fundamentering inngjerding 13.05.2024
PFAS Miljøsanering Kjeller 2024 - 2. gangs utlysning 07.05.2024
2024019190 Renovering P-EBA Vigørveien 30 A/B, region nord Høybuktmoen 26.04.2024
200074 - C04590 - Generalentreprise - Tilbygg og ombygging Lokasjon 1 - Konkurransefase 30.04.2024
Etablering av To Trafokiosker - Værnes 25.04.2024
Prekvalifisering for C04651 - Samspillsentreprise: Rehabilitering av kjøkken/messa i Linderud leir - 100930 26.04.2024
Tjenester innenfor drift, vedlikehold og nyanskaffelser av ventilasjons- og avfuktingsanlegg i region nord - 5 delområder (R01390, R01555, R01556, R01557 og R01558) 15.05.2024
Konkurranse - C04672 - nytt befalskvarter Terningmoen - 100909 06.05.2024
Konkurranse - C04678 - nytt kontorbygg Terningmoen - 100913 06.05.2024
Ramsund - P-EBA - Innvendig renovering på forlegning 06.05.2024
Rammeavtale for renholdstjenester 30.04.2024
C04469 - Konkurranse asfalt Evenes 20204 29.04.2024
C04649 - Rehabilitering av forlegning Linderud leir - 101025 07.05.2024
C04718 - 100965 - Verkstedbygg Bardufoss - Totalentreprise 26.04.2024
Rammeavtale for vikartjenester innen renhold 26.04.2024
Konkurransefase for C04651 - Samspillsentreprise: Rehabilitering av kjøkken/messa i Linderud leir - 100930 03.06.2024
R01431 - Rammeavtale for maskinentreprenørtjenester Region Vest – Distrikt Trøndelag – Trondheim og Stjørdal 03.05.2024
2024019138 Renovering av tomannsbolig Porsveien 47/49, Porsanger kommune 16.05.2024
R01587, R01582 Sommer- og vintervedlikehold ved Kolsås leir 13.05.2024
R01585, R01580 Sommer- og vintervedlikehold ved Linderud leir 24.05.2024
R01631 - Prekvalifisering Parallell rammeavtale på usikkerhetsanalyse 13.05.2024
R01631 - Konkurranse Parallell rammeavtale på usikkerhetsanalyse 13.06.2024
C04748 - Kvalifisering - Oppgradering nødstrømsforsyning Trøndelag - 200120 13.05.2024
Konkurranse C03589 - Tomt- og grunnarbeid Vardø - 100823 10.05.2024
100981 - C04760 - Nytt Hovedbygg - Jan Mayen - Byggeledelse - Kvalifikasjonsfase 10.05.2024
303347 - Idrettsgulv region Øst, Sessvollmoen 13.05.2024
100981 - C04760 - Nytt Hovedbygg - Jan Mayen - Byggeledelse - Kvalifikasjonsfase 10.05.2024
Rammeavtale skadedyrbekjempelse 23.05.2024
Utbedring av flyoperative flater - Bardufoss Flystasjon 30.04.2024
R01523 Leie av Kaffemaskiner og Vannautomater 24.05.2024
TARVA - Flytting og utskifting av trafostasjoner 15.05.2024
Product group Title Type Expiry date Department Contact Supplier
Flerårig avtale R01221 - Vintervedlikehold Firda kaserne region Vest Flerårig avtale 31.10.2024 Tonje Dahle Henrik aabrekk
R01302 Vintervedlikehold Flesland mil Flerårig avtale 31.10.2024 Tonje Dahle GRAVDAL HAGE OG ANLEGG AS
R01247 Byggevarer Rogaland Rammeavtale 31.10.2024 Tonje Dahle Byggmakker Handel
Flerårig avtale R01219 - Vintervedlikehold Rogaland region Vest Flerårig avtale 31.10.2024 Tonje Dahle Landskapsentreprenørene AS
C04361 - 100828 - Kjøp av storkjøkken til kjøkken -og spisemesse ved Ørland flystasjon Kontrakt 01.03.2025 Tonje Dahle Metos AS
Flerårig avtale R01320 - Vintervedlikehold Sørreisa Gumpen region Nord Flerårig avtale 31.12.2024 Tonje Dahle Bakkland Maskin og Transport AS
Konsulenttjenester Flerårig avtale R01329 - Konsulentbistand til utvikling og forvaltning av eiendomsIT Flerårig avtale 31.01.2026 Tonje Dahle AFRY Norway AS
Korrigering avtale - ProArc Vedlikehold og Support Enkeltanskaffelse Einar Andreas Mikalsen Ascertra AS
Konsulenttjenester Konsulenttjenester - Juridisk bistand arbeidsrett ifm prosjekt renhold Enkeltanskaffelse 19.09.2024 Tonje Dahle ADVOKATFIRMAET FREMMER AS
C04141 Rehabilitering av antennestasjon Minikonkurranse på PRA 31.10.2024 Tonje Dahle Site Service AS
Vare Søylesvingkran varekjøp - Region Øst Karljohansvern Enkeltanskaffelse 31.12.2025 Tonje Dahle Datek Løfteteknikk AS
Konsulenttjenester C04190 Byggeledelse og KU + SHA - Ombygging av stasjon og etablering av nye antenner Avtale om byggeledelse 31.12.2024 Tonje Dahle Norconsult Norge AS
C04344 - 170105 - Tankrens Minikonkurranse på PRA 30.06.2024 Tonje Dahle Per Hagström

No results

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00