Forsvarsbygg - Tender

Forsvarsbygg
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norway
Org number: 975950662
Company description

 

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre delar av offentleg sektor innanfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eigedomsporteføljen vi forvaltar, inneheld mange av dei mest særeigne og krevjande bygga i landet: frå dei 15 festningane som er tilgjengelege for ålmenta, til militærleirar, skyte- og øvingsfelt og flystasjonar for Forsvaret. Vi har hovudkontor i Oslo med lokasjonar over heile landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Les meir om oss her.


Title Department Closing date
R00832 - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning 17.11.2025
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning 17.11.2025
R00857 - DPS Håndtering av forurensa masser 14.09.2026
R00791 DPS prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse og prosjektadministrativ bistand 01.07.2030
R01126 - DPS - Leie av telt-/plasthaller 08.04.2032
900424 - Arbeidsbåt til maritim avdeling region Øst, Oslofjord 27.02.2023
Vekter og flaggtjeneste ved Kristiansten festning 03.02.2023
Kantinedrift kontorhotell Harstad 15.02.2023
100702 - Rehabilitering og oppgradering av kaserne i Skjold leir 02.02.2023
Parallell rammeavtale R01287 - Tjenester kulde og varmetekniske anlegg og prosesskjøling 10.02.2023
2022/5490 Renovering pendlerboliger, Skjold, Målselv kommune 01.02.2023
2022/5445 Renovering kaserne Senja, Setermoen, Bardu kommune 03.02.2023
R001351 - Rammeavtale for byggentreprenørtjenester Region Nord, Distrikt Finnmark, Område Kirkenes 01.02.2023
R001350 - Rammeavtale for maskinentreprenørtjenester Region Nord, Distrikt Finnmark, Område Kirkenes 03.02.2023
R001349 - Rammeavtale for maskinentreprenørtjenester Region Nord, Distrikt Hålogaland, Område Andenes 06.02.2023
R01300 Ettersyn og vedlikehold av heis 31.01.2023
100888 - C03839 - Totalentreprise - Ny flerbrukshall - Porsangmoen FLF - Konkurransefase 03.03.2023
Konsulenttjenester - Juridisk bistand arbeidsrett ifm prosjekt renhold 23.02.2023
100758 - C04014 - Fornyelse boliger - Tingvollen 2, 3, 8 og 9 - Ørland kommune 20.02.2023
C03801 Totalentreprise - 100724 Porsangmoen - Ny sykestue 08.03.2023
170085 - Renovering av forlegning ved Linderud leir 28.02.2023
R01373 - Forsvarsfelles rammeavtale lagerinnredning 21.02.2023
Product group Title Type Expiry date Department Contact Supplier
Flerårig avtale R01221 - Vintervedlikehold Firda kaserne region Vest Flerårig avtale 31.10.2024 Tonje Dahle Henrik aabrekk
R01302 Vintervedlikehold Flesland mil Flerårig avtale 31.10.2024 Tonje Dahle GRAVDAL HAGE OG ANLEGG AS
Konsulenttjenester Avtale - Minikonkurranse - R01171 "Strategisk IKT" - Konsulenttjenester: Masterdata management Avrop på rammeavtale 14.09.2023 Tonje Dahle Devoteam AS (hovedenhet)
R01247 Byggevarer Rogaland Rammeavtale 31.10.2024 Tonje Dahle Byggmakker Handel
Flerårig avtale R01219 - Vintervedlikehold Rogaland region Vest Flerårig avtale 31.10.2024 Tonje Dahle Landskapsentreprenørene AS
Flerårig avtale R01320 - Vintervedlikehold Sørreisa Gumpen region Nord Flerårig avtale 31.12.2024 Tonje Dahle Bakkland Maskin og Transport AS
Konsulenttjenester Avtale - Minikonkurranse - R01171 "Strategisk IKT" - Konsulenttjenester: Digitalisering av teknisk service Avrop på rammeavtale 01.01.2024 Tonje Dahle Atkins Norge AS
Konsulenttjenester Flerårig avtale R01329 - Konsulentbistand til utvikling og forvaltning av eiendomsIT Flerårig avtale 31.01.2026 Tonje Dahle AFRY Norway AS
Konsulenttjenester Avtale - Minikonkurranse - R01174 "prosjektledelse og prosjektstøtte" - Konsulenttjenester: Prosjektledelse insourcing av renhold Avrop på rammeavtale 31.01.2024 Tonje Dahle HRP AS
Korrigering avtale - ProArc Vedlikehold og Support Enkeltanskaffelse Einar Andreas Mikalsen Proenco AS
R00989 Leie av omformer til flexikai - Haakonsvern Flerårig avtale 29.02.2024 Tonje Dahle PSW Power & Automation AS

No results

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00