Forsvarsbygg - Tender

Forsvarsbygg
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norway
Org number: 975950662
Company description

 

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre delar av offentleg sektor innanfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eigedomsporteføljen vi forvaltar, inneheld mange av dei mest særeigne og krevjande bygga i landet: frå dei 15 festningane som er tilgjengelege for ålmenta, til militærleirar, skyte- og øvingsfelt og flystasjonar for Forsvaret. Vi har hovudkontor i Oslo med lokasjonar over heile landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Les meir om oss her.


Title Department Closing date
Renholdstjenester område 1 Finnmark med tilhørende lokasjoner 03.08.2022
Renholdstjenester område 8 Agder og Rogaland med tilhørende lokasjoner 03.08.2022
302253 - Takutbedring av skifertak på vernet bygg ved Setnesmoen (2. gangs utlysning) 22.08.2022
R00832 - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning 17.11.2023
2021/4271 - Orgel Akershus Slott - Konkurransefase / Bid Phase 15.09.2022
Del II - Anskaffelse av kommunikasjonstjenester 17.08.2022
Renholdstjenester område 5 Lokasjoner i Nordland, Innlandet, Trøndelag og Møre og Romsdal 03.08.2022
Renholdstjenester område 10 Vestfold og Telemark, og Viken med tilhørende lokasjoner 03.08.2022
2022/1791 - Hjulgraver inklusive serviceavtale - region Viken 11.07.2022
100038 - C02813 - Akershus Festning - Bygning 3 - Entreprise - Nødvendige arbeider 15.08.2022
100877 - C03291 - Porsangmoen - Oppgradering av infrastruktur - E01 - Generalentreprise - Ny utlysning 04.07.2022
C03605 - Risiko og usikkerhetsanalyse - støy - Evenes 10.08.2022
Konkurranse C03350 - 710220 Riving av bunkersanlegg - Kongshaugen 19.08.2022
302440 retekking av tak Vourje region nord, Porsangmoen 21.07.2022
Anskaffelse av fugemassemaskin region Midt, Ørland 05.07.2022
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning 17.11.2023
R00857 - DPS Håndtering av forurensa masser 14.09.2026
R00791 DPS prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse og prosjektadministrativ bistand 01.07.2030
2020/2783 - R00989 Leie av omformer til flexikai - Haakonsvern 15.08.2022
R01126 - DPS - Leie av telt-/plasthaller 08.04.2032
Renholdstjenester område 6 Innlandet med tilhørende lokasjoner 03.08.2022
2022/2351 - To stykk hjullastere inklusive serviceavtale og innbytte - region Viken 08.07.2022
C03565 Entreprise 1 Støytiltak Evenes 04.07.2022
Prekvalifisering - Anskaffelse av trykkeritjenester for trykking av kart 12.08.2022
Prosjekt 160058 Naturrestaurering Kittilbu 14.07.2022
Konkurranse C03700 - Fornying av Noviklinja (2.gangs utlysning) 18.08.2022
302236 - Innvendig rehabilitering av sanitærbygg - Frigården, Stjørdal kommune 23.08.2022
Vedlikehold tennisbaner ved Rena leir 21.07.2022
Product group Title Type Expiry date Department Contact Supplier
Korrigering avtale - ProArc Vedlikehold og Support Enkeltanskaffelse Einar Andreas Mikalsen Proenco AS
2022/1029 - Fasade restaurering Tittelsnes fort - REVE Enkeltanskaffelse 31.08.2022 Tonje Dahle Berge Sag og Trelast
2022/1936 Restaurering av middelaldermur - Bergenhus - REVE Enkeltanskaffelse 31.10.2022 Tonje Dahle Rune Johannessen AS
2022/1363 - Utskiftning av anoder på ubåtkai - Haakonsvern - REVE Enkeltanskaffelse 31.12.2022 Tonje Dahle IMC Diving AS
2022/2182 Sikringsbommer til Kjevik leir Varekjøp 30.09.2022 Tonje Dahle NOS AS

No results

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00