Forsvarsbygg - Tender

Forsvarsbygg
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norway
Org number: 975950662
Company description

 

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre delar av offentleg sektor innanfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eigedomsporteføljen vi forvaltar, inneheld mange av dei mest særeigne og krevjande bygga i landet: frå dei 15 festningane som er tilgjengelege for ålmenta, til militærleirar, skyte- og øvingsfelt og flystasjonar for Forsvaret. Vi har hovudkontor i Oslo med lokasjonar over heile landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Les meir om oss her.


Title Department Closing date
R01188 konsesjonkontrakt avgiftsparkering region Viken Gamlebyen Fredrikstad 21.02.2022
2021/5567 Renovering kaserne Trandum, Skjold leir, Målselv kommune - region nord 20.01.2022
Rammeavtale R01207 utstyrsleie: Bardufoss, Setermoen og Skjold 01.02.2022
Rammeavtale byggentreprenørtjenster region nord, midt Troms - større avrop 11.02.2022
R00857 - DPS Håndtering av forurensa masser 14.09.2026
2021/5499 Renovering kaserne Jørstadmoen, Bardufoss, Målselv kommune 20.01.2022
2021/5567 Renovering pendlerboliger, Skjold leir, Målselv kommune - region nord 20.01.2022
Rammeavtale R01209 Utstyrsleie: Bodø 01.02.2022
R00832 - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning 17.11.2023
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning 17.11.2023
R00791 DPS prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse og prosjektadministrativ bistand 01.07.2030
2021/5602 Renovering av hybler i Panserbataljon og Artilleribataljon, Setermoen, Bardu kommune 20.01.2022
2021/5628 Renovering mannskapsforlegning 3, Annekset, Rusta, Målselv kommune. 20.01.2022
2021/5680 Renovering kaserne Troms, Setermoen leir, Bardu kommune - region nord 20.01.2022
2021/4271 - Orgel Akershus Slott - Konkurransefase / Bid Phase 19.05.2022
Rammeavtale R01208 utstyrsleie: REØS 31.01.2022
Rørleggertjenester i RENO, REØS og REVI 31.01.2022
100473-C03278-Fornying av Noviklinja-totalentreprise 01.03.2022
302120 takrenovering kaserne L region Nord, Bardufoss 14.02.2022
2021/5567 Renovering Østfløya, Skjold leir, Målselv kommune - region nord 20.01.2022
2021/4271 - Orgel Akershus slott - Updated pre-qualification bid - Ny utlysning 31.01.2022
Product group Title Type Expiry date Department Contact Supplier
Korrigering avtale - ProArc Vedlikehold og Support Enkeltanskaffelse Einar Andreas Mikalsen Proenco AS

No results

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00