SYKEHUSINNKJØP HF - Tender

SYKEHUSINNKJØP HF
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norway
Org number: 916879067
Company description

 

Anbud fra Sykehusinnkjøp HF

Sykehusinnkjøp HF er et helseforetak som jobber med å forvalte felles innkjøpsavtaler for alle helseforetak. Formålet er å ta hensyn til betingelser i markedet og skape besparelser for sykehusene gjennom fellesinnkjøp. Sykehusinnkjøp benytter Mercell sitt KGV-verktøy i sin anskaffelsesprosess. Er du på utkikk etter anbud fra Sykehusinnkjøp? En oversikt over alle anbud finner du på denne siden.


Title Department Closing date
Dynamisk innkjøpsordning for Mikroskop 29.10.2029
Isolatorer til Sykehusapotekene (dynamisk innkjøpsordning) 31.10.2030
Rammeavtale Tømrer- og murertjenester med tilhørende materiell, Vestre Viken HF 08.09.2022
Automated freezer storage units for Oslo University Hospital HF (OUS) 17.06.2022
Produkter til celledyrking ved Oslo Universitetssykehus HF 16.06.2022
Rammeavtale Maler- og byggtapetserertjenester med tilhørende materiell, Vestre Viken HF 22.09.2022
Behandlingsopphold i utlandet for norske pasienter med revmatologiske sykdommer for Oslo universitetssykehus HF 30.05.2022
Medisinske treningsterapiapparater til helseforetakene i Helse Sør-Øst 20.06.2022
Leie av bolig til ansatte ved Kirkenes Sykehus 13.06.2022
Registerløsning for Helse SørØst - dialogfase 26.08.2022
Totalentreprise tilbygg vaskeri ved Haukeland universitetssykehus, Helse Bergen HF 15.06.2022
Utvikling av ny nettside Korus.no 13.06.2022
Sporingssystem for sterilt gods HNT 20.06.2022
Kvalifisering: Ny parkeringsløsning Akershus universitetssykehus HF 30.06.2022
Artroskopi forbruksmateriell (utstyrsuavhengig) til foretakene i Helse Vest 31.08.2022
Kjøp av anlegg for sikring mot legionella, samt avtale om service og vedlikehold for Helse Stavanger HF 12.08.2022
Skattefogdgården rehabiliteringsarbeider, Bodø – Nordlandssykehuset HF 03.06.2022
Rivning av Hjellestadklinikken for Helse Bergen HF (2.gangs utlysing) 24.06.2022
Undersøkelseshansker til helseforetakene i Norge 07.06.2022
Ny utlysning: Mobilt utstyr for ergospirometri for levering til Helse Bergen HF 10.06.2022
Ultralydapparater til Helse Bergen HF, Helse Stavanger HF, Helse Fonna HF og Helse Førde HF (dynamisk innkjøpsordning) 09.04.2029
Biopsi og radiologisk forbruksmateriell til foretakene i Helse Midt Norge 10.06.2022
Entreprise K401 EL-installasjoner - Protonsenteret ved Haukeland sjukehus 01.06.2022
Anskaffelse av delentreprise "utomhus", Håkonsgaten 1, Helse Bergen HF 13.06.2022
Energiinstrument for deling og forsegling (kniv/sealing) for levering til Helse Vest RHF 08.06.2022
Entreprise K302 Luftbehandling – Protonsenteret ved Haukeland sjukehus 01.06.2022
Entreprise K501 Automatikk og alarmanlegg - Protonsenteret ved Haukeland sjukehus 10.06.2022
Entreprise K601 Heis - Protonsenteret ved Haukeland sjukehus 01.06.2022
Kvalifisering: Laboratory Information Management System (LIMS) til avdeling for medisinsk genetikk ved Oslo Universitetssykehus 30.05.2022
Laboratory Information Management System (LIMS) til avdeling for medisinsk genetikk ved Oslo Universitetssykehus HF 03.10.2022
Utstyr for NO-måling og MBW-måling til Helse Bergen HF 14.06.2022
Instrumenter til immunhistokjemi med tilhørende instrumentavhengig forbruksmateriell for levering til Helse Bergen HF 27.06.2022
Tilbudsfase - Vaskedekontaminatorer til Glasblokkene ved Helse Bergen HF 17.06.2022
Digital løsning for utdanning og kompetanse for Helse Sør-Øst RHF - Løsningsforslag 14.06.2022
Anskaffelse av programvare for visualisering av BIM, Helse Vest 10.06.2022
Pakkeanlegg for endose til sykehusapotek i Norge. Fra blister til endose - tilbudsfase 15.08.2022
Konkurranse: 2314a PAH ambrisentan og macitentan 25.08.2022
Pakkeanlegg for endose til sykehusapotek i Norge. Fra bulk til endose 07.06.2022
Pakkeanlegg for endose til sykehusapotek i Norge. Fra bulk til endose - tilbudsfase 15.08.2022
Innovasjonspartnerskap: Mål og aktiviteter der pasienten er (MAP) for Sunnaas sykehus HF 07.06.2022
Rammeavtale for verktøyleverandører innenfor digital hjemmeoppfølging 03.06.2022
Tilbudsfase i nasjonal anskaffelse: Multimonitorer for akuttkjeden 10.06.2022
LIS 2207 Onkologi 30.05.2022
Pakkeanlegg for endose til sykehusapotek i Norge. Fra blister til endose 07.06.2022
Endoskopvaskemaskiner til Universitetssykehuset Nord-Norge HF 17.06.2022
Bronkoskopi forbruksmateriell til foretakene i Helse Vest 28.06.2022
Fast skumanlegg for helikopterplattform Bodø – Nordlandssykehuset HF 03.06.2022
Reisebyråtjenester for pasientreiser - Nasjonal anskaffelse 27.06.2022
Konkurranse: Ny parkeringsløsning Akershus universitetssykehus HF 22.09.2022
Elektroterapeutiske behandlingshjelpemidler til helseforetakene i Norge 15.06.2022
Oljeprodukter med bakgrunn i petrokjemiske prosesser til helseforetakene i Norge 28.06.2022
RFI - løsning for medikamentell kreftbehandling i Helse Nord RHF 08.06.2022
Bentetthetsmåler til Sykehuset Østfold 27.06.2022
Kjøp av hylleseksjoner for Helse Bergen HF 15.06.2022
Telefoniløsning for Helseforvaltningen - Kvalifikasjonsfase 07.06.2022
CTer til Vestre Viken HF 08.06.2022
Timediuresesett til foretakene i Helse Midt-Norge 06.06.2022
Databriller til helseforetakene i Helse Sør-Øst 07.06.2022
Telefoniløsning til Helseforvaltningen - Tilbudsfase 12.08.2022
Reagenser til lymfocytkvantitering i blod og benmargsaspirat m.m. for levering til Helse Bergen HF og Helse Stavanger HF 03.06.2022
Patologiprodukter til helseforetakene i Helse Midt-Norge 15.06.2022
Blodtypemaskin til St. Olavs hospital HF med instr.avh. forbr.matr. 17.06.2022
Anmodning om informasjon - ultralydaspirator til Universitetssykehuset Nord-Norge HF 04.07.2022
Kjøp av kurs i grunnleggende prosjektledelse og sertifiseringskurs i prosjekt-, program- og porteføljestyring for Sykehuspartner HF 13.06.2022
Elektrotjenester sterk- og svakstrøm Sykehuset Østfold 17.06.2022
Ombygging for ny MR - Kristiansund sjukehus 07.06.2022
Bilpleieprodukter til helseforetakene i Helse Sør-Øst 10.06.2022
Endoskopiske produkter - Helse Stavanger HF og Helse Fonna HF 03.06.2022
LIS 2212 Blodkoagulasjonsfaktor VIII og vWF 13.06.2022
Entreprise K301 Røranlegg – Protonsenteret ved Haukeland sjukehus 10.06.2022
Sentral meldingstjener - Helse Nord IKT HF 07.06.2022
Anestesiapparater til bruk i MR-miljø for St. Olavs Hospital HF - saksnr. 2022/114 07.06.2022
Endoskopiutstyr til Vestre Viken HF 15.06.2022
Håndverkertjenester til Helgelandssykehuset HF 10.06.2022
Leie av brakkerigg til Helse Bergen HF (Haukeland universitetssjukehus) 30.05.2022
System for matforsyning til Helse Vest 16.06.2022
Utvikling av ny nettside Korus.no 13.06.2022
Tilbudsfase Utvikling av ny nettside Korus.no 15.08.2022
Konkurranse: 2399m Sapropterin 14.06.2022
Mobile operasjonsbord til Helse Stavanger HF 28.06.2022
Telefoniløsninger til foretakene i Helse Sør-Øst 16.06.2022
Thoraxdrenasjesett digitalt/mobilt voksen/barn til foretakene i Helse Midt-Norge 14.06.2022
Rammeavtale: Varmetepper for levering til helseforetakene i Helse Vest RHF 17.06.2022
Anskaffelse av system for matforsyning til Helse Vest 26.08.2022
Product group Title Type Expiry date Department Contact Supplier
2 stk blodbankskap til Sykehuset Namsos Laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten Fresenius kabi Norge AS
Leie og vask av renromsdresser i rom klasse B Rammeavtale 30.09.2022 Per Scott Olsen Elis Norge AS (hovedenhet)
Innkjøp av GeneXpert 16-8 og fullserviceavtale- St. Olavs Hospital HF Kjøpsavtale Lilly Bratås Smits Diagen AS
Laboratorieutstyr Kjøpsavtale på klasse II sikkerhetsbenker Kjøpsavtale laboratorieutstyr 30.06.2022 Kjersti Løften Nyborg Kilab AS
Laboratorieutstyr Alinity M til St. Olavs hospital Kjøpsavtale laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten Abbott Norge as
medisinsk teknisk utstyr Utstyrsavhengig forbruksmateriell tilknyttet kjøpsavtale 601238 på Respiratorer til Intensiv ved Helse Stavanger HF Ambulansebåttenester i område sør – baseområde Solund 31.12.2099 Raymond Kilen Avalon Medical AS
Vaccum sentrifuge til Helse Stavanger Kjøpsavtale 04.11.2025 Friedemann Starck Dipl Ing Houm AS
Instrumentdekontaminatorer - Støttesystem til Da Vinci Robot X/Xi Kjøpsavtale 15.03.2050 Tone Rosenlund Getinge Norge AS (hovedenhet)
medisinsk teknisk utstyr Rammeavtale - Instrumentavhengig forbruksmateriell til Elisa instrument anskaffet ved avtalenummer 601268 Rammeavtale 21.08.2030 Aileena Krog MONTEBELLO DIAGNOSTICS AS
Forbruksmateriell til Lightcycler 480 II - kombitester (covid-19 og influensa) Rammeavtale 30.04.2030 Per Scott Olsen Roche Diagnostics Norge AS
MTU Utstyrsavhengig forbruksmateriell for utstyr anskaffet ved avtale 601328 for levering til Helse Stavanger HF Rammeavtale Aileena Krog Abbott Medical Norway AS
System for av og påkorking - Copan - St. Olavs hospital Kjøpsavtale laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten Nerliens Meszansky AS
Ultrafrysere -80 grader til StO og HNT Laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten VWR International AS

No results

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00