SYKEHUSINNKJØP HF - Tender

SYKEHUSINNKJØP HF
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norway
Org number: 916879067
Company description

 

Anbud fra Sykehusinnkjøp HF

Sykehusinnkjøp HF er et helseforetak som jobber med å forvalte felles innkjøpsavtaler for alle helseforetak. Formålet er å ta hensyn til betingelser i markedet og skape besparelser for sykehusene gjennom fellesinnkjøp. Sykehusinnkjøp benytter Mercell sitt KGV-verktøy i sin anskaffelsesprosess. Er du på utkikk etter anbud fra Sykehusinnkjøp? En oversikt over alle anbud finner du på denne siden.


Title Department Closing date
Ultralydapparater til Helse Bergen HF, Helse Stavanger HF, Helse Fonna HF og Helse Førde HF (dynamisk innkjøpsordning) 09.04.2029
Dynamisk innkjøpsordning for Mikroskop 29.10.2029
Medisinsk grunnutstyr: Forflytningshjelpemidler til Helse Vest 12.04.2021
Isolatorer til Sykehusapotekene (dynamisk innkjøpsordning) 31.10.2030
Bronkoskopi - forbruksmateriell til Oslo universitetssykehus HF 05.03.2021
Hemostaseprodukter til foretakene i Helse Sør-Øst 03.03.2021
IKT-system for hhv. RFID, hendelsesbasert sporing og lokasjonsregister i Helse Sør-Øst - Dialogfase 24.05.2021
Forbruksmateriell Okuloplast Helse Stavanger HF 12.03.2021
Innovasjonspartnerskap - Teknologiassistert opplæring i kliniske ferdigheter i psykisk helse, STO. Konkurransefase. 03.03.2021
Pasientnære glukosemålere og mellomvareløsning til Oslo universitetssykehus HF 30.04.2021
Plasma-afereseinstrument, Vestre Viken HF 08.03.2021
Helautomatisk instrument for nukleinsyrepåvisning og instrumentavhengig forbruksmateriell til Helse Stavanger HF 05.03.2021
Anskaffelse: 2109b Nevroendokrine svulster 16.03.2021
Blomster til foretakene i Helse Midt-Norge 22.03.2021
Konkurransegrunnlag for utskiftning av heis 24 på Ullevål sykehus til Oslo universitetssykehus HF 22.03.2021
Bygg Haugesund2020 K902.17 Hjerte lungeutstyr, endoskopirack for levering til Helse Fonna HF, Haugesund sjukehus 15.03.2021
Innleie av tekniske ressurser til drift- og forvaltningsoppdrag for regionale datasentere i HSØ for Sykehuspartner HF 30.03.2021
Entreprise B03 – Ombygging. ByggHaugesund2020. 26.03.2021
Fremføringsmaskiner til Universitetssykehuset Nord-Norge HF 16.04.2021
LIS 2107b Onkologi 2-årig 20.04.2021
Entreprise B03 Ombygging. ByggHaugesund2020. 26.04.2021
Hurtig nukleinsyrebasert PNA testing for SARS-CoV-2, influensa og MRSA – ny utlysing 12.03.2021
Frysemikrotom til Helse Fonna HF 28.04.2021
Renholdtjenester Sørlandet sykehus HF 19.03.2021
Skriverrekvisita - nasjonal anskaffelse 19.03.2021
Avfallshåndtering Sykehuset i Vestfold HF 19.03.2021
Nettverksløsning for nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet - konkurransefase 15.03.2021
Ventilasjons- og kjøletekniske tjenester med tilhørende materiell/produkter, Vestre Viken HF 04.03.2021
Anskaffelse av pasientreiser i Malvik kommune 17.03.2021
Serviceavtale Lås og beslag St.Olavs hospital og Helse Nord-Trøndelag 12.03.2021
Sårdren - Vakuumdren, dren med og uten slisser og bølgedren Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst 09.03.2021
Meglertjenester til avhending av Drammen sykehus for Vestre Viken HF 25.03.2021
Daglig renhold til Oslo universitetssykehus HF 29.03.2021
Gammaprobe for detektering av vaktpostlymfeknuter (Sentinel Node Biopsy) til Helse Fonna HF 12.03.2021
Digital samarbeidspartner - drift, support og videreutvikling av NKROP sine digitale kanaler for Sykehuset Innlandet HF 28.05.2021
Endoskopirack med kamerahode og optikker for diagnostikk og behandling i tårekanal, rhinoskopi. 05.03.2021
Engangs fødesett til foretakene i Helse Vest 12.04.2021
LIS 2107 Onkologi 20.04.2021
Analysehall Nye Hammerfest Sykehus - Markedsdialog 12.03.2021
Entreprise 01 Grunnarbeider [000573] Parkhjørnet, nytt Dekontamineringsbygg Helse Bergen HF 16.03.2021
Røntgenlaboratorium til Nordlandssykehuset HF, Lofoten 04.03.2021
Avfallshåndtering og gjenvinning - Helse Fonna HF 17.03.2021
Cellevasker til Ex vivo fasilitet ved Helse Bergen HF 22.03.2021
Heis Helse Førde, Førde Sentralsjukehus 10.03.2021
Mellomåsen - Rehabilitering yttertak fløy H, Bodø 22.03.2021
Anskaffelse av avansert babydukke for bruk i medisinsk simulering, Helse Fonna HF 03.03.2021
Maling og beleggstjenester til Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tromsø 16.03.2021
LIS 2105a MS 10.03.2021
Bentetthetsmåler til Vestre Viken HF 25.03.2021
K907.04 - MTU/GRU, Laboratorieutstyr – Prøvetakingstralle til Helse Fonna HF, Haugesund sjukehus 12.03.2021
Manuelle blodtypereagenser 12.03.2021
2020-1 PNA instrumener og forbruksvarer - Helse Midt-Norge, versjon 3 09.04.2021
Utvidelse av akuttmottak ved Kongsberg sykehus for Vestre Viken HF 04.03.2021
Rådgivertjenester for prosjektering til Oslo universitetssykehus HF 10.03.2021
Ambulansesenter, Oslo øst 15.03.2021
Forbrenning av medisinsk avfall – Helse Bergen HF 17.03.2021
Mobil CT skanner for undersøkelse av hode 22.03.2021
Skilt og skilting for helseforetak i Helse Vest 15.03.2021
Rammeavtale for kjøp av ventilasjonsarbeider til Oslo Universitetssykehus HF 12.03.2021
Kvalifisering: Digital samarbeidspartner - drift, support og videreutvikling av NKROP sine digitale kanaler for Sykehuset Innlandet HF 31.03.2021
Nasjonal anskaffelse: Hemodialysebehandling - utstyr og maskiner 11.03.2021
ST210024 NGS instrument for kreftdiagnostisering ti Sykehuset Telemark 10.03.2021
Skilt og foliering STO 19.03.2021
Perifere venekateter, sentralt venekateter, dialysekateter, veneport, veneportkanyle, spinalkanyler/sett og epidural Helse Midt-Norge og Helse Nord 30.03.2021
Meglertjenester til avhending av Drammen sykehus for Vestre Viken HF 07.05.2021
BelastningsEKG for levering til Helse Stavanger HF 26.03.2021
Sårbehandlingsprodukter for foretakene i Helse Vest 12.03.2021
Røntgenlaboratorium til Helgelandssykehuset HF, Brønnøysund 15.03.2021
ST210005 Automatisk fikseringsinstrument med vakum for patologi 18.03.2021
Vannrenseanlegg dialyse til Vestre Viken HF 01.04.2021
Anskaffelse av trådløs temperaturovervåking for levering til helseforetakene i Helse Vest 15.03.2021
Power Tools til ortopediske avdelinger for levering til Helse Bergen HF 25.03.2021
Product group Title Type Expiry date Department Contact Supplier
Hotelltjenester for pasienter og pårørende ved Førde Sentralsjukehus Rammeavtale 01.04.2022 Karoline Eide Scandic Hotels AS
Leie og vask av renromsdresser i rom klasse B Rammeavtale 30.09.2022 Per Scott Olsen Elis (hovedenhet)
Innkjøp av GeneXpert 16-8 og fullserviceavtale- St. Olavs Hospital HF Kjøpsavtale Lilly Bratås Smits Diagen AS
Laboratorieutstyr Kjøpsavtale på klasse II sikkerhetsbenker Kjøpsavtale laboratorieutstyr 30.06.2022 Kjersti Løften Nyborg Kilab AS
Laboratorieutstyr Alinity M til St. Olavs hospital Kjøpsavtale laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten Abbott Norge AS
medisinsk teknisk utstyr Utstyrsavhengig forbruksmateriell tilknyttet kjøpsavtale 601238 på Respiratorer til Intensiv ved Helse Stavanger HF Ambulansebåttenester i område sør – baseområde Solund 31.12.2099 Raymond Kilen Avalon Medical AS
medisinsk teknisk utstyr Rammeavtale - Instrumentavhengig forbruksmateriell til Elisa instrument anskaffet ved avtalenummer 601268 Rammeavtale 21.08.2030 Aileena Krog MONTEBELLO DIAGNOSTICS AS
Vaccum sentrifuge til Helse Stavanger Kjøpsavtale 04.11.2025 Silje Bjelland Dipl Ing Houm AS
Instrumentdekontaminatorer - Støttesystem til Da Vinci Robot X/Xi Kjøpsavtale 15.03.2050 Tone Rosenlund Getinge Norge AS (hovedenhet)
402624 - Urologisk implantat Rammeavtale 27.06.2021 Tone Rosenlund A.M.I. Nordic AS

No results

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00