Salaspils novada dome - Tenders

Salaspils novada dome
Līvzemes iela 8
LV-2169 Salaspils
Latvia
Org number: 90000024008

Title Department Published
Iepirkuma plāni: Jaunu Ziemassvētku dekoru iegāde un/vai noma saskaņā ar jauno koncepciju - atsevišķiem objektiem apļos, skvēros un 3 pilsētas egļu rotāšana;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 27.02.2024
Iepirkuma plāni: Mēneša biļešu iegāde skolniekiem, 2019, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 144000 Eur 27.03.2019
Iepirkuma plāni: Ceļa seguma virskārtas atjaunošana Dienvidu ielā, 2019, 2. ceturksnis, 170000 Eur - 5548000 Eur 27.03.2019
Iepirkuma plāni: Šķiroto atkritumu laukuma izbūve Enerģētiķu ielā 2, Salaspilī, 2019, 2. ceturksnis, 20000 Eur - 170000 Eur 27.03.2019
Iepirkuma plāni: Bērnu rotaļu laukumu izbūve, 2019, 3. ceturksnis, 20000 Eur - 170000 Eur 27.03.2019
Iepirkuma plāni: Ielu apgaismojuma izbūve Ķīmiķu ielā, 2019, 4. ceturksnis, 20000 Eur - 170000 Eur 27.03.2019
Iepirkuma plāni: Laivas nobrauktuves izbūve pludmalē, 2019, 2. ceturksnis, 20000 Eur - 170000 Eur 27.03.2019
Iepirkuma plāni: Ziemassvētku rotājumi, 2019, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 27.03.2019
Iepirkuma plāni: Salaspils stadiona būvdarbi 1.kārta, 2019, 2. ceturksnis, 170000 Eur - 5548000 Eur 27.03.2019
Iepirkuma plāni: k/n Enerģētiķis projekta izstrāde, 2019, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 27.03.2019
Iepirkuma plāni: Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas ierīkošana Stadiona ēkā, 2019, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 27.03.2019
Iepirkuma plāni: Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas un balss izziņošanas sistēmas ierīkošanas darbi Salaspils 2.vidusskolā, 2019, 2. ceturksnis, 20000 Eur - 170000 Eur 27.03.2019
Iepirkuma plāni: Balss izziņošanas sistēmas ierīkošana Salaspils 1. v/skolā, Ceru ielā 1, 2019, 2. ceturksnis, 20000 Eur - 170000 Eur 27.03.2019
Iepirkuma plāni: Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas projekts un ierīkošana salaspils bibliotēkas ēkā, Enerģētiķu ielā 9, 2019, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 27.03.2019
Iepirkuma plāni: Apsardze un videonovērošana izglītības iestādēs, 2019, 3. ceturksnis, 20000 Eur - 170000 Eur 27.03.2019
Iepirkuma plāni: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Nometņu ielā 38, Griezes ielā 17 un 19, Salaspilī, kopīpašuma zemes teritorijas labiekārtošana, 2019, 3. ceturksnis, 20000 Eur - 170000 Eur 27.03.2019
Iepirkuma plāni: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Celtnieku ielā 6B, Salaspilī, kopīpašuma zemes teritorijas labiekārtošana, 2019, 3. ceturksnis, 20000 Eur - 170000 Eur 27.03.2019
Iepirkuma plāni: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Daugavmalas ielā 36, Saulkalnē, Salaspilis novadā, kopīpašuma zemes teritorijas labiekārtošana, 2019, 3. ceturksnis, 20000 Eur - 170000 Eur 27.03.2019
Iepirkuma plāni: Domes ēkas pārbūves projektēšana t.sk. inženiertīkli, 2019, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 27.03.2019
Iepirkuma plāni: Grāvju tīrīšana ar ekskavatoru un profila atjaunošana, 2019, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 27.03.2019
Iepirkuma plāni: Apsardze un videonovērošana izglītības iestādēs, 2019, 2. ceturksnis, 20000 Eur - 170000 Eur 27.03.2019
Iepirkuma plāni: Teritorijas labiekārtojuma 2.vsk teritorijai izbūve, 2019, 1. ceturksnis, 170000 Eur - 5548000 Eur 29.04.2019
Iepirkuma plāni: Angāra projektēšana un izbūve Rīgas ielā 115, Salaspilī, 2019, 1. ceturksnis, 170000 Eur - 5548000 Eur 30.04.2019
Iepirkuma plāni: Angāra projektēšana un izbūve Rīgas ielā 115, Salaspilī, 2019, 1. ceturksnis, 170000 Eur - 5548000 Eur 30.04.2019
Iepirkuma plāni: PII Atvasīte inženierkomunikāciju II.kārta izbūve, 2019, 1. ceturksnis, 170000 Eur - 5548000 Eur 30.04.2019
Iepirkuma plāni: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Nometņu ielā 38, Griezes ielā 17 un 19, Salaspilī, kopīpašuma zemes teritorijas labiekārtošana, 2019, 3. ceturksnis, 20000 Eur - 170000 Eur 21.08.2019
Iepirkuma plāni: Rotaļu laukumu un aktīvo atpūtas laukumu tehniskā uzraudzība un apkope, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 15.02.2021
Iepirkuma plāni: Degvielas iegāde Salaspils novada pašvaldības iestādēm, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 15.02.2021
Iepirkuma plāni: Brauktuvju uzturēšana un kopšana Salaspils novada teritorijās, kurās izstrādāti detālplānojumi un to piebraucamajos ceļos, 2021. gadā, 2021, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 15.02.2021
Iepirkuma plāni: Nometņu iela (savienojums), projektēšana, 2021, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 15.02.2021
Iepirkuma plāni: Šķembu piegāde pašvaldības ceļiem (ārpkalpojums), 2021, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 15.02.2021
Iepirkuma plāni: Tehniskās sāls iegāde, 2021, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 15.02.2021
Iepirkuma plāni: Salaspils novada ielu un ceļu asfaltbetona seguma remonts 2021. gadā, 2021, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 15.02.2021
Iepirkuma plāni: Purva rajona, Salaspilī ielu dubultā apstrāde (Dzērveņu, Biologu, Ķīmiķu, Krasta, Kalmju, Fiziķu (pie meža), Čiekuru, Vālodzes, Caunu, Stacijas), 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 15.02.2021
Iepirkuma plāni: Zvaigžņu ielas un Rīgas ielas rotācijas apļa projektēšana, 2021, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 15.02.2021
Iepirkuma plāni: Vaļējā un segtā ūdens novadīšanas tīkla kopšana, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 15.02.2021
Iepirkuma plāni: Lielās Lazdu ielas būvprojekta izstrāde, 2021, aprīlis, 10000 Eur - 42000 Eur 15.02.2021
Iepirkuma plāni: Budeskalnu 17 pieslēgšana Kohēzijas fonda ietvaros izbūvētajiem centralizētajiem ūdens apgādes un kanalizācijas tīkliem, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 15.02.2021
Iepirkuma plāni: Administrtīvā centra laukuma projektēšana, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 15.02.2021
Iepirkuma plāni: Pašvaldības šķemboto un grantēto ielu un ceļu uzturēšanas darbi 2021. gadā, 2021, aprīlis, 42000 Eur - 135000 Eur 15.02.2021
Iepirkuma plāni: PII "Saulīte" automatiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes izziņošanas sistēmas izbūve, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 15.02.2021
Iepirkuma plāni: Kalcija hlorīda iegāde, 2021, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 15.02.2021
Iepirkuma plāni: Lietus ūdens kanalizācijas – drenāžas sistēmas un teritorijas labiekārtošanas PROJEKTĒŠANA Kalnu ielā 2, 2021, marts, 10000 Eur - 42000 Eur 15.02.2021
Iepirkuma plāni: Salaspils novada informatīvā izdevuma izdošana 2022.gadā, 2021, decembris, 10000 Eur - 42000 Eur 15.02.2021
Iepirkuma plāni: Bezsaimnieka dzīvnieku apsaimniekošana, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 15.02.2021
Iepirkuma plāni: Detālplanojuma izstrādes azartspēļu organizē;sanas vietu noteikšanain Salaspils pilsētas teritorijas daļā, veicot salaspils novada teritorijas plānojuma grozījumus, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 15.02.2021
Iepirkuma plāni: Videonovērošanas un apsardzes signalizācijas izbūve pašvaldības bērnudārzos, 2022, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 28.02.2022
Iepirkuma plāni: Salaspils 1. vidusskolas sporta zāles korpusa pārbūve - būvuzraudzība, 2022, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 28.02.2022
Iepirkuma plāni: Meža ielas apgaismojuma Izbūve (Meža 14A līdz Migļu ielai), 2022, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 28.02.2022
Iepirkuma plāni: Ielu apgaismojums (elektrība), 2022, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 28.02.2022
Iepirkuma plāni: Disku golfa ierīkošana, labiekārtojot pie Ako teritorijas esošo mežaudzi, 2022, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 28.02.2022
Iepirkuma plāni: Detālplanojuma izstrāde gājēju tuneļa zem dzelzceļa, 2022, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 28.02.2022
Iepirkuma plāni: Lokalplānojums Dabas parkam Zeltiņu purvs, 2022, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 28.02.2022
Iepirkuma plāni: Zeltiņu parka zinātniskā izpēte, 2022, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 28.02.2022
Iepirkuma plāni: Administratīvā centra laukuma projektēšana, 2022, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 28.02.2022
Iepirkuma plāni: Bērnu rotaļu laukumu izbūve, 2022, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 28.02.2022
Iepirkuma plāni: Lietus ūdens kanalizācijas – drenāžas sistēmas izbūve un teritorijas labiekārtošana Kalnu ielā 2, Salaspilī, 2022, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 28.02.2022
Iepirkuma plāni: Atkritumu dalītas vākšanas punktu izbūve (Piekrastes iela Saulkalnē un Enerģētiķu iela 17B), 2022, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 28.02.2022
Iepirkuma plāni: Salaspils novada pašvaldības informatīvā izdevuma izdošana 2023. gadā, 2022, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 28.02.2022
Iepirkuma plāni: Atkritumu izvešana no Salaspils kapu un pilsētas teritorijām, 2022, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 28.02.2022
Iepirkuma plāni: Skolas ielas un Inženieru ielas krustojuma pārbūves projekta izstrāde, 2022, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 28.02.2022
Iepirkuma plāni: Veloceliņa Zirņu salā būvprojekta izstrāde, 2022, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 28.02.2022
Iepirkuma plāni: Tehniskās sāls iegāde, 2022, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 28.02.2022
Iepirkuma plāni: Ceļu horizontālā apzīmējuma krāsošana Salaspils pilsētas ielās, Salaspils nov., 2022, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 28.02.2022
Iepirkuma plāni: Salaspils novada skolēnu pārvadājumu pakalpojumi 2022./2023.mācību gada periodā, 2022, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 09.03.2022
Iepirkuma plāni: Elektroenerģijas iegāde Salaspils novada pašvaldības vajadzībām, 2022, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 09.03.2022
(720391) Pārtikas produktu piegāde Salaspils novada pirmsskolas izglītības iestādēm 30.12.2022
(721011) Atkritumu apsaimniekotāja izvēle Salaspils novadā 02.01.2023
Iepirkuma plāni: 2.stāva lodžiju jumta pārseguma remonts vai nomaiņa PII Atvasīte, Meža iela 5, Salaspils;2023, 3. ceturksnis - 2023, 3. ceturksnis 27.02.2023
Iepirkuma plāni: Tehniskās sāls iegāde;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 27.02.2023
Iepirkuma plāni: Nometņu ielas būvuzraudzība;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 27.02.2023
Iepirkuma plāni: Migļu ceļš 1.kārtas būvniecība;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 27.02.2023
Iepirkuma plāni: Autoceļa A6 – Rīgas ielas – Maskavas ielas – Skolas ielas un Zviedru ielas transporta mezgla un autoceļa A6 – Enerģētiķu ielas transporta mezgla pārbūve Salaspilī, Salaspils novadā” būvniecība;2023, 3. ceturksnis - 2023, 3. ceturksnis 27.02.2023
Iepirkuma plāni: Atkritumu dalītas vākšanas punktu izveide Celtnieku 18, Griezes 19);2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 27.02.2023
Iepirkuma plāni: Kompostēšanas laukuma būvniecība Zemeņu ielā 17, Salaspilī;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 27.02.2023
Iepirkuma plāni: Lietus ūdens kanalizācijas – drenāžas sistēmas projektēšana Meldru/Smilgu ielā, IV.kārta;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 27.02.2023
Iepirkuma plāni: Apvienotās lietus ūdens kanalizācijas – drenāžas izbūve Meldru-Smilgu ielās, III kārta, Salaspilī;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 27.02.2023
Iepirkuma plāni: Būvprojekta "Lietus ūdens kanalizācijas izbūve PII "Atvasīte", Meža ielā 6, Salaspilī" izstrāde;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 27.02.2023
Iepirkuma plāni: “Septītās pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūve Salaspilī” būvniecība;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 27.02.2023
Iepirkuma plāni: PII "Ritenītis" automatiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes izziņošanas sistēmas projektēšana un izbūve;2023, 3. ceturksnis - 2023, 3. ceturksnis 27.02.2023
Iepirkuma plāni: Ēdināšanas pakalpojums Dienas aprūpes centrā;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 27.02.2023
Iepirkuma plāni: Zupas virtuves pakalpojums;2023, 3. ceturksnis - 2023, 3. ceturksnis 27.02.2023
Iepirkuma plāni: Pašvaldības informatīvā izdevuma "Salaspils Vēstis" izdošana 2024. gadam;2023, 4. ceturksnis - 2023, 4. ceturksnis 27.02.2023
(727997) Kultūras nama “Enerģētiķis” pārbūve”; (10 140 284 Eur) 01.03.2023
(742397) Vides pieejamības nodrošināšana Sociālās palīdzības nama ēkai Skolas ielā 7, Salaspilī (būvdarbi); (65 000 Eur) 16.06.2023
(749390) Vides pieejamības nodrošināšana Sociālās palīdzības nama ēkai Skolas ielā 7, Salaspilī (būvdarbi); (65 000 Eur) 03.08.2023
(754555) Apgaismojuma nomaiņa Salaspils novada publisko teritoriju infrastruktūrā 14.09.2023
(755474) Elektroenerģijas iegāde Salaspils novada pašvaldības vajadzībām 20.09.2023
(d42a25d8-465a-4f65-bc5d-e1ad4a69613a) Ūdeņraža degvielas piegādes un uzpildes pakalpojuma nodrošināšana 13.12.2023
Salaspils novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšana; 05.02.2024 31.01.2024
Iepirkuma plāni: Tehniskās sāls iegāde;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 09.02.2024
Iepirkuma plāni: Videonovērošanas izbūve Salaspils pamatskolā;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 09.02.2024
Iepirkuma plāni: Vides pieejamības nodrošināšana Kalnu 2 un Acone;2024, 3. ceturksnis - 2024, 3. ceturksnis 09.02.2024
Iepirkuma plāni: Pašvaldības policijas telpu pārplānošana;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 09.02.2024
Iepirkuma plāni: Domes ēkas, Policijas rekonstrukcijas projekta izstrāde (Metu konkurss);2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 09.02.2024
Iepirkuma plāni: Videokameru izbūve Salaspilī (4 kameras), ielu krustojumos un laukumos;2024, 3. ceturksnis - 2024, 3. ceturksnis 09.02.2024
Iepirkuma plāni: Topogrāfiskā uzmērīšana, zemes ierīcības projektu izstrāde;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 09.02.2024
Iepirkuma plāni: Īpašuma reģistrācija zemesgr.,ekspertīze, inventarizāc., VZD pakalpoj., arhīva izziņas, vērtēšana;2024, 3. ceturksnis - 2024, 3. ceturksnis 09.02.2024
Iepirkuma plāni: Apgaismojuma un gājēju celiņa izbūve Granīta ielā no pieturas līdz Dižozolam. 270 m posmā (C37 ceļš);2024, 3. ceturksnis - 2024, 3. ceturksnis 09.02.2024
Iepirkuma plāni: Dzīvsudraba gaismekļu nomaiņa;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 09.02.2024
Iepirkuma plāni: Ideju konkurss (Metu konkurss) par mākslas objektu izveidi 5 satiksmes apļos Salaspilī/ Nometņu ielas dīķu areāla;2024, 3. ceturksnis - 2024, 3. ceturksnis 09.02.2024
Iepirkuma plāni: Administratīvā centra laukuma izbūve I kārta;2024, 4. ceturksnis - 2024, 4. ceturksnis 09.02.2024
Iepirkuma plāni: Bērnu rotaļu laukumu uzstādīšana;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 09.02.2024
Iepirkuma plāni: Bezsaimnieka dzīvnieku apsaimniekošana;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 09.02.2024
Iepirkuma plāni: Caurtekas pārbūve pie DKS "ACONES DĀRZI" , īpašumā ar kad. apz. 80310010800. BŪVDARBI;2024, 3. ceturksnis - 2024, 3. ceturksnis 09.02.2024
Iepirkuma plāni: Lietus ūdens kanalizācijas – drenāžas izbūve Sila ielā, Salaspilī (BŪVDARBI);2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 09.02.2024
Iepirkuma plāni: Meniķa pārbūve DKS "AVOTI";2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 09.02.2024
Iepirkuma plāni: Grīdas demontāža un jaunas grīdas izbūve 3 kabinetos Kalnu ielā 2;2024, 3. ceturksnis - 2024, 3. ceturksnis 09.02.2024
Iepirkuma plāni: Būvprojekta izstrāde PII Jāņtārpiņš rotaļu laukumu renovācijai, 1.kārta;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 09.02.2024
Iepirkuma plāni: Sanācijas darbi Doles salas naftas piesārņojumam;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 09.02.2024
Iepirkuma plāni: Izglītības stratēģijas izstrāde;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 09.02.2024
Iepirkuma plāni: Salaspils novada iedzīvotāju ar personalizētajām braukšanas kartēm pārvadāšana ar sabiedrisko transportu novada teritorijā maršrutos Nr. 5530, Nr. 5835, Nr. 5836 un Nr. 5777;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 09.02.2024
Iepirkuma plāni: Pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu apdrošināšana;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 09.02.2024
Iepirkuma plāni: Salaspils novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšana;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 09.02.2024
Iepirkuma plāni: Pārtikas produktu piegāde Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm 2025. gadam;2024, 4. ceturksnis - 2024, 4. ceturksnis 09.02.2024
Iepirkuma plāni: Vaļējā un segtā ūdens novadīšanas tīkla kopšana;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 09.02.2024
Iepirkuma plāni: Atkritumu dalītas vākšanas punktu izveide;2024, 3. ceturksnis - 2024, 3. ceturksnis 09.02.2024
Iepirkuma plāni: Apļa izbūve Meža un Migļu ielas krustojumā + gājēju celiņš līdz Rūķu ielai būvniecība;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 09.02.2024
Iepirkuma plāni: “A6 x Rīgas ielas x Maskavas ielas x Skolas ielas un Zviedru ielas transporta mezgla un autoceļa A6 x Enerģētiķu ielas transporta mezgla pārbūve Salaspilī, Salaspils novadā” BŪVNIECĪBA;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 09.02.2024
Iepirkuma plāni: Veloceliņa Zirņu salā izbūve;2024, 3. ceturksnis - 2024, 3. ceturksnis 09.02.2024
Iepirkuma plāni: C11 Salenieku ceļš;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 09.02.2024
Iepirkuma plāni: Salaspils novada ielu un ceļu asfaltbetona seguma remonts 2024. gadā;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 09.02.2024
Iepirkuma plāni: Šķembu piegāde pašvaldības ceļiem;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 09.02.2024
Iepirkuma plāni: Kalcija hlorīda iegāde;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 09.02.2024
Iepirkuma plāni: Brauktuvju uzturēšana un kopšana Salaspils novada teritorijās, kurās izstrādāti detālplānojumi un to piebraucamajos ceļos (t.sk. DKS brauktuvju uzturēšana) 2024. gadā;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 09.02.2024
Iepirkuma plāni: Pašvaldības šķemboto un grantēto ielu un ceļu uzturēšanas darbi 2024. gadā;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 09.02.2024
Iepirkuma plāni: Salaspils novada pašvaldības informatīvā izdevuma izdošana 2025.gadā;2024, 4. ceturksnis - 2024, 4. ceturksnis 14.02.2024

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00