Københavns Kommune - Tender

Københavns Kommune
Borups Allé 177
2400 København NV
Denmark
Org number: 64942212
Company description

 

Københavns Kommune er Danmarks folkerigeste kommune. Den omfatter den centrale del af landets hovedstad, København, inklusive store dele af Amager, men eksklusive Frederiksberg.


Title Department Closing date
Dynamisk indkøbssystem af kantiner i Københavns Kommune 28.07.2028
Dynamisk Indkøbssystem for kommunikationsydelser over 100.000 kr. Økonomiforvaltningen 28.06.2023
Dynamic Purchasing System of Non-Road Mobile Machinery Teknik- og Miljøforvaltningen 06.05.2025
Udbud af dynamisk indkøbssystem vedr. IT-konsulentydelser til Microsoft Azure platform Økonomiforvaltningen 26.08.2022
Dynamisk indkøbssystem for indkøb af ressourcepersoner - kategori 1 - projektledelse Teknik- og Miljøforvaltningen 05.11.2024
Dynamisk indkøbssystem for indkøb af ressourcepersoner - kategori 2 - byggeledelse Teknik- og Miljøforvaltningen 05.11.2024
1. Dynamisk indkøbssystem: Forretningsudvikling og dataanalyse Økonomiforvaltningen 17.01.2023
2. Dynamisk indkøbssystem: Projektledelse og test-management Økonomiforvaltningen 17.01.2023
3. Dynamisk indkøbssystem: Infrastruktur Økonomiforvaltningen 17.01.2023
4. Dynamisk indkøbssystem: It-arkitektur og It-governance Økonomiforvaltningen 17.01.2023
5. Dynamisk indkøbssystem: It-sikkerhed Økonomiforvaltningen 17.01.2023
6. Dynamisk indkøbssystem: Support og drift af it-miljø Økonomiforvaltningen 17.01.2023
7. Dynamisk indkøbssystem: Udvikling og tilpasning af it-systemer Økonomiforvaltningen 17.01.2023
Udbud af renhold og grøn drift/pleje Nordvest Parken Teknik- og Miljøforvaltningen 01.10.2021
Udbud af vask og leje af arbejdsbeklædning/overtøj/linned/sengetøj mv. Økonomiforvaltningen 11.10.2021
Inspektion af brandsikringsanlæg i Københavns Kommune Økonomiforvaltningen 06.10.2021
Digital kommunikationsplatform til bygge- og anlægsprojekter Økonomiforvaltningen 20.09.2021
Tyverialarm og adgangskontrol (AIA og ADK) Økonomiforvaltningen 11.10.2021
Udbud af Rammeaftale om teknisk konsulentbistand og projektleverancer til Københavns Kommunes webplatform - Tilbudsfase Økonomiforvaltningen 20.09.2021
Dynamisk Indkøbssystem vedr. Isolationsfaciliteter Økonomiforvaltningen 08.08.2025
Id-kort-system til bekæmpelse af social dumping i Københavns Kommunes byggeprojekter (Tilbudsfase) Økonomiforvaltningen 20.09.2021
Boliganvisningssystem - tilbudsfase Digitalisering 27.10.2021
Udbud af foranalyse af den Grønne Boulevard Økonomiforvaltningen 01.10.2021
Ansøgningsfase: Udbud af rammeaftale om personalesikringsalarmer (genudbud efter annullation) Økonomiforvaltningen 27.09.2021
Tilbudsfase: Udbud af rammeaftale om personalesikringsalarmer (genudbud efter annullation) Økonomiforvaltningen 01.11.2021
Genudbud af offentlige bisættelser og begravelser i Købehavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 11.10.2021
Udbud af rammeaftale om akut krisehjælp og anden psykologisk bistand/rådgivning til ansatte i Københavns Kommune Økonomiforvaltningen 08.10.2021
Frederiksgård Skole - Totalrådgivning 01.10.2021
Pulje - Ansøgning om Københavns Kommunes pulje til juleaktiviteter, der støtter byens erhvervs- og kulturliv 01.10.2021
Udbud af Fælles digital betalingsløsning Økonomiforvaltningen 12.10.2021
Udbud af Fælles digital betalingsløsning (Tilbudsfase) Økonomiforvaltningen 16.11.2021

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00