Bjarte Borge Pedersen

Spesialkonsulent - Adm

Tenders

Title Closing date
Pasientreiser med liten bil i områdene Oslo og Nedre Romerike (tidl. Skedsmo, tidl. Fet, Rælingen, Lørenskog og Nittedal) og OSL Gardermoen for Oslo universitetssykehus HF
Matter til Akershus universitetssykehus HF 14.12.2022 13:00
Delkontrakt 05 - 5.04 Transport med stor bil fra Oslo, postnummer 04-06 og 09-12 01.09.2022 12:00
Delkontrakt 04 - 5.02 Transport med stor bil fra Oslo, postnummer 01-03 og 07-08 01.09.2022 12:00
Delkontrakt 03 - 4.02 Transport med stor bil fra postnummer 1300-1399 - Asker (gamle grenser) og Bærum 01.09.2022 12:00
Delkontrakt 02 - 2.08 Transport med stor bil fra postnummer 1474/1478 – Ahus, m/nærområde 01.09.2022 12:00
Delkontrakt 01 - 2.06 Transport med stor bil fra Nedre Romerike (tidl. Skedsmo, tidl. Fet, Lørenskog, Rælingen og Nittedal) unntatt p.nr. 1474/1478 – Ahus m/nærområde 01.09.2022 12:00
Pasientreiser med stor bil i områdene Oslo, Nedre Romerike (tidl. Skedsmo, tidl. Fet, Rælingen, Lørenskog og Nittedal), Asker, Bærum og OSL Gardermoen for Oslo universitetssykehus HF 01.09.2022 12:00
Delkontrakt 11 - 5.30 Transport med liten bil fra Oslo til OSL Gardermoen 01.09.2022 12:00
Delkontrakt 10 - 5.15 Transport med liten bil fra Oslo til Asker, Bærum, tidl. Buskerud, Jevnaker samt videre sør og vestover. 01.09.2022 12:00
Delkontrakt 09 - 5.13 Transport med liten bil fra Oslo til Follo og tidl Østfold (unntatt Trøgstad) 01.09.2022 12:00
Delkontrakt 08 - 5.07 Transport med liten bil fra Oslo til tidl. Trøgstad og Romerike (unntatt p.nr. 2060 Gardermoen), samt videre i retning Innlandet (unntatt Jevnaker) 01.09.2022 12:00
Delkontrakt 07 - 5.05 Transport med liten bil fra postnummer 0200-0399 og 0700-0899. Oslo vest til Oslo 01.09.2022 12:00
Delkontrakt 06 - 5.03 Transport med liten bil fra postnummer 0400-0599 og 0900-1099. Oslo nord til Oslo 01.09.2022 12:00
Delkontrakt 05 - 5.01 Transport med liten bil fra postnummer 0100-0199, 0600-0699 og 1100-1299. Oslo syd til Oslo 01.09.2022 12:00
Delkontrakt 04 - 2.07 Transport med liten bil fra postnummer 1474/1478 – Ahus m/nærområde 01.09.2022 12:00
Delkontrakt 03 - 2.05 Transport med liten bil fra Nedre Romerike (tidl. Skedsmo, tidl. Fet, Lørenskog, Rælingen og Nittedal) unntatt p.nr. 1474/1478 – Ahus m/nærområde 01.09.2022 12:00
Delkontrakt 02 - 1.31 Transport med liten bil fra postnummer 2060 Gardermoen, til andre destinasjoner 01.09.2022 12:00
Delkontrakt 01 - 1.30 Transport med liten bil fra postnummer 2060 Gardermoen, til Oslo 01.09.2022 12:00
Pasientreiser med liten bil i områdene Oslo og Nedre Romerike (tidl. Skedsmo, tidl. Fet, Rælingen, Lørenskog og Nittedal) og OSL Gardermoen for Oslo universitetssykehus HF 01.09.2022 12:00
Støttekjøretøy til CBRNe team - Oslo universitetssykehus HF 07.09.2022 12:00
Kvalifisering: Ny parkeringsløsning Akershus universitetssykehus HF
Konkurranse: Parkeringsløsning Akershus universitetssykehus HF 22.09.2022 12:00
Kvalifisering: Parkeringsløsning Akershus universitetssykehus HF 15.07.2022 12:00
Konkurranse: Ny parkeringsløsning Akershus universitetssykehus HF 22.09.2022 12:00
Kvalifisering: Ny parkeringsløsning Akershus universitetssykehus HF 30.06.2022 12:00
Rehabilitering av hovedavløp, bunnledning fra bygnings del A, D og E Akershus universitetssykehus HF Kongsvinger 13.07.2022 12:00
Veiledende kunngjøring: Rullegate vaskeri Akershus universitetssykehus HF
Utendørsvedlikehold Akershus universitetssykehus HF Kongsvinger 20.05.2022 12:00
Invitasjon til markedsdialog: Pasientreiser med liten bil (vanlig transport) og stor bil (spesialtransport) i Oslo, Nedre Romerike, Asker, Bærum og OSL Gardermoen for Oslo universitetssykehus HF
Kontraktstildeling: Logistikkpartner til nasjonalt screeningprogram for tarmkreft (iFOBT) ved Oslo universitetssykehus HF, avd. Kreftregisteret
Kontraktstildeling - Pasientreiser med liten bil i områdene Nordre Follo (Ski, Oppegård) og Asker og Bærum
Brann- og servicearbeid Akershus universitetssykehus HF
Renholdtjenester på Akershus universitetssykehus HF eksterne lokasjoner 02.09.2020 12:00
Rørtjenester for Akershus universitetssykehus HF
Bygningsmessige arbeider for Akershus universitetssykehus HF
Elektrotjenester for Akershus universitetssykehus HF
Ventilasjon og kuldetjenester for Akershus universitetssykehus HF
Rørtjenester for Akershus universitetssykehus HF 07.09.2020 12:00
Ventilasjon og kuldetjenester for Akershus universitetssykehus HF 31.08.2020 12:00
Bygningsmessige arbeider for Akershus universitetssykehus HF 31.08.2020 12:00
Elektrotjenester for Akershus universitetssykehus HF 19.08.2020 12:00
Brakkerigg/modulbygg til Akershus universitetssykehus HF, Nordbyhagen 26.08.2020 12:00
9.06 – Smittetransport Kongsvinger, Sør-Odal, Nord-Odal, Eidskog og Grue 03.06.2020 12:00
9.05 – Smittetransport Oslo 03.06.2020 12:00
9.04 – Smittetransport Asker og Bærum 03.06.2020 12:00
9.03 – Smittetransport Follo 03.06.2020 12:00
9.02 – Smittetransport Nedre Romerike 03.06.2020 12:00
9.01 – Smittetransport Øvre Romerike, inkl. tidl. Sørum og Aurskog-Høland 03.06.2020 12:00
PASIENTREISER FOR PASIENTER MED MISTANKE OM, ELLER PÅVIST COVID-19 FOR OUS 03.06.2020 12:00
Prøvetaking av matvarer og produksjonsmiljø 09.03.2020 12:00
Påslippsprøver 09.03.2020 12:00
Innhenting og analyse av påslippsprøver til kommunalt ledningsnett og prøvetaking av matvarer og produksjonsmiljø Ahus. 09.03.2020 12:00
Pasientreiser med helsebil fra Oslo, Nedre Romerike, Asker og Bærum område 8.01 05.03.2020 12:00
Pasientreiser med helsebil fra Oslo, Nedre Romerike, Asker og Bærum 11.12.2019 12:00
Elektrotjenester til Akershus Universitetssykehus HF divisjon Kongsvinger 17.12.2019 12:00
Anskaffelse av rammeavtale på budbiltjenester ved ombringelse av journalutskrifter ved nedetid i IKT ved Akershus universitetssykehus HF 06.12.2019 12:00
8.02 MELLOMSTOR HELSEBIL 11.12.2019 12:00
8.01 Liten helsebil 11.12.2019 12:00
Nød- og ledesystem ved Akershus universitetssykehus HF, Kongsvinger 20.11.2019 12:00
Tjenester til vask av vinduer ved Akershus universitetssykehus HF 30.09.2019 12:00
Branntekniske tjenester og leveranser (branntekniske arbeider) Akershus Universitetssykehus HF 07.10.2019 12:00
Avfallshåntering Akershus universitetssykehus HF 06.09.2019 12:00
Drift av kiosk og kaffebar på Akershus Universitetssykehus HF 04.07.2019 12:00
Pasientreiser med spesialbil Oslo universitetssykehus HF 19.08.2019 12:00
PASIENTREISER MED VANLIG BIL OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF 19.08.2019 12:00
Lavtemperatursterilisator til Akershus Universitetssykehus HF 24.05.2019 12:00
Drift av frisørvirksomhet på Akershus Universitetssykehus HF 08.05.2019 12:00
Drift av Kiosk og Kafe Kristiansand 08.05.2019 12:00
Drift av Kiosk Arendal 08.05.2019 12:00
Drift av Kiosk og Kafe Sørlandet sykehus HF 08.05.2019 12:00
Henting, frankering og levering av post Akershus Universitetssykehus HF 01.04.2019 12:00
NY Kabinettvaskedekontaminator til Akershus Universitetssykehus HF 27.02.2019 12:00
Kabinettvaskedekontaminator til Akershus Universitetssykehus HF
Kabinettvaskedekontaminator til Akershus Universitetssykehus HF 07.12.2018 12:00
Opplæring av ansatte i håndtering av utfordrende atferd, trusler og vold ved Akershus universitetssykehus HF 23.01.2019 12:00
Parkerings app 17.12.2018 12:00
Parkeringsautomat 17.12.2018 12:00
Parkeringsautomat og app ved Akershus universitetssykehus HF, Nordbyhagen 17.12.2018 12:00
Vask av vinduer ved Akershus universitetssykehus HF, Nordbyhagen 23.10.2018 12:00
Anskaffelse av skopvaskemaskin til Sterilforsyning Akershus universitetssykehus HF 04.10.2018 12:00
Hydrogenperoksid lavtemperatursterilisator til Sørlandet sykehus HF 23.08.2018 12:00
Fremføringsmaskin for histologiske vevsprøver til Sørlandet sykehus HF 30.01.2018 12:00
Blodgivergaver delleveranse 1-7 19.10.2017 11:00
Blodgivergaver til blodbanken ved Akershus Universitetssykehus HF 19.10.2017 11:00

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00