Nicolaj Rosander

Indkøbs- og Udbudskonsulent

Tenders

Title Closing date
Entreprenørydelser for afløbsledningsarbejde 2021 (tilbudsfasen) 18.01.2021 09:00
Entreprenørydelser for afløbsledningsarbejde 2021 (prækval) 22.12.2020 09:00
Entreprenørydelse - Hovedpumpestation ved Svendborg Havn (tilbudsfase) 08.01.2021 12:00
Entreprenørydelser for vandledningsarbejder og spildevandtrykledninger 2021 (tilbudsfasen) 22.12.2020 08:00
Entreprenørydelser for vandledningsarbejder og spildevandtrykledninger 2021 (prækval) 23.11.2020 08:00
Indsamling af midi-/vippe-/frontloadercontainere og nedgravede løsninger for Vand & Affald
Intern transport af tyndslam og tømning af sandfang og olieudskillere for Provas
9 MW Gaskedel til Langelandsvej 20
Genudbud af Datakommunikation Status Quo til SamAquas ejere
Datakommunikation Status Quo til SamAquas ejere (Profylaksebekendtgørelse)
Indsamling af midi-/vippe-/frontloadercontainere og nedgravede løsninger for Vand & Affald 18.05.2020 23:59
Intern transport af tyndslam og tømning af sandfang og olieudskillere for Provas 24.04.2020 23:59
9 MW Gaskedel til Langelandsvej 20 30.03.2020 23:59
Containerkørsel fra genbrugsstationer for NFS Renovation A/S 22.01.2020 10:00
Delaftale 3: Containerkørsel fra Ørbæk GBS 22.01.2020 10:00
Delaftale 2: Containerkørsel fra Ullerslev GBS 22.01.2020 10:00
Delaftale 1: Containerkørsel fra Nyborg GBS & Komprimatorstationen i Nyborg 22.01.2020 10:00
Genudbud af Teknisk Rådgivning - Delaftale 1 - Kompetenceområde Vand (tilbudsfasen)
Genudbud af Teknisk Rådgivning - Delaftale 4 - Kompetenceområde, varme/gas/køl (tilbudsfasen)
Genudbud af Teknisk Rådgivning - Delaftale 3 - Rensning af spildevand (tilbudsfasen)
Genudbud af Teknisk Rådgivning - Delaftale 2 - Transport af spildevand (tilbudsfasen)
Tilbudsfase - Fælles Forbrugsafregning - SamAqua
Genudbud af Teknisk Rådgivning - Delaftale 4 - Kompetenceområde, varme/gas/køl (tilbudsfasen) 11.10.2019 23:59
Genudbud af Teknisk Rådgivning - Delaftale 3 - Rensning af spildevand (tilbudsfasen) 11.10.2019 23:59
Genudbud af Teknisk Rådgivning - Delaftale 2 - Transport af spildevand (tilbudsfasen) 11.10.2019 23:59
Genudbud af Teknisk Rådgivning - Delaftale 1 - Kompetenceområde Vand (tilbudsfasen) 11.10.2019 23:59
Langeland Forsyning - Transport og modtagelse af forbrændingsegnet affald
Provas - Udbud på omlastning af forbrændingsegnet affald. Dagrenovation, småt brændbart og stort brændbart.
Genudbud af Teknisk Rådgivning - Delaftale 4 - Kompetenceområde, varme/gas/køl (prækvalifikation) 12.08.2019 12:00
Genudbud af Teknisk Rådgivning - Delaftale 3 - Rensning af spildevand (prækvalifikation) 12.08.2019 12:00
Genudbud af Teknisk Rådgivning - Delaftale 2 - Transport af spildevand (prækvalifikation) 12.08.2019 12:00
Genudbud af Teknisk Rådgivning - Delaftale 1 - Kompetenceområde Vand (prækvalifikation) 12.08.2019 12:00
Poser til madaffald, samt plastsække - udbud med forhandling
Poser til madaffald, samt plastsække
Poser til madaffald, samt plastsække 18.06.2019 09:00
Del 2: Transport af affald 05.07.2019 23:59
Del 1: Forbrænding af egnet affald 05.07.2019 23:59
Langeland Forsyning - Transport og modtagelse af forbrændingsegnet affald 05.07.2019 23:59
Prækvalifikation - Fælles Forbrugsafregning - SamAqua 28.06.2019 23:59
(20.03.19) Genudbud af Affaldsbeholdere og spande (Eksisterende og nye beholdere)
Tilbudsfase - Fælles Forbrugsafregning - SamAqua 02.09.2019 23:59
(20.03.19) Genudbud af Affaldsbeholdere og spande (Eksisterende og nye beholdere) 13.05.2019 23:59
Høring - Levering, vedligeholdelse og support af et nyt Forbrugsafregningssystem
Genudbud af Affaldsbeholdere og spande (Eksisterende og nye beholdere)
Genudbud af Affaldsbeholdere og spande (Eksisterende og nye beholdere) 22.03.2019 12:00
Genudbud af Forsikringsmæglerydelser
Genudbud af Forsikringsmæglerydelser 21.01.2019 08:00
Annullering af Udbud på maskin entreprise Ejby Mølle
Vandcenter Syd og Vand & Affald - Genudbud af Transport af Ristegods, Fedt, Sand, Biomasse og Tyndslam
Genudbud af Transport af Ristegods, Fedt, Sand, Biomasse og Tyndslam
Delaftale 2 - Provas 14.09.2016 12:00
Delaftale 1 - VCS og V&A 14.09.2016 12:00
Genudbud af Transport af Ristegods, Fedt, Sand, Biomasse og Tyndslam 14.09.2016 12:00
Forsikringsmæglerydelser
Forsikringsmæglerydelser 29.11.2018 08:00
Teknisk Rådgivning - Delaftale 4 - Kompetenceområde, varme/gas/køl (tilbudsfasen)
Teknisk Rådgivning - Delaftale 3 - Rensning af spildevand (tilbudsfasen)
Teknisk Rådgivning - Delaftale 2 - Transport af spildevand (tilbudsfasen)
Teknisk Rådgivning - Delaftale 1 - Kompetenceområde Vand (tilbudsfasen)
Affaldsbeholdere og spande (Eksisterende og nye beholdere)
Høring - Forsikringsmæglerydelser
Teknisk Rådgivning - Delaftale 4 - Kompetenceområde, varme/gas/køl (prækvalifikation) 22.10.2018 10:00
Teknisk Rådgivning - Delaftale 3 - Rensning af spildevand (prækvalifikation) 22.10.2018 10:00
Teknisk Rådgivning - Delaftale 2 - Transport af spildevand (prækvalifikation) 22.10.2018 10:00
Teknisk Rådgivning - Delaftale 1 - Kompetenceområde Vand (prækvalifikation) 22.10.2018 10:00
Affaldsbeholdere og spande (Eksisterende og nye beholdere) 18.09.2018 08:00
Høring - Affaldsposer til madspande
Høring - Teknisk Rådgivning
Høring - Affaldsbeholdere og spande
Prærørsleverancer og smedearbejde 2018
Prærørsleverancer og smedearbejde 2018 26.02.2018 10:00
Prærørsleverancer og smedearbejde 2018 26.02.2018 10:00
Maskinentreprise Ejby Mølle Indløb 12.02.2018 10:00
Vedligeholdelse af grønne områder
Vedligeholdelse af Grønne Områder
Delaftale 3 - Fredericia Spildevand og Energi A/S 30.11.2017 13:00
Delaftale 2 - Svendborg, Vand & Affald 30.11.2017 13:00
Delaftale 1 - Vandcenter Syd A/S 30.11.2017 13:00
Vedligeholdelse af Grønne Områder 30.11.2017 13:00
Certificering af SamAqua selskaber - Rammeaftale
Certificering af SamAqua selskaber - Rammeaftale 21.08.2017 13:00
Indkøb af TV-inspektionsbil
Tømning af bundfældnings- og samletanke (Genudbud)
Indkøb af TV-inspektionsbil 01.05.2017 23:59
Renovationsbeholdere (Genudbud)
Vandcenter Syd og Vand & Affald - Transport af Ristegods, Fedt, Sand, Biomasse og Tyndslam (Genudbud)
Delaftale 2 15.03.2017 23:59
Delaftale 1 15.03.2017 23:59
Tømning af bundfældnings- og samletanke (Genudbud) 15.03.2017 23:59
Tømning af bundfældnings- og samletanke (Genudbud). 15.03.2017 23:59
Vandcenter Syd og Vand og Affald — Transport af Ristegods, Fedt, Sand, Biomasse og Tyndslam (Genudbud). 13.02.2017 16:00
Renovationsbeholdere (Genudbud). 08.03.2017 23:59
Renovationsbeholdere (Genudbud) 08.03.2017 23:59
Delaftale 2 – Tyndslam 13.02.2017 16:00
Delaftale 1 – Ristegods, Fedt, Sand og Biomasse 13.02.2017 16:00
Vandcenter Syd og Vand & Affald - Transport af Ristegods, Fedt, Sand, Biomasse og Tyndslam (Genudbud) 13.02.2017 16:00
Renovationsbeholdere.
Renovationsbeholdere
Renovationsbeholdere 04.01.2017 12:00
Vandcenter Syd og Vand og Affald — Transport af Ristegods, Fedt, Sand, Biomasse og Tyndslam (Genudbud). 06.02.2017 12:00
Vandcenter Syd og Vand og Affald — Transport af Ristegods, Fedt, Sand, Biomasse og Tyndslam (Genudbud). 17.01.2017 12:00
Høring - Tømning af bundfældnings- og samletanke (Genudbud) 19.12.2016 08:00
Tømning af bundfældnings- og samletanke
Delaftale 2 – Tyndslam 23.11.2016 08:00
Delaftale 1 – Ristegods, Fedt, Sand og Biomasse 23.11.2016 08:00
Vandcenter Syd og Vand & Affald - Genudbud af Transport af Ristegods, Fedt, Sand, Biomasse og Tyndslam 23.11.2016 08:00
Delaftale 2 - Samletanke hos Provas (option) 23.11.2016 23:59
Delaftale 1 - Alle selskaber 23.11.2016 23:59
Tømning af bundfældnings- og samletanke 23.11.2016 23:59
Høring - Tømning af bundfældnings- og samletanke
Høring - Tømning af bundfældnings- og samletanke. 24.10.2016 08:00
Tildeling af kontrakt på rengøringsydelser
Genudbud af Transport af Ristegods, Fedt, Sand, Biomasse og Tyndslam. 29.08.2016 12:00
Delaftale 2 - Provas, Haderslev - OPTION 08.07.2016 16:00
Delaftale 2 - Vand & Affald, Svendborg 08.07.2016 16:00
Delaftale 2 - Vandcenter Syd, Odense 08.07.2016 16:00
Delaftale 1 - Provas, Haderslev 08.07.2016 16:00
Delaftale 1 - Vand & Affald, Svendborg 08.07.2016 16:00
Delaftale 1 - Vandcenter Syd, Odense 08.07.2016 16:00
Transport af Ristegods, Fedt, Sand, Biomasse og Tyndslam 08.07.2016 16:00
Høring - Transport af Ristegods, Fedt, Sand, Biomasse og Tyndslam 25.05.2016 12:00
Prækvalifikation - Udbud af rengøringsydelser for SamAqua's ejerkredS 09.06.2016 12:00
Rengøringsydelser 05.05.2016 12:00

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00
Mercell Holding AS | Askekroken 11, 0277 OSLO, Norway