Bygging av fisketrapp Grønvoldterskelen i Akerselva

Informasjon

Åpen prosedyre
12.04.2019 12.02 (GMT+02:00)
13.05.2019 12.00 (GMT+02:00)

Innkjøper

Oslo kommune v/ Bymiljøetaten Oslo kommune v/ Bymiljøetaten
Charlotte Flood
Postboks 636 Løren
0507 Oslo
Norge
996 922 766

Dato for innlevering er passert

Kort beskrivelse

Bymiljøetaten ønsker å etablere toveis fiskepassasje forbi Grønvoldterskelen i Akerselvas øvre deler. Terskelen ligger ved Kjelsås i umiddelbar nærhet til Teknisk museum.

Tiltaket ligger i vannforekomsten «Akerselva oppstrøms Nydalsdammen», i Nordmarkvassdraget.

Det planlegges etablert en vertikalspaltetrapp for å muliggjøre oppvandring av voksen ørret forbi terskelen. Fisketrappen planlegger å sikre oppvandring ved 15 kulper på sørsida av Akerselva. I tillegg planlegges en utsparing i terskelen og rydding av stein på nedsiden av terskelen for å trygge sikker nedvandring av fisk over terskelen.

Filer (klikk på filnavn for å laste ned)

Tittel Størrelse
Vedlegg 12 - Fullmakt.pdf 1,07 MB
Vedlegg 10 - Rapport-Fylkesmannen.pdf 653 KB
Vedlegg 9 - SHA-plan.docx 739 KB
Vedlegg 8 - SHA-håndbok.docx 243 KB
Vedlegg 7 - Mal referanseoppdrag.docx 22 KB
Vedlegg 6 - Egenerklæringsskjema.docx 21 KB
Vedlegg 5.8 - Grønvold terskel-08.pdf 294 KB
Vedlegg 5.7 - Grønvold terskel-07.pdf 135 KB
Vedlegg 5.6 - Grønvold terskel-06.pdf 81 KB
Vedlegg 5.5 - Grønvold terskel-05.pdf 84 KB
Vedlegg 5.4 -Grønvold terskel-04.pdf 102 KB
Vedlegg 5.3 - Grønvold terskel-03.pdf 84 KB
Vedlegg 5.2 -Grønvold terskel-02.pdf 218 KB
Vedlegg 5.1 - Grønvold terskel-01.pdf 2,73 MB
Vedlegg 4 - Prisskjema.doc 42 KB
Vedlegg 3 - Kontraktsformular NS 8406.docx 56 KB
Vedlegg 2 - Mengdebeskrivelse.pdf 125 KB
Vedlegg 1 - Kravspesifikasjon generell.docx 1,04 MB
VEDLEG_2.PDF 84 KB
VE6F98_1.PDF 304 KB
Konkurransegrunnlag.pdf 575 KB
Grønvoldterskelen - fisketrapp.gab 640 KB
G 120 KB

MERCELL NORGE AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Skriv til oss

21 01 88 00