Rammeavtale om kjøp av vakt- og sikkerhetstjenester (ISPS)

Informasjon

Åpen prosedyre
09.08.2018 10.00 (GMT+02:00)
31.08.2018 12.00 (GMT+02:00)

Innkjøper

Karmsund Havn (KH) Karmsund Havn (KH)
Per Ørpetveit Per Ørpetveit
Postboks 186
5501 Haugesund
Norge
963706820

Dato for innlevering er passert

Kort beskrivelse

Hensikten med anskaffelsen er å skaffe vakt og sikkerhetstjenester til KH. Det skal inngås rammeavtale med et vaktselskap. Selskapet skal ivareta de forpliktelser KH har etter reglene om International Ship and Port facility Security code (ISPS) i norsk forskrift (FOR 2013-05-29 nr 538, og FOR 2013-05-29 nr 539 om sikring av havner og havneanlegg mot terrorhandlinger). Anskaffelsen gjelder i all hovedsak fast portvakttjeneste på et av våre havneanlegg, vakthold ved anløp av cruiseskip samt ordinært vakthold ved behov. «Ordinært vakthold» kan være aktuelt ved defekte porter ol.

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Skriv til oss

21 01 88 00