Forsvarsbygg - Anbud og avtaler

Forsvarsbygg
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norge
Org. nummer: 975950662
Informasjon:

 

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre delar av offentleg sektor innanfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eigedomsporteføljen vi forvaltar, inneheld mange av dei mest særeigne og krevjande bygga i landet: frå dei 15 festningane som er tilgjengelege for ålmenta, til militærleirar, skyte- og øvingsfelt og flystasjonar for Forsvaret. Vi har hovudkontor i Oslo med lokasjonar over heile landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Les meir om oss her.


Tittel Avdeling Tilbudsfrist
R00857 - DPS Håndtering av forurensa masser 14.09.2026
Konkurranse - Elektronisk sikring Evenes 27.06.2022
R01151 - Energioppfølgingssystem (EOS) 01.07.2022
Renholdstjenester område 1 Finnmark med tilhørende lokasjoner 03.08.2022
Renholdstjenester område 8 Agder og Rogaland med tilhørende lokasjoner 03.08.2022
710302 - C03623 - Opprydding - Risøyhamn radiolinje stasjon 01.07.2022
160041 - C03489 - Entreprise - PFAS Bardufoss flystasjon 27.06.2022
302236 - Innvendig rehabilitering av sanitærbygg - Frigården, Stjørdal kommune 16.08.2022
Strakstiltak festningsmurer Kongsvinger festning - prosjekt 100907 28.06.2022
Del II - Anskaffelse av kommunikasjonstjenester 17.08.2022
Renholdstjenester område 5 Lokasjoner i Nordland, Innlandet, Trøndelag og Møre og Romsdal 03.08.2022
Renholdstjenester område 10 Vestfold og Telemark, og Viken med tilhørende lokasjoner 03.08.2022
2022/1791 - Hjulgraver inklusive serviceavtale - region Viken 11.07.2022
160067 - C03622 - Entreprise - Miljøsanering Gjøkåsen og Grense Jakobselv skytebaner 27.06.2022
100877 - C03291 - Porsangmoen - Oppgradering av infrastruktur - E01 - Generalentreprise - Ny utlysning 04.07.2022
Anskaffelse av spesialkikkert Region Viken, Kjeller 29.06.2022
R00832 - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning 17.11.2023
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning 17.11.2023
R00791 DPS prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse og prosjektadministrativ bistand 01.07.2030
2021/4271 - Orgel Akershus Slott - Konkurransefase / Bid Phase 15.09.2022
R01126 - DPS - Leie av telt-/plasthaller 08.04.2032
Renholdstjenester område 6 Innlandet med tilhørende lokasjoner 03.08.2022
Prosjekt 710199 - Hjerkinn adm - Riving 2022 27.06.2022
Enkeltanskaffelse RENO - konkurranse -Scanning av rør Sørreisa 30.06.2022
2022/2351 - To stykk hjullastere inklusive serviceavtale og innbytte - region Viken 08.07.2022
C02350 Rehabilitering Mannskapskasserna C 30.06.2022
Totalentreprise 8407 - Prosjekt 110440 Høybuktmoen garasje og lager 27.06.2022
C03565 Entreprise 1 Støytiltak Evenes 04.07.2022
100038 - C02813 - Akershus Festning - Bygning 3 - Entreprise - Nødvendige arbeider 15.08.2022
Prosjekt 160058 Naturrestaurering Kittilbu 14.07.2022
C03605 - Risiko og usikkerhetsanalyse - støy - Evenes 10.08.2022
Konkurranse C03700 - Fornying av Noviklinja (2.gangs utlysning) 18.08.2022
Produktgruppe Tittel Type Utløpsdato Avdeling Kontakt Leverandør
Korrigering avtale - ProArc Vedlikehold og Support Enkeltanskaffelse Einar Andreas Mikalsen Proenco AS
2022/1029 - Fasade restaurering Tittelsnes fort - REVE Enkeltanskaffelse 31.08.2022 Tonje Dahle Berge Sag og Trelast
2022/1936 Restaurering av middelaldermur - Bergenhus - REVE Enkeltanskaffelse 31.10.2022 Tonje Dahle Rune Johannessen AS
2022/1363 - Utskiftning av anoder på ubåtkai - Haakonsvern - REVE Enkeltanskaffelse 31.12.2022 Tonje Dahle IMC Diving AS
2022/2182 Sikringsbommer til Kjevik leir Varekjøp 30.09.2022 Tonje Dahle NOS AS

Gjør et valg over for å få opp resultatet.

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00