Forsvarsbygg - Anbud og avtaler

Forsvarsbygg
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norge
Org. nummer: 975950662
Informasjon:

 

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre delar av offentleg sektor innanfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eigedomsporteføljen vi forvaltar, inneheld mange av dei mest særeigne og krevjande bygga i landet: frå dei 15 festningane som er tilgjengelege for ålmenta, til militærleirar, skyte- og øvingsfelt og flystasjonar for Forsvaret. Vi har hovudkontor i Oslo med lokasjonar over heile landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Les meir om oss her.


Tittel Avdeling Tilbudsfrist
R00832 - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning 17.11.2025
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning 17.11.2025
R00857 - DPS Håndtering av forurensa masser 14.09.2026
R00791 DPS prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse og prosjektadministrativ bistand 01.07.2030
R01126 - DPS - Leie av telt-/plasthaller 08.04.2032
C03952 Prosjekt 100609 InfraVærnes Elektro 29.02.2024
160036 Skarsteindalen SØF - Sanering og naturrestaurering 18.03.2024
C04101 - Konkurranse - Graving og fundamentering inngjerding 15.01.2024
R01517, R01518, R01519, R01529, R01530, R01531, R01532, R01533 Rammeavtale periodisk renhold og renholdspersonell 18.12.2023
Lett fyringsolje og anleggsdiesel i bulk for nord (R01359), midt (R01360) samt sør (R01447) - 2. kunngjøring 18.01.2024
R01344 - Rammeavtale for malertjenester Region Nord, Distrikt Hålogaland, Område Harstad, Tjeldsund, Evenes og Narvik 11.12.2023
C04470 - Tak over kontaineroppstilling og avfallsstasjon 14.12.2023
Konkurranse C04525 - Byggeleder Vågsøy - 100802 11.12.2023
Konkurranse C04526 - Prosjektsikkerhetsressurs Vågsøy - 100802 11.12.2023
PLS Andøya Flystasjon 08.12.2023
100758 - C04558 - Totalentreprise Fornyelse boliger - Trinn V - St. Georgs vei 19.01.2024
C04523 - Anskaffelse av treningsutstyr - Evenes 05.01.2024
2023/5640 Renovering kaserne Bardo, Setermoen leir, Bardu kommune 20.12.2023
C04236 - 100849 - Bardufoss boliger - Ny utlysning 09.01.2024
R01346 - Rammeavtale for maskinentreprenørtjenester Region Nord – Distrikt Hålogaland – Område Harstad, Evenes, Tjeldsund og Narvik kommune 12.01.2024
Anskaffelse av teknikk til Norsk Militær Tattoo 2024 08.01.2024
Konkurranse C03590 - Byggeleder Lensvik - 100824 12.01.2024
Produktgruppe Tittel Type Utløpsdato Avdeling Kontakt Leverandør
Flerårig avtale R01221 - Vintervedlikehold Firda kaserne region Vest Flerårig avtale 31.10.2024 Tonje Dahle Henrik aabrekk
R01302 Vintervedlikehold Flesland mil Flerårig avtale 31.10.2024 Tonje Dahle GRAVDAL HAGE OG ANLEGG AS
R01247 Byggevarer Rogaland Rammeavtale 31.10.2024 Tonje Dahle Byggmakker Handel
Flerårig avtale R01219 - Vintervedlikehold Rogaland region Vest Flerårig avtale 31.10.2024 Tonje Dahle Landskapsentreprenørene AS
Flerårig avtale R01320 - Vintervedlikehold Sørreisa Gumpen region Nord Flerårig avtale 31.12.2024 Tonje Dahle Bakkland Maskin og Transport AS
Minikonkurranse R01283 - Oppføring aggregathytter Ørland C04564 - 540369 Minikonkurranse på PRA 31.12.2023 Tonje Dahle Rædergård Entreprenør AS
Konsulenttjenester Avtale - Minikonkurranse - R01171 "Strategisk IKT" - Konsulenttjenester: Digitalisering av teknisk service Avrop på rammeavtale 01.01.2024 Tonje Dahle SYSTRA NORGE AS
Konsulenttjenester Flerårig avtale R01329 - Konsulentbistand til utvikling og forvaltning av eiendomsIT Flerårig avtale 31.01.2026 Tonje Dahle AFRY Norway AS
Konsulenttjenester Avtale - Minikonkurranse - R01174 "prosjektledelse og prosjektstøtte" - Konsulenttjenester: Prosjektledelse insourcing av renhold Avrop på rammeavtale 31.01.2024 Tonje Dahle HRP AS
Korrigering avtale - ProArc Vedlikehold og Support Enkeltanskaffelse Einar Andreas Mikalsen Ascertra AS
Konsulenttjenester Konsulenttjenester - Juridisk bistand arbeidsrett ifm prosjekt renhold Enkeltanskaffelse 19.09.2024 Tonje Dahle ADVOKATFIRMAET FREMMER AS
C04141 Rehabilitering av antennestasjon Minikonkurranse på PRA 31.10.2024 Tonje Dahle Site Service AS
Vare Søylesvingkran varekjøp - Region Øst Karljohansvern Enkeltanskaffelse 31.12.2025 Tonje Dahle Datek Løfteteknikk AS
Konsulenttjenester C04190 Byggeledelse og KU + SHA - Ombygging av stasjon og etablering av nye antenner Avtale om byggeledelse 31.12.2024 Tonje Dahle NORCONSULT NORGE AS
R00989 Leie av omformer til flexikai - Haakonsvern Flerårig avtale 29.02.2024 Tonje Dahle PSW Power & Automation AS
C04333 - 540232 - Utvidelse av kai - Uthaug, Ørland Minikonkurranse på PRA 08.12.2023 Tonje Dahle Fosenhus AS
C04344 - 170105 - Tankrens Minikonkurranse på PRA 30.06.2024 Tonje Dahle Per Hagström

Gjør et valg over for å få opp resultatet.

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00