Forsvarsbygg - Anbud og avtaler

Forsvarsbygg
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norge
Org. nummer: 975950662
Informasjon:

 

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre delar av offentleg sektor innanfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eigedomsporteføljen vi forvaltar, inneheld mange av dei mest særeigne og krevjande bygga i landet: frå dei 15 festningane som er tilgjengelege for ålmenta, til militærleirar, skyte- og øvingsfelt og flystasjonar for Forsvaret. Vi har hovudkontor i Oslo med lokasjonar over heile landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Les meir om oss her.


Tittel Avdeling Tilbudsfrist
R00857 - DPS Håndtering av forurensa masser 14.09.2026
Fendere til kai Haakonsvern 15.12.2021
EBA Haakonsvern - E03 Skipsheis 10.12.2021
Konkurranse C02697 - Vei og infrastruktur Namdalseid - 100807 15.12.2021
2021/5499 Renovering kaserne Jørstadmoen, Bardufoss, Målselv kommune 10.01.2022
2021/5602 Renovering av hybler i Panserbataljon og Artilleribataljon, Setermoen, Bardu kommune 10.01.2022
2021/5567 Renovering pendlerboliger, Skjold leir, Målselv kommune - region nord 10.01.2022
R00832 - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning 17.11.2023
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning 17.11.2023
R00791 DPS prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse og prosjektadministrativ bistand 01.07.2030
Konkurranse C02405 - Vei og infrastruktur Lensvik - 100804 15.12.2021
Konkurranse C02633 - Vei og infrastruktur Hønefoss - 100801 15.12.2021
R01070 Kontroll av ledesystemer, og kjøp av etterlysende materiell 04.01.2022
Konsulenttjenester - prosjektleder til prosjekt "Innsikt" 15.12.2021
R00858 - Kvalitetssystem 17.12.2021
R01144 - Rammeavtale for rådgivning strategisk EBA planlegging 20.12.2021
R01138 Tilbudsfase prosjektstyringsløsning på lokalt datasenter med lukket nett (on-premises) 05.01.2022
2021/4271 - Orgel Akershus slott 14.01.2022
2021/4271 - Orgel Akershus Slott - Konkurransefase 01.04.2022
2021/5567 Renovering Østfløya, Skjold leir, Målselv kommune - region nord 10.01.2022
Produktgruppe Tittel Type Utløpsdato Avdeling Kontakt Leverandør
Korrigering avtale - ProArc Vedlikehold og Support Enkeltanskaffelse Einar Andreas Mikalsen Proenco AS
Rens og påfyll av kaffemaskiner Grev Wedels Plass Enkeltanskaffelse 31.12.2021 Oddgeir Ekerhovd Akershus Renhold AS

Gjør et valg over for å få opp resultatet.

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00