Utlendingsdirektoratet - UDI - Anbud og avtaler

Utlendingsdirektoratet - UDI
Hausmannsgate 21
Postadresse: Postboks 2098 Vika, 0125 Oslo

0182 OSLO
Norge
Org. nummer: 974760746
Informasjon:

Anbud fra Utlendingsdirektoratet (UDI)

Utlendingsdirektoratet (UDI) er et norsk statlig direktorat som har ansvar for å iverksette flytninger- og innvandringspolitikken på Justis- og beredskapsdepartementets ansvarsområde.

UDI benytter Mercell sitt KGV-verktøy i sin anskaffelsesprosess. Er du på utkikk etter anbud fra UDI? En oversikt over alle anbud finner du på denne siden.


Gjør et valg over for å få opp resultatet.
Produktgruppe Tittel Type Utløpsdato Kontakt Leverandør
konsulent/profesjonell tjeneste Bistand til kartlegging og kompetanseheving - Medarbeidermotivasjon i en lærende organisasjon. Rammeavtale Nebojsa Matic Learning Organizations Center Norway AS

MERCELL NORGE AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Skriv til oss

21 01 88 00