Innkjøp av el-busser for testprosjekt i Hamar

Informasjon

11.10.2017

Innkjøper

Hedmark Trafikk FKF Hedmark Trafikk FKF
Martin Halvarsson Martin Halvarsson
Disenstrandvegen 4
2321 HAMAR
Norge
981522427

Kort beskrivelse

Denne anskaffelsen gjelder kjøp av et mindre antall helelektriske busser, med eventuell nødvendig ladeinfrastruktur. Bussene skal benyttes i testprosjekt for batterielektrisk teknologi i busser.

Bussene vil eies av Hedmark Fylkeskommune og vil sannsynligvis driftes av eksisterende operatør av linjen. De elektriske bussene vil bli testet i Hamar.

Planlagt testlinje til prosjektet er bybusslinje 1 som har en lengde på ca. 22 km. Avstanden fra knutepunkt Hamar skysstasjon til depot er ca. 1 km.

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Skriv til oss

21 01 88 00
Mercell Norge AS | Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Norge