SYKEHUSINNKJØP HF - Anbud og avtaler

SYKEHUSINNKJØP HF
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norge
Org. nummer: 916879067
Informasjon:

 

Anbud fra Sykehusinnkjøp HF

Sykehusinnkjøp HF er et helseforetak som jobber med å forvalte felles innkjøpsavtaler for alle helseforetak. Formålet er å ta hensyn til betingelser i markedet og skape besparelser for sykehusene gjennom fellesinnkjøp. Sykehusinnkjøp benytter Mercell sitt KGV-verktøy i sin anskaffelsesprosess. Er du på utkikk etter anbud fra Sykehusinnkjøp? En oversikt over alle anbud finner du på denne siden.


Tittel Avdeling Tilbudsfrist
Aferesemaskiner til Universitetssykehuset Nord-Norge HF 25.08.2022
Intuberingsutstyr til Helse Førde HF 08.08.2022
Isolatorer til Sykehusapotekene (dynamisk innkjøpsordning) 31.10.2030
Kvalitetssystem, Helse Nord - (prekvalifisering) 15.08.2022
Rammeavtale Tømrer- og murertjenester med tilhørende materiell, Vestre Viken HF 08.09.2022
Rammeavtale Maler- og byggtapetserertjenester med tilhørende materiell, Vestre Viken HF 22.09.2022
Phacomaskiner til Universitetssykehuset i Nord-Norge 31.08.2022
Registerløsning for Helse SørØst - dialogfase 26.08.2022
Laboratory Information Management System (LIMS) til avdeling for medisinsk genetikk ved Oslo Universitetssykehus HF 03.10.2022
Blomster til helseforetakene i Helse Sør-Øst 12.08.2022
Avansert pakkeanlegg for endose til sykehusapotek i Norge 04.07.2022
Ny utlysning: Markører mammae og tilhørende apparater for levering til Helse Stavanger HF og Helse Bergen HF 08.07.2022
Kvalitetssystem, Helse Nord (konkurransefasen) 03.10.2022
Bronkoskopi forbruksmateriell til foretakene i Helse Vest 28.06.2022
Renholdstjenester til ambulansestasjoner ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 08.07.2022
1169028 Nasjonal anskaffelse av arbeidsklær, verneutstyr og vernesko 15.08.2022
Telefoniløsning til Helseforvaltningen - Tilbudsfase 26.08.2022
ST220039 Thulium-laser 30.06.2022
Konkurranse: Parkeringsløsning Akershus universitetssykehus HF 22.09.2022
Rammeavtale: Varmetepper for levering til helseforetakene i Helse Vest RHF 30.08.2022
Regionalt Kostdatasystem for Helse Sør-Øst - Dialogfase 15.09.2022
Dyreblod og hesteserum til agarproduksjon til helseforetak i Helse Sør-Øst 19.08.2022
Renholdstjenester HNT DPS Stjørdal 22.08.2022
Industrigulvarbeider St. Olavs hospital 29.08.2022
Koagulasjonsinstrumenter Nye UNN Narvik 24.08.2022
Mobile operasjonsbord til Helse Stavanger HF 28.06.2022
Prekvalifisering Drift av pasienthotellet St. Olavs hospital HF 04.07.2022
Kvalifisering: Regionalt kostdatasystem for Helse Sør-Øst 15.08.2022
Pakkeanlegg for endose til sykehusapotek i Norge. Fra blister til endose - tilbudsfase 15.08.2022
Cyklodiodelaser til Øyeavdelingen ved Helse Stavanger HF 26.08.2022
Tilbudsfase Drift av pasienthotellet St. Olavs hospital HF 19.08.2022
Rehabilitering av hovedavløp, bunnledning fra bygnings del A, D og E Akershus universitetssykehus HF Kongsvinger 13.07.2022
Renhold av Café den blå resept og produksjonskjøkken til Sykehuset i Vestfold HF 17.08.2022
Utvikling og drift av Kompetansebroen for Akershus universitetssykehus HF 08.07.2022
Ultralydapparater til Helse Bergen HF, Helse Stavanger HF, Helse Fonna HF og Helse Førde HF (dynamisk innkjøpsordning) 09.04.2029
Avansert pakkeanlegg for endose til sykehusapotek i Norge - tilbudsfase 29.08.2022
Anskaffelse av system for matforsyning til Helse Vest 26.08.2022
Konkurranse: 2380 PCSK9-hemmere 14.09.2022
Konkurranse, Leietakerrådgiver bistand i forbindelse med ny leiekontrakt til Sykehuspartner HF 09.09.2022
Kjøpsavtale: ICP-MS for levering til Helse Bergen HF 02.09.2022
Hurtigtester for Dengue-virus for levering til Helse Bergen HF - Hastesak 29.07.2022
Spyledekontaminatorer og destruksjonskverner til Glasblokkene ved Helse Bergen HF 29.08.2022
ST220064 Ultralydapparat radiologi - Sykehuset Telemark 01.07.2022
Videopresentasjonsutstyr til MR - STO - Saksnr. 2022/137 04.07.2022
Tilbygg D2/D3 og helikopterplattform AW101 Rikshospitalet 01.09.2022
Dynamisk innkjøpsordning for Mikroskop 29.10.2029
Konkurranse: 2314a PAH ambrisentan og macitentan 25.08.2022
Rammeavtale for verktøyleverandører innenfor digital hjemmeoppfølging 08.08.2022
Bildestyring for operasjonsstuer til Nye UNN Narvik og Nye Hammerfest Sykehus 12.08.2022
Anmodning om informasjon - ultralydaspirator til Universitetssykehuset Nord-Norge HF 04.07.2022
Automated freezer storage units for Oslo University Hospital HF (OUS) 31.08.2022
Pakkeanlegg for endose til sykehusapotek i Norge. Fra bulk til endose - tilbudsfase 15.08.2022
Tilbudsfase Utvikling av ny nettside Korus.no 15.08.2022
Sporingssystem for sterilt gods HNT 01.07.2022
Oljeprodukter med bakgrunn i petrokjemiske prosesser til helseforetakene i Norge 28.06.2022
Reisebyråtjenester for pasientreiser - Nasjonal anskaffelse 27.06.2022
ST220041 Vannrenseanlegg med forbehandling til dialyse 28.06.2022
IAM-løsninger til helseforetakene i Helse Sør-Øst - Trinn 2 14.09.2022
Kvalifisering, Leietakerrådgiver bistand i forbindelse med ny leiekontrakt til Sykehuspartner HF 15.08.2022
Anskaffelse av frittstående instrument for analyse av Calprotectin og kvantitativ måling av blod i fæces. (IFOBT) til St.Olav Hospital HF 07.07.2022
ST220011 LAF benker med mikroskop 29.06.2022
IAM-løsninger til foretakene i Helse Sør-Øst 08.07.2022
Forbruksmateriell hjertekirurgi STO 09.09.2022
Kvalifisering: Parkeringsløsning Akershus universitetssykehus HF 15.07.2022
Anskaffelse av ultralydaspirator til Universitetssykehuset Nord-Norge 30.08.2022
Navigasjonsutstyr til bihuleoperasjoner til Sørlandet sykehus 30.08.2022
Fornyelse og vedlikehold av industrigulv på Rikshospitalet, OUS HF 29.06.2022
Invitasjon til markedsdialog: Digitale blodtrykksmålere og NEWS II monitorer 18.08.2022
Konkurranse: 2299n Pirfenidon 24.08.2022
Kjøp av anlegg for sikring mot legionella, samt avtale om service og vedlikehold for Helse Stavanger HF 12.08.2022
Laboratorieutstyr: Prøvetakingsutstyr til kapillær prøvetaking - Mikroprøverør, til helseforetakene i Helse Vest RHF 25.08.2022
LIS 2207c Prostatakreft 12.09.2022
Preparat scanner for levering til Helse Bergen HF 10.08.2022
Leie av bolig til ansatte ved Kirkenes Sykehus (NY) 03.08.2022
Blærescannere til Helse Stavanger HF 17.08.2022
Transcutan PCo2 måler til Sykehuset Levanger 17.08.2022
Drift av reservefartøy for ambulansebåttjenesten i Helse Møre og Romsdal HF 28.07.2022
Sirkulasjonslab til Helse Stavanger 15.08.2022
Artroskopi forbruksmateriell (utstyrsuavhengig) til foretakene i Helse Vest 31.08.2022
Frysesnittmikrotom til Avdeling for patologi for levering til Helse Bergen HF 17.08.2022
Produktgruppe Tittel Type Utløpsdato Avdeling Kontakt Leverandør
2 stk blodbankskap til Sykehuset Namsos Laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten Fresenius kabi Norge AS
Leie og vask av renromsdresser i rom klasse B Rammeavtale 30.09.2022 Per Scott Olsen Elis Norge AS (hovedenhet)
Innkjøp av GeneXpert 16-8 og fullserviceavtale- St. Olavs Hospital HF Kjøpsavtale Lilly Bratås Smits Diagen AS
Laboratorieutstyr Kjøpsavtale på klasse II sikkerhetsbenker Kjøpsavtale laboratorieutstyr 30.06.2022 Kjersti Løften Nyborg Kilab AS
Laboratorieutstyr Alinity M til St. Olavs hospital Kjøpsavtale laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten Abbott Norge as
medisinsk teknisk utstyr Utstyrsavhengig forbruksmateriell tilknyttet kjøpsavtale 601238 på Respiratorer til Intensiv ved Helse Stavanger HF Ambulansebåttenester i område sør – baseområde Solund 31.12.2099 Raymond Kilen Avalon Medical AS
medisinsk teknisk utstyr Rammeavtale - Instrumentavhengig forbruksmateriell til Elisa instrument anskaffet ved avtalenummer 601268 Rammeavtale 21.08.2030 Aileena Krog MONTEBELLO DIAGNOSTICS AS
Vaccum sentrifuge til Helse Stavanger Kjøpsavtale 04.11.2025 Friedemann Starck Dipl Ing Houm AS
Instrumentdekontaminatorer - Støttesystem til Da Vinci Robot X/Xi Kjøpsavtale 15.03.2050 Tone Rosenlund Getinge Norge AS (hovedenhet)
Forbruksmateriell til Lightcycler 480 II - kombitester (covid-19 og influensa) Rammeavtale 30.04.2030 Per Scott Olsen Roche Diagnostics Norge AS
MTU Utstyrsavhengig forbruksmateriell for utstyr anskaffet ved avtale 601328 for levering til Helse Stavanger HF Rammeavtale Aileena Krog Abbott Medical Norway AS
System for av og påkorking - Copan - St. Olavs hospital Kjøpsavtale laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten Nerliens Meszansky AS
Ultrafrysere -80 grader til StO og HNT Laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten VWR International AS

Gjør et valg over for å få opp resultatet.

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00