SYKEHUSINNKJØP HF - Anbud og avtaler

SYKEHUSINNKJØP HF
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norge
Org. nummer: 916879067
Informasjon:

 

Anbud fra Sykehusinnkjøp HF

Sykehusinnkjøp HF er et helseforetak som jobber med å forvalte felles innkjøpsavtaler for alle helseforetak. Formålet er å ta hensyn til betingelser i markedet og skape besparelser for sykehusene gjennom fellesinnkjøp. Sykehusinnkjøp benytter Mercell sitt KGV-verktøy i sin anskaffelsesprosess. Er du på utkikk etter anbud fra Sykehusinnkjøp? En oversikt over alle anbud finner du på denne siden.


Tittel Avdeling Tilbudsfrist
Analyser klinisk kjemi og immunkjemi - St. Olavs hospital 19.11.2021
Tilbudsfase i konkurranse om Drift av parkeringsanlegg ved Sykehuset Østfold 15.11.2021
Rotasjonsmikrotom til Avdeling for patologi for levering til Helse Bergen HF 18.11.2021
Anskaffelse av rådgivningsgruppe for ByggHaugesund2020, Byggetrinn 2 22.11.2021
Suturer for foretakene i Helse Vest 22.11.2021
MR, 3 Tesla til Helse Førde HF - Ny utlysing 19.11.2021
Mobilt sykkelverksted Helse Bergen HF 01.11.2021
Anskaffelse av riggområde, lasterepos og byggeheis til diverse ombyggingsprosjekter på Haukeland sykehus, Helse Bergen HF 17.11.2021
ST210052 Ultralydapparat til hjerte dropin og Kragerø 15.11.2021
Skalpeller, skalpellblad og suturkniver til foretakene i Helse Vest RHF 12.11.2021
2021/1456 - Operasjonsmikroskop til Øyeavdelingen - Sykehuset Namsos HNT 09.11.2021
Verktøystøtte til avvik og revisjon for Sykehuspartner HF - tilbudsfase 15.11.2021
Rådgivningsgruppe for ByggHaugesund2020 Byggetrinn 2, Helse Fonna HF 17.12.2021
Tilbudsfase Kjøkkensystem HNT 29.11.2021
Leie lokaler - DPS Volda og ambulant team 25.11.2021
ST210051 Ultralydapparat til hjertepoliklinikken ved Sykehuset Telemark 15.11.2021
Immunfargeinstrument patologi, Vestre Viken HF 24.11.2021
Blodtypeinstrumenter til Sørlandet sykehus HF, Trinn 2; Konkurranse 11.11.2021
Navigasjonssystem for spinale og intrakraniale inngrep til Helse Stavanger HF (ny utlysning) - Tilbudsfase 15.11.2021
Instrument for småvolumanalyser,samt instrumentavhengig forbruksmateriell for levering til Helse Stavanger HF og Helse Bergen HF 23.11.2021
Materiell til forskningsanalyse til Universitetssykehuset Nord-Norge HF 29.10.2021
Ultralydapparater til Helse Bergen HF, Helse Stavanger HF, Helse Fonna HF og Helse Førde HF (dynamisk innkjøpsordning) 09.04.2029
Nasjonal rammeavtale for forskningsprogramvare 08.11.2021
2021/ 1 Innovasjonspartnerskapet Autoskår, STO. Konkurransefase 12.11.2021
Operasjonsprodukter til foretakene i Helse Sør-Øst 01.11.2021
Forbruksvarer til laboratoriene i Helse Midt-Norge- Vakuumrør urin 08.11.2021
Gepan, Ialuril og Amnisure ROM-test til helseforetakene i Helse Sør-Øst 05.11.2021
Prekvalifisering Kjøkkensystem HNT 02.11.2021
Medisinsk grunnutstyr - Vask- og steriliseringsutstyr - Skopvaskemaskiner til Helse Bergen HF 09.11.2021
Glassarbeider, vinduer og dører - Helse Bergen HF og Helse Førde HF 16.11.2021
Landskapsarkitekt (LARK) for levering til Helse Bergen HF 08.11.2021
Leverandørdialog - Endoskopivaskemaskiner til Sykehuset Østfold HF 03.11.2021
Ernæringspumper 15.11.2021
Gammaprobe for detektering av vaktpostlymfeknuter (Sentinel Node Biopsy) for levering til Helse Stavanger HF 03.11.2021
Dynamisk innkjøpsordning for Mikroskop 29.10.2029
Undersøkelsesunit Øye; Spaltelampe m/tonometer,brillemåler, autorefraktor, autoforopter stol, bord og prosjektor 15.11.2021
Isolatorer til Sykehusapotekene (dynamisk innkjøpsordning) 31.10.2030
Biopsi, biopsiutstyr til foretakene i Helse Vest 19.11.2021
Ultralydgel for levering til foretakene i Helse Vest 05.11.2021
Urologiske produkter til foretakene i Helse Midt-Norge 28.10.2021
LIS 2232 Transplantasjon 08.11.2021
Tilbudsfase i konkurranse på prosedyrepakker operasjon til Helse Fonna 15.11.2021
2199i Sjeldne sykdommer II 25.11.2021
2216 Alvorlig astma 03.11.2021
Navigasjonssystem for spinale og intrakraniale inngrep til Helse Stavanger HF (ny utlysning) - Kvalifikasjonsfase 28.10.2021
Juridiske tjenester til Helse Sør-Øst RHF med underliggende helseforetak 29.11.2021
Blærevolummålere til Helse Bergen HF 28.10.2021
Instrument-uavhengige interne kvalitetskontrollmaterialer (IK) til medisinske laboratorier ved helseforetak i Helse Vest RHF 30.11.2021
PCR-kit for påvisning av tarmpatogener til Oslo universitetssykehus HF 01.11.2021
2020/1524 – Rammeavtale System for smerte- og symptomlindrende behandling HMN 29.10.2021
Ultralydapparat rammeavtale (urologi, revmatologi, røntgen og føde) til helseforetakene i Helse Nord 27.10.2021
Tilbehør og forbruksmateriell til Heine-apparater til helseforetakene i Helse Sør-Øst 05.11.2021
Lungefunksjon spirometri HMR Ålesund 29.10.2021
Bedriftshelsetjeneste for ansatte ved Sykehuset Østfold 05.11.2021
Datarom - nasjonal anskaffelse 08.11.2021
Invitasjon til leverandørdialog LC-MS/MS til Sykehuset Østfold HF 29.10.2021
ST190016 Apratur for kartlegging av fibrosegrad 27.10.2021
Produktgruppe Tittel Type Utløpsdato Avdeling Kontakt Leverandør
Leie og vask av renromsdresser i rom klasse B Rammeavtale 30.09.2022 Per Scott Olsen Elis Norge AS (hovedenhet)
Innkjøp av GeneXpert 16-8 og fullserviceavtale- St. Olavs Hospital HF Kjøpsavtale Lilly Bratås Smits Diagen AS
Laboratorieutstyr Kjøpsavtale på klasse II sikkerhetsbenker Kjøpsavtale laboratorieutstyr 30.06.2022 Kjersti Løften Nyborg Kilab AS
Laboratorieutstyr Alinity M til St. Olavs hospital Kjøpsavtale laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten Abbott Norge AS
medisinsk teknisk utstyr Utstyrsavhengig forbruksmateriell tilknyttet kjøpsavtale 601238 på Respiratorer til Intensiv ved Helse Stavanger HF Ambulansebåttenester i område sør – baseområde Solund 31.12.2099 Raymond Kilen Avalon Medical AS
Vaccum sentrifuge til Helse Stavanger Kjøpsavtale 04.11.2025 Silje Bjelland Dipl Ing Houm AS
Instrumentdekontaminatorer - Støttesystem til Da Vinci Robot X/Xi Kjøpsavtale 15.03.2050 Tone Rosenlund Getinge Norge AS (hovedenhet)
medisinsk teknisk utstyr Rammeavtale - Instrumentavhengig forbruksmateriell til Elisa instrument anskaffet ved avtalenummer 601268 Rammeavtale 21.08.2030 Aileena Krog MONTEBELLO DIAGNOSTICS AS
Forbruksmateriell til Lightcycler 480 II - kombitester (covid-19 og influensa) Rammeavtale 30.04.2030 Per Scott Olsen Roche Diagnostics Norge AS
MTU Utstyrsavhengig forbruksmateriell for utstyr anskaffet ved avtale 601328 for levering til Helse Stavanger HF Rammeavtale Aileena Krog Abbott Medical Norway AS
Hotelltjenester for pasienter og pårørende ved Førde Sentralsjukehus Rammeavtale 01.04.2022 Karoline Eide Scandic Hotels AS
System for av og påkorking - Copan - St. Olavs hospital Kjøpsavtale laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten Nerliens Meszansky AS
Ultrafrysere -80 grader til StO og HNT Laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten VWR International AS

Gjør et valg over for å få opp resultatet.

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00