E136 Tunnelutbedring Innfjord- og Måndalstunnelen

Informasjon

Åpen prosedyre
25.05.2016 11.52 (GMT+02:00)

Innkjøper

Statens vegvesen Region midt Statens vegvesen Region midt
Jon-Trygve Løvik Jon-Trygve Løvik
Fylkeshuset
6404 Molde
Norge
971032081

Kort beskrivelse

Arbeidene omfatter både bygg-, anlegg- og elektrofag.

Om tunnelene:

Innfjordtunnelen ble åpnet i 1991, er 6594 m lang og har tverrsnitt T8,5/9.

Ca 550 m av tunnelen (nordenden) er en eldre tunnel (del av Skafonna).

Måndalstunnelen ble åpnet i 1993, er 2083 m lang og har tverrsnitt T8,5.

Fase 1 av utbedringen ble utført i 2014/2015 og bestod av utskifting av lysanlegg og legging av ny fiberkabel.

Hovedarbeider:

Eksisterende elektrotekniske installasjoner, sikkerhetsutrustning og vann- og frostsikring skal rives og fjernes, og det skal etableres nye anlegg i begge tunneler. Det skal lages nye snunisjer og strosses/pigges i vegger for å få plass til gjennomgående betongrekkverk.

Det skal etableres nytt kabelanlegg bak betongrekkverk. Det skal installeres nødstasjoner og SRO anlegg.

Filer (klikk på filnavn for å laste ned)

Tittel Størrelse
Kap. A-E uten kap. D1.pdf 1,74 MB
Prisfil GAB.gab 10,50 MB
Prisfil NS3459 2009.xml 6,97 MB
Prisfil NS3459 2012.xml 7,08 MB
Vedlegg 5-1 - Tegningshefte Innfjordtunnelen.pdf 32,35 MB
Vedlegg 5-2 - Tegningshefte M%C3%A5ndalstunnelen.pdf 12,78 MB
Vedlegg 5-3 - Tegningshefte Hjelviktunnelen.pdf 1,95 MB
Vedlegg 5-4 - Tegningshefte gamle tegninger Innfjordtunnelen.pdf 26,10 MB
Vedlegg 5-5 - Tegningshefte gamle tegninger M%C3%A5ndalstunnelen.pdf 8,26 MB
Vedlegg 06 - D2-4 SHA-plan.pdf 1,10 MB
Vedlegg 30 - Objektliste E136 Innfjord- M%C3%A5ndals- og Hjelviktunnelen.pdf 1,54 MB
Vedlegg 33 - Mal for FDV-struktur SRO.pdf 285 KB
Vedlegg 34 - Mal for FDV-struktur elektro.pdf 553 KB
Vedlegg 36 - Fastmerker Innfjordtunnelen.pdf 1,26 MB
Vedlegg 37 - Fastmerker M%C3%A5ndalstunnelen.pdf 1,21 MB
Vedlegg 39 - Prosessgrensesnitt versjon 2.2.pdf 1,01 MB
Vedlegg 40 - Implementering av TFM.pdf 329 KB
Vedlegg 41 - Trafikkmengderegistrering.pdf 20 KB

Ønsker du å bli varslet når relevante anbud publiseres?

Motta samtlige anbud og tildelinger publisert i Doffin samt en rekke unike anbud kun publisert i Mercell.

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Skriv til oss

21 01 88 00