Limbažu novada pašvaldība - Anbud

Limbažu novada pašvaldība
Rīgas iela 16
LV-4001 Limbaži
Latvia
Org. nummer: 90009114631

Tittel Avdeling Publisert
Iepirkuma plāni: Logu piegāde un uzstādīšana Limbažu novada pašvaldības pārvaldēm, 2020, marts, 10000 Eur - 42000 Eur 10.02.2020
Iepirkuma plāni: Umurgas pamatskolas sporta zāles pieguļošo telpu atjaunošanas un Limbažu stadiona seguma atjaunošana, 2020, februāris, 42000 Eur - 135000 Eur 10.02.2020
Iepirkuma plāni: Par Limbažu novada pašvaldības transporta līdzekļu apdrošināšanu, 2020, marts, 10000 Eur - 42000 Eur 10.02.2020
Iepirkuma plāni: Pārtikas produktu piegāde Limbažu novada pašvaldības izglītības un sociālās aprūpes iestādēm, 2020, marts, 42000 Eur - 135000 Eur 10.02.2020
Iepirkuma plāni: Limbažu novada asfaltbetona ielu seguma remontdarbi, 2020, marts, 42000 Eur - 135000 Eur 10.02.2020
Iepirkuma plāni: Ievu ielas Limbažos posmā no Jaunatnes ielas līdz Jūras ielai pārbūves, 2020, aprīlis, 42000 Eur - 135000 Eur 10.02.2020
Iepirkuma plāni: Limbažu novada pašvaldības ielu un ceļu uzturēšana vasaras sezonā, 2020, februāris, 42000 Eur - 135000 Eur 10.02.2020
Iepirkuma plāni: Limbažu novada pašvaldības transporta līdzekļu remontdarbi, 2020, aprīlis, 42000 Eur - 135000 Eur 10.02.2020
Iepirkuma plāni: Transporta pakalpojumu sniegšana jaunatnes dziesmu un deju svētku laikā, 2020, aprīlis, 10000 Eur - 42000 Eur 10.02.2020
Iepirkuma plāni: Par būvdarbu veikšanu Limbažu novada pašvaldības iestādēs, 2020, maijs, 42000 Eur - 135000 Eur 10.02.2020
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana Limbažu novada pašvaldībai, 2020, maijs, 10000 Eur - 42000 Eur 10.02.2020
Iepirkuma plāni: Limbažu novada pašvaldības ielu un ceļu uzturēšana ziemas sezonā, 2020, jūlijs, 42000 Eur - 135000 Eur 10.02.2020
Iepirkuma plāni: Marķētās kurināmās dīzeļdegvielas piegāde, 2020, augusts, 42000 Eur - 135000 Eur 10.02.2020
Iepirkuma plāni: Kokskaidu granulu piegāde, 2020, novembris, 42000 Eur - 135000 Eur 10.02.2020
Iepirkuma plāni: Zemes ierīcības projektu izstrāde zemes vienības sadalīšanai, zemes vienību robežzīmju apsekošana dabā un atjaunošana, zemes gabalu kadastrālā uzmērīšana un robežu plā…, 2020, septembris, 10000 Eur - 42000 Eur 10.02.2020
Iepirkuma plāni: Nekustamo īpašumu apdrošināšana, 2020, augusts, 10000 Eur - 42000 Eur 10.02.2020
Iepirkuma plāni: Medikamentu piegāde sociālās aprūpes centram “Pērle”, 2020, jūlijs, 10000 Eur - 42000 Eur 10.02.2020
Iepirkuma plāni: Kancelejas preču piegāde Limbažu novada pašvaldībai, tās struktūrvienībām un iestādēm, 2020, oktobris, 10000 Eur - 42000 Eur 10.02.2020
Iepirkuma plāni: Transporta pakalpojumu sniegšanai Limbažu novada pašvaldības Lādezera pamatskolas skolēnu pārvadāšanai, 2020, novembris, 42000 Eur - 135000 Eur 10.02.2020
Iepirkuma plāni: Puķu stādu piegāde Limbažu novada pašvaldībai, 2020, decembris, 10000 Eur - 42000 Eur 10.02.2020
Iepirkuma plāni: Pirmsskolas izglītības iestādes "Aģupīte" iekšējās elektroapgādes pārbūve Limbažu nov., Skultes pag., "Mandegās", 2020, februāris, 10000 Eur - 42000 Eur 10.02.2020
Iepirkuma plāni: Autoceļa “Birznieki – Draužas” posmā no 0,0 km - 0,5 km seguma atjaunošana un remonts, 2020, februāris, 10000 Eur - 42000 Eur 10.02.2020
Iepirkuma plāni: Telpu vienkāršota atjaunošana Ulda Sproģa ielā 9, Umurgā, 2020, februāris, 10000 Eur - 42000 Eur 10.02.2020
Iepirkuma plāni: Limbažu novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšana, 2020, februāris, 10000 Eur - 42000 Eur 10.02.2020
Iepirkuma plāni: Zivju resursu pavairošana un atražošana, 2020, februāris, 10000 Eur - 42000 Eur 10.02.2020
Iepirkuma plāni: Sporta manēžas pārbūve Parka ielā 36, Limbažos, 2020, februāris, 42000 Eur - 135000 Eur 10.02.2020
Iepirkuma plāni: Pārtikas produktu piegāde Limbažu novada speciālai pamatskolai, 2020, februāris, 42000 Eur - 135000 Eur 10.02.2020
Iepirkuma plāni: Sporta manēžas pārbūves būvuzraudzība, 2020, februāris, 10000 Eur - 42000 Eur 10.02.2020
Iepirkuma plāni: Mežistrādes pakalpojumu sniegšana Limbažu novada pašvaldībai, 2020, februāris, 10000 Eur - 42000 Eur 10.02.2020
Iepirkuma plāni: Bīriņu pils kapeņu resturācija pieejamības nodrošināšanai būvdarbi, 2020, marts, 10000 Eur - 42000 Eur 11.02.2020
(LNP 2020/11) Sporta manēžas pārbūve Parka ielā 36, Limbažos 10.03.2020
Iepirkuma plāni: Mobilo sakaru pakalpojumu sniegšana, 2021, decembris, 10000 Eur - 42000 Eur 19.02.2021
Iepirkuma plāni: Par ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanu un apkalpošanu Limbažu pilsētas teritorijā, 2021, novembris, 10000 Eur - 42000 Eur 19.02.2021
Iepirkuma plāni: Puķu stādu piegāde Limbažu novada pašvaldībai, 2021, novembris, 10000 Eur - 42000 Eur 19.02.2021
Iepirkuma plāni: Mazās Noliktavu ielas pārbūve, 2021, novembris, 42000 Eur - 135000 Eur 19.02.2021
Iepirkuma plāni: Transporta pakalpojumu sniegšanai Limbažu un Salacgrīvas sporta skolas audzēkņu pārvadāšanai, 2021, novembris, 10000 Eur - 42000 Eur 19.02.2021
Iepirkuma plāni: Ražošanas ēkas būvniecības dokumentācijas ekspertīze, 2021, septembris, 10000 Eur - 42000 Eur 19.02.2021
Iepirkuma plāni: Kancelejas preču piegāde Limbažu novada pašvaldībai, tās struktūrvienībām un iestādēm, 2021, oktobris, 10000 Eur - 42000 Eur 19.02.2021
Iepirkuma plāni: Limbažu novada pašvaldības informatīvā izdevuma „Limbažu Novada Ziņas” izdošana, 2021, augusts, 10000 Eur - 42000 Eur 19.02.2021
Iepirkuma plāni: Nekustamo īpašumu apdrošināšana, 2021, jūlijs, 10000 Eur - 42000 Eur 19.02.2021
Iepirkuma plāni: Par autotransporta degvielas un automašīnu piederumu piegādi Limbažu novada pašvaldībai, 2021, septembris, 42000 Eur - 135000 Eur 19.02.2021
Iepirkuma plāni: Dabas takas pie Lielezera laipu remontdarbi, 2021, aprīlis, 10000 Eur - 42000 Eur 19.02.2021
Iepirkuma plāni: Attīstības programmas un ilgtspējīgas stratēģijas izstrādes pakalpojums, 2021, aprīlis, 10000 Eur - 42000 Eur 19.02.2021
Iepirkuma plāni: Elektroinstalācijas pārbūve Umurgas kultūras namā, 2021, aprīlis, 10000 Eur - 42000 Eur 19.02.2021
Iepirkuma plāni: Pārtikas produktu piegāde Limbažu novada pašvaldības izglītības un sociālajām iestādēm, 2021, jūnijs, 42000 Eur - 135000 Eur 19.02.2021
Iepirkuma plāni: Marķētās kurināmās dīzeļdegvielas piegāde, 2021, augusts, 10000 Eur - 42000 Eur 19.02.2021
Iepirkuma plāni: Kokskaidu granulu piegāde, 2021, novembris, 42000 Eur - 135000 Eur 19.02.2021
Iepirkuma plāni: Meliorācijas ielas pārbūves būvuzraudzība, 2021, maijs, 42000 Eur - 135000 Eur 19.02.2021
Iepirkuma plāni: Viļķenes kultūras nama energoefektivitātes paaugstināšana, 2021, augusts, 42000 Eur - 135000 Eur 19.02.2021
Iepirkuma plāni: Ēkas Zāles ielā 8 energoefektivitātes paaugstināšana, 2021, augusts, 42000 Eur - 135000 Eur 19.02.2021
Iepirkuma plāni: Energoefektivitātes būvdarbu būvuzraudzības veikšana, 2021, augusts, 10000 Eur - 42000 Eur 19.02.2021
Iepirkuma plāni: Meliorācijas ielas pārbūve, 2021, aprīlis, 42000 Eur - 135000 Eur 19.02.2021
Iepirkuma plāni: Mežizstrādes pakalpojumu sniegšana Limbažu novada pašvaldībai, 2021, marts, 42000 Eur - 135000 Eur 19.02.2021
Iepirkuma plāni: Apkures sistēmas remontdarbi Pāles pamatskolā, 2021, aprīlis, 10000 Eur - 42000 Eur 19.02.2021
Iepirkuma plāni: Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās un brīvprātīgās apdrošināšanas pakalpojumu iegāde Limbažu novada pašvaldības transportlīdzekļ…, 2021, marts, 10000 Eur - 42000 Eur 19.02.2021
Iepirkuma plāni: Sporta halles sporta spēļu laukumu seguma nomaiņa, 2021, marts, 10000 Eur - 42000 Eur 19.02.2021

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00