ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN (NAV) - Anbud og avtaler

ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN (NAV)
Postboks 5, St Olavs plass
0130 OSLO
Norge
Org. nummer: 889640782
Informasjon:

Anbud fra Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)

Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) har det overordnede ansvaret for at arbeids- og velferdsforvaltningen oppfyller deres forventinger, mål og resultater som fremlegges av departementets oppdrag.

Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) benytter Mercell sitt KGV-verktøy i sin anskaffelsesprosess. Er du på utkikk etter anbud fra Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)? En oversikt over alle anbud finner du på denne siden.

Produktgruppe Tittel Type Utløpsdato Kontakt Leverandør
PAR - Databehandleravtale 5030 - Klæbu kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Ragnar Thorsteinsson Klæbu Kommune
PAR - Samarbeidsavtale 5030 - Klæbu kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Ragnar Thorsteinsson Klæbu Kommune
PAR - Databehandleravtale 1866 - Hadsel kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Ragnar Thorsteinsson Hadsel Kommune
PAR - Databehandleravtale 1134 - Suldal kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Ragnar Thorsteinsson Suldal Kommune
PAR - Databehandleravtale 0626 - Lier kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Ragnar Thorsteinsson Lier Kommune
PAR - Databehandleravtale 0532 - Jevnaker kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Ragnar Thorsteinsson Jevnaker Kommune
PAR - Databehandleravtale 1122 - Gjesdal kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Gjesdal Kommune
PAR - Databehandleravtale 1130 - Strand kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Strand Kommune
PAR - Databehandleravtale 0529 - Vestre Toten kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Vestre Toten Kommune
PAR - Databehandleravtale 0624 - Øvre Eiker kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Øvre Eiker kommune
PAR - Samarbeidsavtale 1133 - Hjelmeland kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Ragnar Thorsteinsson Hjelmeland Kommune
PAR - Samarbeidsavtale 1866 - Hadsel kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Ragnar Thorsteinsson Hadsel Kommune
PAR - Samarbeidsavtale 1130 - Strand kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Ragnar Thorsteinsson Strand Kommune
PAR - Samarbeidsavtale 1134 - Suldal kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Ragnar Thorsteinsson Suldal Kommune
PAR - Samarbeidsavtale 1122 - Gjesdal kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Ragnar Thorsteinsson Gjesdal Kommune
PAR - Samarbeidsavtale 0532 - Jevnaker kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Ragnar Thorsteinsson Jevnaker Kommune
PAR - Samarbeidsavtale 0626 - Lier kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Ragnar Thorsteinsson Lier Kommune
PAR - Samarbeidsavtale 0529 - Vestre Toten kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Ragnar Thorsteinsson Vestre Toten Kommune
PAR - Samarbeidsavtale 0624 - Øvre Eiker kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Ragnar Thorsteinsson Øvre Eiker kommune
PAR - Databehandleravtale 1135 - Sauda kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Ragnar Thorsteinsson Sauda kommune
PAR - Samarbeidsavtale 1135 - Sauda kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Ragnar Thorsteinsson Sauda kommune
PAR - Databehandleravtale 0301 - Oslo kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Oslo kommune
PAR - Samarbeidsavtale 0301 - Oslo kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Cathrine Skandsen Vintervoll Oslo kommune
PAR - Databehandleravtale 1247 - Askøy kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Askøy kommune
PAR - databehandler- og samarbeidsavtale 1201 - Bergen kommune – Avtaler om digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Bergen Kommune
PAR - Databehandleravtale 5001 - Trondheim kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Trondheim kommune
PAR - Databehandleravtale 1103 - Stavanger kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Stavanger kommune - leverandør
PAR - Samarbeidsavtale 1103 - Stavanger kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Cathrine Skandsen Vintervoll Stavanger kommune - leverandør
PAR - Samarbeidsavtale 1247 - Askøy kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Cathrine Skandsen Vintervoll Askøy kommune
PAR - Samarbeidsavtale 5001 - Trondheim kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Cathrine Skandsen Vintervoll Trondheim kommune
PAR - Databehandleravtale 0701 - Horten kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Horten kommune
PAR - Databehandleravtale 1401 - Flora kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Flere
PAR - Databehandleravtale 1238 - Kvam kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Kvam kommune
PAR - Samarbeidsavtale 1401 - Flora kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Cathrine Skandsen Vintervoll Flora Kommune
PAR - Samarbeidsavtale 1238 - Kvam kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Cathrine Skandsen Vintervoll Kvam kommune
PAR - Databehandleravtale 1517 - Hareid kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Hareid Kommune
PAR - Samarbeidsavtale 1517 - Hareid kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Rammeavtale Cathrine Skandsen Vintervoll Hareid Kommune
PAR - Databehandleravtale 1824 - Vefsn kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Vefsn Kommune
PAR - Databehandleravtale 1933 - Balsfjord kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Balsfjord kommune
PAR - Samarbeidsavtale 1824 - Vefsn kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Cathrine Skandsen Vintervoll Vefsn Kommune
PAR - Databehandleravtale 1939 - Storfjord kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Storfjord Kommune
PAR - Databehandleravtale 1514 - Sande kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Sande kommune (Møre og Romsdal)
PAR - Databehandleravtale 1516 - Ulstein kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Ulstein Kommune
PAR - Samarbeidsavtale 1514 - Sande kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Cathrine Skandsen Vintervoll Sande kommune (Møre og Romsdal)
PAR - Samarbeidsavtale 1516 - Ulstein kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Cathrine Skandsen Vintervoll Ulstein Kommune
PAR - Samarbeidsavtale 1933 - Balsfjord kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Cathrine Skandsen Vintervoll Balsfjord kommune
PAR - Samarbeidsavtale 1939 - Storfjord kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Cathrine Skandsen Vintervoll Storfjord Kommune
PAR - Samarbeidsavtale 0701 - Horten kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Cathrine Skandsen Vintervoll Horten kommune
PAR - Databehandleravtale 0516 - Nord-Fron kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Nord-Fron kommune
PAR - Samarbeidsavtale 0516 - Nord-Fron kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Cathrine Skandsen Vintervoll Nord-Fron kommune
PAR - Databehandleravtale 1224 - Kvinnherad kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Kvinnherad Kommune
PAR - Samarbeidsavtale 1224 - Kvinnherad kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Cathrine Skandsen Vintervoll Kvinnherad Kommune
PAR - Databehandleravtale 0815 - Kragerø kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Kragerø Kommune
PAR - Samarbeidsavtale 0815 - Kragerø kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Cathrine Skandsen Vintervoll Kragerø Kommune
PAR - Databehandleravtale 0221 - Aurskog-Høland kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Aurskog-Høland Kommune
PAR - Samarbeidsavtale 0221 - Aurskog-Høland kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Cathrine Skandsen Vintervoll Aurskog-Høland Kommune
PAR - Databehandleravtale 0219 - Bærum kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Bærum kommune
PAR - Samarbeidsavtale 0219 - Bærum kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Cathrine Skandsen Vintervoll Bærum kommune
PAR - Databehandleravtale 2004 - Hammerfest kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Hammerfest Kommune
PAR - Databehandleravtale 1144 - Kvitsøy kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Kvitsøy Kommune
PAR - Samarbeidsavtale 1144 - Kvitsøy kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Cathrine Skandsen Vintervoll Kvitsøy Kommune
PAR - Databehandleravtale 1127 - Randaberg kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Randaberg Kommune
PAR - Samarbeidsavtale 1127 - Randaberg kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Cathrine Skandsen Vintervoll Randaberg Kommune
PAR - Databehandleravtale 0412 - Ringsaker kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Ringsaker kommune
PAR - Samarbeidsavtale 0412 - Ringsaker kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Cathrine Skandsen Vintervoll Ringsaker kommune
PAR - Databehandleravtale 1037 - Kvinesdal kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Kvinesdal Kommune
PAR - Samarbeidsavtale 1037 - Kvinesdal kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Cathrine Skandsen Vintervoll Kvinesdal Kommune
PAR - Databehandleravtale 0426 - Våler kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Våler kommune i Solør
PAR - Samarbeidsavtale 0426 - Våler kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Cathrine Skandsen Vintervoll Våler kommune i Solør
PAR - Databehandleravtale 0605 - Ringerike kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Ringerike Kommune
PAR - Samarbeidsavtale 0605 - Ringerike kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Cathrine Skandsen Vintervoll Ringerike Kommune
PAR - Databehandleravtale 0106 - Fredrikstad kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Fredrikstad kommune
PAR - Samarbeidsavtale 0106 - Fredrikstad kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Cathrine Skandsen Vintervoll Fredrikstad kommune
PAR - Databehandleravtale 0418 - Nord-Odal kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Nord-Odal Kommune
PAR - Samarbeidsavtale 0418 - Nord-Odal kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Cathrine Skandsen Vintervoll Nord-Odal Kommune
PAR - Databehandleravtale 2003 - Vadsø kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Vadsø Kommune
PAR - Samarbeidsavtale 2003 - Vadsø kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Cathrine Skandsen Vintervoll Vadsø Kommune
PAR - Databehandleravtale 3028 - Enebakk kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Enebakk Kommune
PAR - Samarbeidsavtale 3028 - Enebakk kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Cathrine Skandsen Vintervoll Enebakk Kommune
PAR - Databehandleravtale 1243 - Os kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll BJØRNAFJORDEN KOMMUNE
PAR - Databehandleravtale 1243 - Os kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll BJØRNAFJORDEN KOMMUNE
PAR - Databehandleravtale 1235 - Voss kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Voss Herad
PAR - Databehandleravtale 1235 - Voss kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Voss Herad
PAR - Databehandleravtale 0517 - Sel kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Sel kommune
PAR - Samarbeidsavtale 0517 - Sel kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Cathrine Skandsen Vintervoll Sel kommune
PAR - Databehandleravtale 0515 - Vågå kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Vågå Kommune
PAR - Samarbeidsavtale 0515 - Vågå kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Cathrine Skandsen Vintervoll Vågå Kommune
PAR - Databehandleravtale 1002 - Mandal kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Mandal Kommune
PAR - Samarbeidsavtale 1002 - Mandal kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Cathrine Skandsen Vintervoll Mandal Kommune
PAR - Databehandleravtale 0513 - Skjåk kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Skjåk kommune
PAR - Samarbeidsavtale 0513 - Skjåk kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Cathrine Skandsen Vintervoll Skjåk kommune
PAR - Databehandleravtale 1219 - Bømlo kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Bømlo Kommune
PAR - Databehandleravtale 1219 - Bømlo kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Bømlo Kommune
PAR - Databehandleravtale 0502 - Gjøvik kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Gjøvik kommune
PAR - Samarbeidsavtale 0502 - Gjøvik kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Cathrine Skandsen Vintervoll Gjøvik kommune
PAR - Databehandleravtale 0511 - Dovre kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Dovre Kommune
PAR - Samarbeidsavtale 0511 - Dovre kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Cathrine Skandsen Vintervoll Dovre Kommune
AMT - Opplæring Ungdomsløftet med gjennomføring i Sandvika Rammeavtale 01.06.2020 Birgitte Sande Riise Podium AS
PAR - Databehandleravtale 1913 - Skånland kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Skånland Kommune
PAR - Samarbeidsavtale 1913 - Skånland kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Cathrine Skandsen Vintervoll Skånland Kommune
PAR - Databehandleravtale 0514 - Lom kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Lom Kommune
PAR - Samarbeidsavtale 0514 - Lom kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Cathrine Skandsen Vintervoll Lom Kommune
PAR - Databehandleravtale 0417 - Stange kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Stange kommune
PAR - Samarbeidsavtale 0417 - Stange kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Cathrine Skandsen Vintervoll Stange kommune
PAR - Databehandleravtale 1903 - Harstad kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Harstad Kommune
PAR - Samarbeidsavtale 1903 - Harstad kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Cathrine Skandsen Vintervoll Harstad Kommune
PAR - Databehandleravtale 0906 - Arendal kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Arendal Kommune
PAR - Samarbeidsavtale 0906 - Arendal kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Cathrine Skandsen Vintervoll Arendal Kommune
PAR - Databehandleravtale 1852 - Tjeldsund kommune - databehandleravtale, digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Tjeldsund Kommune
PAR - Databehandleravtale 1852 - Tjeldsund kommune - samarbeidsavtale, digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Tjeldsund Kommune
PAR - Databehandleravtale 1804 - Bodø kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Bodø Kommune
PAR - Samarbeidsavtale 1804 - Bodø kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Cathrine Skandsen Vintervoll Bodø Kommune
PAR - Databehandleravtale 0512 - Lesja kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Lesja Kommune
PAR - Samarbeidsavtale 0512 - Lesja kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Cathrine Skandsen Vintervoll Lesja Kommune
PAR - Databehandleravtale 0211 - Vestby kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Vestby Kommune
PAR - Samarbeidsavtale 0211 - Vestby kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Cathrine Skandsen Vintervoll Vestby Kommune
PAR - Databehandleravtale 0632 - Rollag kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Rollag kommune
PAR - Samarbeidsavtale 0632 - Rollag kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Cathrine Skandsen Vintervoll Rollag kommune
PAR - Databehandleravtale 5004 - Steinkjer kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Steinkjer Kommune
PAR - Samarbeidsavtale 5004 - Steinkjer kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Cathrine Skandsen Vintervoll Steinkjer Kommune
PAR - Databehandleravtale 5039 - Verran kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Verran kommune
PAR - Samarbeidsavtale 5039 - Verran kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Cathrine Skandsen Vintervoll Verran kommune
PAR - Databehandleravtale 5041 - Snåsa kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Snåsa Kommune
PAR - Samarbeidsavtale 5041 - Snåsa kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Cathrine Skandsen Vintervoll Snåsa Kommune
PAR - Databehandleravtale 5053 - Inderøy kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Inderøy Kommune
PAR - Samarbeidsavtale 5053 - Inderøy kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Cathrine Skandsen Vintervoll Inderøy Kommune
PAR - Databehandleravtale 0604 - Kongsberg kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Kongsberg Kommune
PAR - Samarbeidsavtale 0604 - Kongsberg kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Cathrine Skandsen Vintervoll Kongsberg Kommune
PAR - Databehandleravtale 0827 - Hjartdal kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Hjartdal Kommune
PAR - Samarbeidsavtale 0827 - Hjartdal kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Cathrine Skandsen Vintervoll Hjartdal Kommune
PAR - Databehandleravtale 1222 - Fitjar kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Fitjar Kommune
PAR - Samarbeidsavtale 1222 - Fitjar kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Cathrine Skandsen Vintervoll Fitjar Kommune
PAR - Databehandleravtale 0826 - Tinn kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Tinn Kommune
PAR - Samarbeidsavtale 0826 - Tinn kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Cathrine Skandsen Vintervoll Tinn Kommune
PAR - Databehandleravtale 0105 - Sarpsborg kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Sarpsborg Kommune
PAR - Samarbeidsavtale 0105 - Sarpsborg kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Cathrine Skandsen Vintervoll Sarpsborg Kommune
PAR - Databehandleravtale 1221 - Stord kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Stord Kommune
PAR - Samarbeidsavtale 1221 - Stord kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Cathrine Skandsen Vintervoll Stord Kommune
PAR - Databehandleravtale 1149 - Karmøy kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Karmøy Kommune
PAR - Samarbeidsavtale 1149 - Karmøy kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Cathrine Skandsen Vintervoll Karmøy Kommune
PAR - Databehandleravtale 0427 - Elverum kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Elverum Kommune
PAR - Samarbeidsavtale 0427 - Elverum kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Cathrine Skandsen Vintervoll Elverum Kommune
PAR - Databehandleravtale 0807 - Notodden kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Notodden Kommune
PAR - Samarbeidsavtale 0807 - Notodden kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Cathrine Skandsen Vintervoll Notodden Kommune
AMT - Oppfølging Tjenesteområde A - Follo Rammeavtale 30.06.2022 Sigurd Viste Fretex Jobb og Oppfølging AS (hovedenhet)
AMT - Oppfølging Tjenesteområde E - Indre Østfold Rammeavtale 30.06.2022 Sigurd Viste Fretex Jobb og Oppfølging AS (hovedenhet)
AMT - Oppfølging Tjenesteområde B - Lillestrøm Rammeavtale 30.06.2022 Sigurd Viste SENS UTVIKLING AS
AMT - Oppfølging Tjenesteområde C - Nedre Romerike Rammeavtale 30.06.2022 Sigurd Viste SENS UTVIKLING AS
AMT - Oppfølging Tjenesteområde D - Fredrikstad Rammeavtale 30.06.2022 Sigurd Viste SENS UTVIKLING AS
AMT - Oppfølging Tjenesteområde G - Sarpsborg Rammeavtale 30.06.2022 Sigurd Viste SENS UTVIKLING AS
AMT - Oppfølging Tjenesteområde F - Moss Rammeavtale 30.06.2022 Sigurd Viste Personalpartner AS
PAR - Databehandleravtale 0529 - Vestre Toten kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Vestre Toten Kommune
PAR - Samarbeidsavtale 0529 - Vestre Toten kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Cathrine Skandsen Vintervoll Vestre Toten Kommune
PAR - Samarbeidsavtale 0626 - Lier kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Cathrine Skandsen Vintervoll Lier Kommune
PAR - Databehandleravtale 0806 - Skien kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Skien Kommune
PAR - Samarbeidsavtale 0806 - Skien kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Cathrine Skandsen Vintervoll Skien Kommune
AMT - Oppfølging 19/7168 Oppfølging Asker Rammeavtale 11.08.2021 Håvard Haakonsen Joblearn AS
AMT - Oppfølging 19/7228 Oppfølging Bærum Rammeavtale 11.08.2021 Håvard Haakonsen Sonans Karriere AS
AMT - Avklaring 19/7543 Avklaring Eiker Rammeavtale 30.09.2020 Håvard Haakonsen Joblearn AS
AMT - Avklaring 19/7542 Avklaring Modum Rammeavtale 30.09.2020 Håvard Haakonsen Fretex Jobb og Oppfølging AS (hovedenhet)
PAR - Databehandleravtale 0423 - Grue kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Grue kommune
PAR - Samarbeidsavtale 0423 - Grue kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Cathrine Skandsen Vintervoll Grue kommune
PAR - Databehandleravtale 0239 - Hurdal kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Hurdal Kommune
PAR - Samarbeidsavtale 0239 - Hurdal kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Cathrine Skandsen Vintervoll Hurdal Kommune
PAR - Databehandleravtale 0237 - Eidsvoll kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Eidsvoll Kommune
PAR - Samarbeidsavtale 0237 - Eidsvoll kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Cathrine Skandsen Vintervoll Eidsvoll Kommune
PAR - Databehandleravtale 1021 - Marnardal kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Marnardal Kommune
PAR - Samarbeidsavtale 1021 - Marnardal kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Cathrine Skandsen Vintervoll Marnardal Kommune
PAR - Databehandleravtale 1548 - Fræna kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Fræna kommune
PAR - Samarbeidsavtale 1548 - Fræna kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Cathrine Skandsen Vintervoll Fræna kommune
PAR - Databehandleravtale 1551 - Eide kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Eide kommune
PAR - Samarbeidsavtale 1551 - Eide kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Cathrine Skandsen Vintervoll Eide kommune
PAR - Databehandleravtale 1029 - Lindesnes kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Lindesnes Kommune
PAR - Samarbeidsavtale 1029 - Lindesnes kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Cathrine Skandsen Vintervoll Lindesnes Kommune
PAR - Databehandleravtale 0235 - Ullensaker kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Ullensaker Kommune
PAR - Samarbeidsavtale 0235 - Ullensaker kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Cathrine Skandsen Vintervoll Ullensaker Kommune
PAR - Databehandleravtale 0236 - Nes kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Nes Kommune Akershus
PAR - Samarbeidsavtale 0236 - Nes kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Cathrine Skandsen Vintervoll Nes Kommune Akershus
PAR - Databehandleravtale 1515 - Herøy kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Herøy Kommune Møre og Romsdal
PAR - Samarbeidsavtale 1515 - Herøy kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Cathrine Skandsen Vintervoll Herøy Kommune Møre og Romsdal
PAR - Databehandleravtale 1511 - Vanylven kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Vanylven Kommune
PAR - Samarbeidsavtale 1511 - Vanylven kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Cathrine Skandsen Vintervoll Vanylven Kommune
PAR - Databehandleravtale 0128 - Rakkestad kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Rakkestad Kommune
PAR - Samarbeidsavtale 0128 - Rakkestad kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Cathrine Skandsen Vintervoll Rakkestad Kommune
PAR - Databehandleravtale 0234 - Gjerdrum kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Gjerdrum Kommune
PAR - Samarbeidsavtale 0234 - Gjerdrum kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Cathrine Skandsen Vintervoll Gjerdrum Kommune
PAR - Databehandleravtale 0101 - Halden kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Halden Kommune
PAR - Samarbeidsavtale 0101 - Halden kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Cathrine Skandsen Vintervoll Halden Kommune
PAR - Databehandleravtale 0238 - Nannestad kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Nannestad Kommune
PAR - Samarbeidsavtale 0238 - Nannestad kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Cathrine Skandsen Vintervoll Nannestad Kommune
PAR - Databehandleravtale 1106 - Haugesund kommune - databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Haugesund Kommune
PAR - Samarbeidsavtale 1106 - Haugesund kommune - samarbeidsavtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Tjenesteavtale Cathrine Skandsen Vintervoll Haugesund Kommune
PAR - databehandler- og samarbeidsavtale 1146 - Tysvær kommune - Avtaler om digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Tysvær Kommune
PAR - databehandler- og samarbeidsavtale 1145 - Bokn kommune – Avtaler om digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Bokn kommune
PAR - databehandler- og samarbeidsavtale 1833 - Rana kommune – databehandleravtale - digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Rana Kommune
PAR - databehandler- og samarbeidsavtale 0536 - Søndre Land kommune – Avtaler om digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Søndre Land kommune
PAR - databehandler- og samarbeidsavtale 0419 - Sør-Odal kommune – Avtaler om digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Sør-Odal Kommune
PAR - databehandler- og samarbeidsavtale 0219 - Bærum kommune – Avtaler om digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Bærum kommune
PAR - databehandler- og samarbeidsavtale 5031 - Malvik kommune – Avtaler om digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Malvik kommune
PAR - databehandler- og samarbeidsavtale 5037 - Levanger kommune – Avtaler om digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Levanger Kommune
PAR - databehandler- og samarbeidsavtale 1106 - Haugesund kommune – Avtaler om digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Haugesund Kommune
PAR - databehandler- og samarbeidsavtale 0230 - Lørenskog kommune – Avtaler om digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Lørenskog Kommune
PAR - databehandler- og samarbeidsavtale 1416 - Høyanger kommune – Avtaler om digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Høyanger Kommune
PAR - databehandler- og samarbeidsavtale 0215 - Frogn kommune – Avtaler om digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Frogn Kommune
PAR - databehandler- og samarbeidsavtale 0402 - Kongsvinger kommune – Avtaler om digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Kongsvinger Kommune
PAR - databehandler- og samarbeidsavtale 1438 - Bremanger kommune – Avtaler om digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Bremanger Kommune
PAR - databehandler- og samarbeidsavtale 1439 - Vågsøy kommune – Avtaler om digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Vågsøy kommune
PAR - databehandler- og samarbeidsavtale 1449 - Stryn kommune – Avtaler om digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Stryn kommune
PAR - databehandler- og samarbeidsavtale 1443 - Eid kommune – Avtaler om digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Eid Kommune
PAR - databehandler- og samarbeidsavtale 0420 - Eidskog kommune – Avtaler om digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Eidskog Kommune
PAR - databehandler- og samarbeidsavtale 1441 - Selje kommune – Avtaler om digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll SELJE KOMMUNE
PAR - databehandler- og samarbeidsavtale 1445 - Gloppen kommune – Avtaler om digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Gloppen Kommune
PAR - databehandler- og samarbeidsavtale 1942 - Nordreisa kommune – Avtaler om digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Nordreisa Kommune
PAR - databehandler- og samarbeidsavtale 1554 - Averøy kommune – Avtaler om digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Averøy kommune
PAR - databehandler- og samarbeidsavtale 1941 - Skjervøy kommune – Avtaler om digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Skjervøy Kommune
PAR - databehandler- og samarbeidsavtale 1505 - Kristiansund kommune – Avtaler om digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Kristiansund kommune
PAR - databehandler- og samarbeidsavtale 0425 - Åsnes kommune – Avtaler om digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Åsnes kommune
PAR - databehandler- og samarbeidsavtale 1557 - Gjemnes kommune – Avtaler om digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Gjemnes kommune
PAR - databehandler- og samarbeidsavtale 1940 - Kåfjord kommune – Avtaler om digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Kåfjord Kommune Gaivuona Suohkan
PAR - databehandler- og samarbeidsavtale 0135 - Råde kommune – Avtaler om digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Råde Kommune
PAR - databehandler- og samarbeidsavtale 4649 - Stad kommune – Avtaler om digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Stad kommune
PAR - databehandler- og samarbeidsavtale 4602 - Kinn kommune – Avtaler om digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Kinn kommune
PAR - databehandler- og samarbeidsavtale 1579 - Hustadvika kommune – Avtaler om digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Hustadvika kommune
PAR - databehandler- og samarbeidsavtale 4205 - Lindesnes kommune – Avtaler om digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Lindesnes kommune
PAR - databehandler- og samarbeidsavtale 5406 - Hammerfest kommune – Avtaler om digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Nye Hammerfest kommune
PAR - databehandler- og samarbeidsavtale 3815 - Drangedal kommune – Avtaler om digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Drangedal Kommune
PAR - databehandler- og samarbeidsavtale 3448 - Nordre Land kommune – Avtaler om digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Cathrine Skandsen Vintervoll Nordre Land kommune
PAR - databehandler- og samarbeidsavtale 3030 - Lillestrøm kommune – Avtaler om digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Kjersti Hilden Smørvik Lillestrøm kommune
PAR - databehandler- og samarbeidsavtale 1504 - Ålesund kommune – Avtaler om digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Kjersti Hilden Smørvik Nye Ålesund kommune
PAR - databehandler- og samarbeidsavtale 3803 - Tønsberg kommune – Avtaler om digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Kjersti Hilden Smørvik TØNSBERG KOMMUNE
PAR - databehandler- og samarbeidsavtale 3802 - Holmestrand kommune – Avtaler om digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Kjersti Hilden Smørvik Holmestrand kommune
PAR - databehandler- og samarbeidsavtale 3020 - Nordre Follo kommune – Avtaler om digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Kjersti Hilden Smørvik NORDRE FOLLO KOMMUNE
PAR - databehandler- og samarbeidsavtale 3811 - Færder kommune – Avtaler om digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Kjersti Hilden Smørvik Færder kommune
PAR - databehandler- og samarbeidsavtale 1507 - Ålesund kommune – Avtaler om digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Kjersti Hilden Smørvik Nye Ålesund kommune
PAR - databehandler- og samarbeidsavtale 3030 - Lillestrøm kommune – Avtaler om digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Kjersti Hilden Smørvik
PAR - databehandler- og samarbeidsavtale 4213 - Tvedestrand kommune – Avtaler om digitale innbyggertjenester sosiale tjenester Databehandleravtale Kjersti Hilden Smørvik

MERCELL NORGE AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Skriv til oss

21 01 88 00