Utredning av klimaeffekt av økt sykkel- og gangandel, samt suksesskriterier for økt sykkelandel.

Informasjon

Åpen anbudskonkurranse
26.07.2012 10.04 (GMT+02:00)
20.08.2012 09.00 (GMT+02:00)
14.08.2012 00.00 (GMT+02:00)

Innkjøper

Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet
Siri Gilbert Siri Gilbert
Postboks 8010 Dep,
0030 Oslo
Norge

Dato for innlevering er passert

Kort beskrivelse

Oppdraget er todelt:

1: Dokumentere hvor stor reduksjon i klimagassutslipp overgang fra privatbil til sykkel og gange kan bidra til i norsk sammenheng: metodeutvikling og praktiske eksempel for å se hvor stor reduksjon i klimagassutslipp ulike scenarier og målsettinger kan bidra til.

2: Belyse årsaker til nedgang i sykkelandelen i Norge siste RVU-periode (2005-2009). Belyse/utrede hva som er suksesskriterier for å oppnå høyere sykkelandel i Norge og hvilke virkemidler og tiltak som vil være best egnet for å øke sykkelandelen i norske byer.

Merk: For å melde din interesse i denne kunngjøringen og motta tilleggsinformasjon vennligst besøk Doffin nettsiden http://www.doffin.no/Search/Search_Switch.aspx?ID=264273.

Filer (klikk på filnavn for å laste ned)

Tittel Størrelse
Utkast_avtale_om_utredningsoppdrag_sak_12.1267.doc 161 KB
konkurransegrunnlag_klimaeffekt_sykling_og_gange_20120725.doc 166 KB
HMS_egenerklæring.doc 55 KB

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00