Bergen Kommune - Anbud og avtaler

Bergen Kommune
Serviceboks 7880
Rådhusgt. 10

5020 BERGEN
Norge
Org. nummer: 964338531
Informasjon:

Kunngjøringer og avtaler i Bergen Kommune

Bergen kommune benytter seg av Mercell sitt konkurranse- og kontraktsadministrasjonsverktøy. På denne siden vil du finne pågående kunngjøringer og rammeavtaler for Bergen kommune


Tittel Tilbudsfrist
EØS 004-2017 Dynamisk innkjøpsordning for møbler - Bergen kommune med samarbeidsparter 01.03.2021
EØS 005-2017 Dynamisk innkjøpsordning - persontransport til skoler i Bergen kommune 26.02.2021
EØS 008-2017 Dynamisk innkjøpsordning for kjøp av PC og mobile enheter til Bergen kommune med samarbeidsparter 26.02.2021
EØS 014-2017 Dynamisk innkjøpsordning for vekter, alarm- og sikkerhetstjenester for Bergen kommune og samarbeidsparter 05.03.2021
EØS 013-2017 Dynamisk innkjøpsordning for AV-utstyr - Bergen kommune med samarbeidsparter 15.03.2021
Dynamisk innkjøpsordning for vekter, alarm- og sikkerhetstjenester for Bergen kommune og samarbeidsparter 06.03.2021
Dynamisk innkjøpsordning - persontransport til skoler i Bergen kommune 05.03.2021
EØS 013-2017 Dynamisk innkjøpsordning for AV-utstyr - Bergen kommune med samarbeidsparter 15.03.2021
EØS 065-2017 Dynamisk innkjøpsordning for AV-utstyr - Bergen kommune med samarbeidsparter 17.12.2021
EØS 064-2017 DPS konsulenttjenester 15.01.2038
EØS 013-2018 DPS Flyttetjenester for Bergen kommune 14.03.2022
EØS 027-2017 - Dynamisk innkjøpsordning for innhold til datasenter 01.05.2028
EØS 037-2018 Dynamisk innkjøpsordning lekeplasser 29.07.2022
HS 001-2019 Etablering av dynamisk innkjøpsordning for bo- og tjeneste tilbud for personer med spesielle behov 30.03.2029
Etablering av dynamisk innkjøpsordning for TV og media innhold til enheter i Bergen kommune 31.05.2029
EØS 059-2019 Sanering Slettebakken deponi 24.06.2020
EØS 004-2020 Rammeavtale renovasjon næringsavfall 30.06.2020
H0640 EFU-10261 Nytt sykehjem Slettemarken, Prosjekteringsgruppe 09.06.2020
H0700 EFU-10274 Bofellesskap -Tomt med prosjekt, totalentreprise 08.09.2020
EFU-10284 Rammeavtale ITB-ansvarlig 03.06.2020
D0530 Landåssvingen 15, totalentreprise, trinn 1 12.06.2020
D0530 Landåssvingen 15, totalentreprise, trinn 2 13.10.2020
Tilbudsfase - EØS 071-2019 Felles løsning for billettering, kasse og booking 26.06.2020
Trinn 2 EØS 021-2020 Anskaffelse Rammeavtale for fornying av ledninger med graving, utblokking og tettilsluttet rør 2020-2022 04.06.2020
EØS 023-2020 Rammeavtale vindusvask - konkurranse 16.06.2020
EØS 013-2020 3D fysisk bymodell for Bergen 11.06.2020
Trinn 2 - EØS 022-2020 Rammeavtale NoDig for fornying av avløpsnett med strømperenovering 2020-2022 17.06.2020
NOR 027-2020 Konkurranse, Oppgradering av kollektivholdeplasser. Anleggsentreprise. 22.06.2020
NOR 025-2020 Totalentreprise ny personalheis - Bergen offentlige bibliotek 05.06.2020
K0280 EFU-10311 Danckert Krohn Restaurering og ombygging, byggeleder og SHA-KU 05.06.2020
EØS 038-2020 Rammeavtale Rådgivende ingeniørtjenester (RI) 26.06.2020
NOR 022-2020 Sandgotna skole - ny heis 02.06.2020
EØS 041-2020 Konkurranse, Prosjektleder til Møllendal elve og strandpark 30.06.2020
K0330 EFU-10321 Bergen offentlige bibliotek, Entreprenør for installasjon av brannslukking med Inergengass 11.06.2020
U1950 EFU-10286 Holen skole, VA-anlegg - generalentreprise 15.06.2020
EØS 059-2019 Sanering Slettebakken deponi - fase 2 04.11.2020
NOR 028-2020 Ny heis - Blokkhaugen skole 18.06.2020
BV 2020-03 - Utskiftning av gategods 04.06.2020
FOR 031-2020 Løvstakkveien 39 gjennoppbygging etter brann 05.06.2020
EØS 026-2020 Øvingscontainer for Vest brann og redningsregion 30.06.2020
EØS 037-2020 Rammeavtale Arkitekttjenester 26.06.2020
NOR 029-2020 Flytting av paviljong 23.06.2020
Produktgruppe Tittel Type Utløpsdato Kontakt Leverandør
IKT tjenester og programvare Streaming av bystyremøter, Bergen kommune Rammeavtale med en leverandør 31.12.2020 Grace Kanza Espedal Aventia Media AS
Transporttjenester Transport av lette hjelpemidler Rammeavtale med en leverandør 09.01.2021 Sølvi Søbstad Flere
Transporttjenester Transport av Tunge hjelpemidler Rammeavtale med en leverandør 09.01.2021 Sølvi Søbstad A2G Logistikk AS
Helsetjenester Medisinske laboratorietjenster Rammeavtale med en leverandør 01.04.2021 Rolf Brurås Dr Furst Medisinsk Laboratorium AS
Vikartjenester Helsevikarer (Reflekt helse og oppvekst (tidl.Smart bemanning)) Rammeavtale med flere leverandører 15.08.2020 Elida Marie Sageidet Reflekt helse og oppvekst AS
Vikartjenester Pedagogiske vikarer (Pedagogisk VikarSentral AS) Rammeavtale med flere leverandører Marte Bertelsen Pedagogisk VikarSentral AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) Fagsystem for tolkeformidling Kontrakt 26.06.2022 Monica Sæle Michel Efiware ApS
Transporttjenester Elevtransport til Nordnes skole Kontrakt 23.06.2020 Ståle Otto Hopland Osbuss AS
Transporttjenester Elevtransport til Nordnes skole 2 Kontrakt 23.06.2020 Ståle Otto Hopland Osbuss AS
Transporttjenester Elevtransport til Rådalslien skole Kontrakt 23.06.2020 Ståle Otto Hopland Tide Buss AS
Transporttjenester Elevtransport til Slettebakken skole Kontrakt 23.06.2020 Ståle Otto Hopland Tide Buss AS
Transporttjenester Elevtransport til Krokeide skole Kontrakt 23.06.2020 Ståle Otto Hopland Tide Buss AS
Transporttjenester Elevtransport til Varden skole Kontrakt 23.06.2020 Ståle Otto Hopland Tide Buss AS
Transporttjenester Elevtransport til Ulsmåg skole Kontrakt 23.06.2020 Ståle Otto Hopland Tide Buss AS
Transporttjenester Elevtransport til Tveiterås skole Kontrakt 23.06.2020 Ståle Otto Hopland Tide Buss AS
Transporttjenester Elevtransport til Tertnes skole Kontrakt 23.06.2020 Ståle Otto Hopland Tide Buss AS
Transporttjenester Elevtransport til Søråshøgda skole Kontrakt 23.06.2020 Ståle Otto Hopland Tide Buss AS
Transporttjenester Elevtransport til Søreide skole Kontrakt 23.06.2020 Ståle Otto Hopland Tide Buss AS
Transporttjenester Elevtransport til Sædalen skole Kontrakt 23.06.2020 Ståle Otto Hopland Tide Buss AS
Transporttjenester Elevtransport til Skranevatnet skole Kontrakt 23.06.2020 Ståle Otto Hopland Osbuss AS
Transporttjenester Elevtransport til Skjold skole Kontrakt 23.06.2020 Ståle Otto Hopland Tide Buss AS
Transporttjenester Elevtransport til Skeie skole Kontrakt 23.06.2020 Ståle Otto Hopland Tide Buss AS
Transporttjenester Elevtransport til Salhus skole Kontrakt 23.06.2020 Ståle Otto Hopland Tide Buss AS
Transporttjenester Elevtransport til Paradis skole Kontrakt 23.06.2020 Ståle Otto Hopland Tide Buss AS
Transporttjenester Elevtransport til Olsvik skole Kontrakt 23.06.2020 Ståle Otto Hopland Tide Buss AS
Transporttjenester Elevtransport til Ny-Krohnborg skole Kontrakt 23.06.2020 Ståle Otto Hopland Tide Buss AS
Transporttjenester Elevtransport til Nygårdslien skole Kontrakt 23.06.2020 Ståle Otto Hopland Tide Buss AS
Transporttjenester Elevtransport til Haukeland skole Kontrakt 23.06.2020 Ståle Otto Hopland Tide Buss AS
Avtale mellom Bank og Brukersted (DNB Bank ASA) Kontrakt Jens Rosendahl Halvorsen DNB Bank ASA
Sosiale tjenester Avtale om arbeidstrening(AFT), lavterskel arbeidstilbud, varig tilrettelagte arbeidsplasser(VTA) og andre tiltak. Kontrakt 31.12.2022 Jens Rosendahl Halvorsen SENTER FOR ARBEIDSLIVSFORBEREDELSE ALF AS
Anlegg (entreprise) Utførende entreprenør - Ny vannledning Fleslandsveien - Fleslandsvika Kontrakt Tonje Dahle Sartor Maskin AS
Varer (ikke kategoridefinert) Rammeavtale for renholdsmaskiner Bergen kommune og samarbeidsparter Rammeavtale med en leverandør 09.09.2021 Sølvi Søbstad K J Brusdal AS (Norengros)
IKT utstyr Anskaffelse av konvergert infrastruktur Abonnement 25.08.2023 Sigfred Tellnes Amesto Firstpoint AS
Helseprodukter Senger med tilbehør, nattbord, madrasser m/tilbehør og dyner og puter Rammeavtale med en leverandør 21.09.2021 Sølvi Søbstad Invacare AS avd Oslo 2
Helseprodukter Personløftere m/tilbehør og takheiser Rammeavtale med en leverandør 21.09.2021 Sølvi Søbstad Invacare AS
Helseprodukter Hygieneutstyr, manuell transportstol m/tilbehør, rullator, personvekt, oppbevaring av medisin, forflytningshjelpemiddel m.m. Rammeavtale med en leverandør 21.09.2021 Sølvi Søbstad K J Brusdal AS (Norengros)
AV-utstyr Anskaffelse av velferdsteknologi (roboter) for langtidssyke barn Kontrakt 31.12.2023 Ståle Otto Hopland Advania Norge AS
Konsulent og rådgivningstjenester Byggeleder Hordnes vannforsyning Kontrakt 30.08.2020 Tonje Dahle Norconsult AS (Hovedenhet)
Tjenester (ikke kategoridefinert) Rammeavtale for tolketjeneste i uigurisk Rammeavtale med en leverandør 30.09.2021 Monica Sæle Michel LINK Engesæth
Yrkesbekledning Redningskjeledress for innsatsmannskap i brannvesenet Rammeavtale med en leverandør 31.12.2021 Susan Nordhagen Dahle Wenaas Workwear AS
Konsulent og rådgivningstjenester Rammeavtale for gjennomføring av årlig brukerundersøkelse - Opinion Rammeavtale med en leverandør 19.02.2021 Tonje Dahle Opinion AS
Alarm- og vektertjenester Vektertjeneste til MO Gyldenpris 2 Dynamisk innkjøpsordning (DPS) 15.01.2021 Asnake T. Erko Engen Service AS
Formingsmateriell, leker og lekeplassutstyr Rammeavtale formingsmateriell Rammeavtale med en leverandør Sølvi Søbstad AV Form A/S
Konsulent og rådgivningstjenester Utslippsframskrivninger i klimabudsjett Dynamisk innkjøpsordning (DPS) 01.06.2020 Asnake T. Erko Cicero Senter for klimaforskning
Transporttjenester Transport av medier og annet utstyr for Bergen Offentlige Bibliotek Rammeavtale med en leverandør 31.12.2021 Monica Sæle Michel NORSK BIBLIOTEKTRANSPORT AS
Konsulent og rådgivningstjenester Heritage Impact Assessment Bryggen Kontrakt 31.10.2021 Ståle Otto Hopland michael kloos planning and heritage consultancy
Nybygg og rehabilitering Landåshallen - Totalentreprise ventilasjonsanlegg Kontrakt 31.05.2020 Joy Frantzen Ingeniørfirmaet R. Torgersen AS
Konsulent og rådgivningstjenester Konsulenttjenester - beplantningsplan Bergenhus bydel Kontrakt 31.12.2020 Ståle Otto Hopland Sweco Norge AS (Hovedenhet)
Bygningsdrift Rammeavtale Stillastjenester Rammeavtale med en leverandør 31.01.2022 Selma Sarajlija STS Gruppen AS
IKT tjenester og programvare Fagprosedyresystem for BEHF Kontrakt 31.12.2022 Rolf Brurås Gyldendal Norsk Forlag AS
Konsulent og rådgivningstjenester Samkjøpsavtale for bistand til oppfølging og kontroll av samfunnsansvar i offentlige kontrakter Rammeavtale med flere leverandører 19.11.2021 Juni Skjold Lexau Flere
Barneverntjeneste Botilbud for enslig mindreårig flyktning Dynamisk innkjøpsordning (DPS) 28.02.2021 Linn Karin Mydland STENDI AS
Matvarer, catering og kantine Barn, mat og kulturopplevelser Kontrakt 31.12.2020 Monica Sæle Michel Folkelig AS
Konsulent og rådgivningstjenester Engasjement av rådgiver for DBBB Kontrakt 30.10.2020 Tonje Dahle Asplan Viak AS (Bergen)
Varer (ikke kategoridefinert) Komfyrvakter til tett trehusbebyggelse, Bergen kommune Kontrakt 20.01.2021 Susan Nordhagen Dahle TekniskBureau AS
Varer (ikke kategoridefinert) Branndeteksjonsanlegg til tett trehusbebyggelse, Bergen kommune Kontrakt 22.01.2021 Susan Nordhagen Dahle PETTERSSON & GJELLESVIK AS
IKT tjenester og programvare EPJ for resterende del av Bergen kommune (alle enheter med behov for EPJ unntatt ØHD) Kontrakt 06.03.2022 Ole Rasmussen CompuGroup Medical Norway AS
Renhold Renholdstjenester inkludert vindusvask (bydelene Bergenh., Årst., Laksev., Fyllingsd., Åsane, Fana) Rammeavtale med flere leverandører 30.11.2020 Uwe Matthaus AB Solutions AS
Varer (ikke kategoridefinert) Kjøkkenutstyr Rammeavtale med en leverandør 30.06.2020 Trude Espedal Jensen Flere
Alarm- og vektertjenester EØS 014-2017 Dynamisk innkjøpsordning for vekter, alarm- og sikkerhetstjenester for Bergen kommune og samarbeidsparter Dynamisk innkjøpsordning (DPS) Ståle Otto Hopland
Matvarer, catering og kantine Produksjon og levering av middager Kontrakt 31.05.2022 Trude Espedal Jensen Matvarehuset AS
Sosiale tjenester Arbeidstiltak innen psykisk helse og på rusfeltet (Senter for arbeidslivsforberedelse ALF AS) Kontrakt Jens Rosendahl Halvorsen SENTER FOR ARBEIDSLIVSFORBEREDELSE ALF AS
Helsetjenester Vertskommunesamarbeid tilbud ved Radøy Interkommunale Busenter (Radøy Kommune) Kontrakt Jens Rosendahl Halvorsen Radøy kommune
AV-utstyr Rammeavtale for musikkinstrumenter og lydutstyr Rammeavtale med en leverandør 01.11.2020 Rune Hagen AS Radioservice Askøy
Formingsmateriell, leker og lekeplassutstyr Rammeavtale lekeplassutstyr Rammeavtale med en leverandør 31.10.2020 Sølvi Søbstad Trigonor AS (hovedenhet)
Nybygg og rehabilitering Rugdeveien barnepark- Oppgradering av lekeområdet med vedlikehold av uteareal Kontrakt 12.06.2022 Joy Frantzen Åsane Byggmesterforretning AS
Rammeavtale rengjøringsprodukter Rammeavtale med en leverandør 14.11.2020 Trude Espedal Jensen K J Brusdal AS (Norengros)
IKT tjenester og programvare Elektroniske ansattsertifikater Abonnement Kristian Gromholt Commfides Norge AS
Yrkesbekledning Vask og leie av uniformer til hjemmesykepleien Rammeavtale med en leverandør 30.09.2021 Tone Dahle Berendsen Tekstil Service AS (hovedenhet)
Tjenester (ikke kategoridefinert) Veterinærvakttjenester - Stordyrvakt Rammeavtale med flere leverandører 01.12.2020 Helene Dahl Flere
Tjenester (ikke kategoridefinert) Veterinærvakttjenester - Smådyrvakt Rammeavtale med flere leverandører 30.09.2020 Helene Dahl Flere
Tjenester (ikke kategoridefinert) Reisebyråtjenester til Bergen kommune med flere Rammeavtale med en leverandør 31.07.2020 Ole Rasmussen Berg-Hansen Reisebureau AS
Konferanser og hotellovernatting Hotellovernattinger Rammeavtale med en leverandør 31.07.2020 Ole Rasmussen Scandic Hotels AS
Energikilder Elektrisk kraft (strøm) Rammeavtale med en leverandør 30.06.2020 Bjørn Danielsen Entelios AS
Konferanser og hotellovernatting Overnatting ved tjenestereiser Leverandør: Scandic Hotels via Berg Hansens reiseportal Abonnement 31.07.2020 Ole Rasmussen Scandic Hotels AS
IKT tjenester og programvare Kopi og Print Leverandør: Xerox AS Rammeavtale med en leverandør 31.12.2020 May Lindtner Xerox AS
IKT tjenester og programvare Abonnementsavtale for bruk av Tradeshift Aksesspunkt Kontrakt Gro Agathe Nesse Martens Tradeshift AS
Varer (ikke kategoridefinert) Hvitevarer, småelektrisk utstyr, oppvarming, klima, vifter Rammeavtale med en leverandør 31.10.2021 Sølvi Søbstad Elkjøp Norge AS
IKT tjenester og programvare Produksjon, distribusjon og lagring av betalingsdokument Kontrakt 31.01.2021 Christine Tefre EVRY Norge AS (hovedenhet)
IKT utstyr Mobiltelefoner og nettbrett Rammeavtale med en leverandør 01.05.2021 Ole Rasmussen Flere
Matvarer, catering og kantine Matvarer til skoler, barnehager og institusjoner m. flere Rammeavtale med en leverandør 20.08.2021 Trude Espedal Jensen Måkestad Engros AS
Helsetjenester Treningsprogram for ergo- og fysioterapitjenester Rammeavtale med en leverandør 31.08.2022 Rolf Brurås Exorlive AS
Matvarer, catering og kantine Rammeavtale lunsjvarer Rammeavtale med en leverandør 03.10.2020 Trude Espedal Jensen Godt Brød
Bygningsdrift Lyskilder Rammeavtale med en leverandør 01.10.2021 Sølvi Søbstad Auralight AS
AV-utstyr EØS 036-2017 AV Utstyr møterom (enkeltkjøp under 250 000) Rammeavtale med en leverandør 01.11.2020 Ole Rasmussen KINLY AS
IKT tjenester og programvare Konkurransegjennomføring- og kontraktsadministrasjonsverktøy (KGV/KAV) Kontrakt Kristian Gromholt Mercell Holding AS
AV-utstyr EØS 037-2017 Smart board + komplettering (enkeltkjøp under NOK 300 000.-) Rammeavtale med en leverandør 01.07.2020 Ole Rasmussen KINLY AS
Forsikring Yrkesskadeforsikring til Bergen kommune Kontrakt 31.12.2021 Siss-Iren Ekren Kleppe Protector Forsikring ASA
Sosiale tjenester Fadderordning Kontrakt 31.12.2020 Monica Sæle Michel Bergen Røde Kors
Matvarer, catering og kantine Kantinetjenester til Bergen brannvesen Rammeavtale med en leverandør 05.05.2021 Susan Nordhagen Dahle A2g Eiendomsdrift AS
Varer (ikke kategoridefinert) Medier til Bergen offentlig bibliotek Rammeavtale med en leverandør 30.11.2020 Ørjan Persen VB BOK AS
Biler og kjøretøyadministrasjon Minibusser til transport av funksjonshemmede i Bergen kommune Kontrakt 01.06.2020 Ståle Otto Hopland Kverneland Bil AS
Rammeavtale for legemidler til lager og endose, flerdose og multidosepakkede legemidler. Rammeavtale med en leverandør 31.12.2020 Bjørn Danielsen Norsk Medisinaldepot AS
Biler og kjøretøyadministrasjon Kommandobil Bergen brannvesen Kontrakt 31.12.2023 Susan Nordhagen Dahle Møller Bil Bergen AS 2
Anlegg (entreprise) 917010 - FJELLANLEGG, KONTROLL / SIKRING - (DR) - FYLLINGEN MASKINSTASJON A/S Rammeavtale med en leverandør 03.01.2021 Elina Eikemo Fyllingen Maskin AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) Slamdisponering av biorest fra biogassanlegget i Bergen - Høst verdien i Avfall Rammeavtale med en leverandør 18.05.2021 Elina Eikemo Høst Verdien av avfall AS
Anlegg (entreprise) Biogassanlegg entreprise M6 totalleveranse av prosess, maskin, elektro og automasjon - Purac Kontrakt Elina Eikemo PURAC - c/o Bekkelaget Vann AS
Konsulent og rådgivningstjenester 917027 - BYFJORUNDERSØKELSEN 2017 - 2020 - (DR) - RÅDGIVENDE BIOLOGER AS Kontrakt 01.03.2021 Elina Eikemo Rådgivende Biologer AS
Konsulent og rådgivningstjenester V18900 - Drift (ikke fornying) 2018 (ikke BV) - TEKNOLOGISK INSTITUTT AS (OSLO ) Kontrakt 31.12.2020 Elina Eikemo Kiwa Teknologisk Institutt AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) Rammeavtale for rørinspeksjon av private avløpsledninger og tetthetsprøving av avløpsledninger - VITEK AS Kontrakt 31.08.2020 Elina Eikemo Vitek AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) Rammeavtale innsamling av septikslam / slamtømming - Norva 24 Rammeavtale med en leverandør 08.01.2021 Elina Eikemo Norva 24 Vest AS
Bygningsdrift Rammeavtale Elektrotjenester Rammeavtale med en leverandør 31.01.2021 Joy Frantzen Flere
Kontor og datarekvisita EØS 067-2019 Kontorrekvisita og skolemateriell mm. Rammeavtale med en leverandør 31.03.2022 Ann-Kristin Olafsen K J Brusdal AS (Norengros)
Varer (ikke kategoridefinert) Liten mannskapsbil til Bergen brannvesen Kontrakt 19.03.2026 Susan Nordhagen Dahle Egenes Brannteknikk AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) Advokattjenester forretningsjus Rammeavtale med en leverandør 10.12.2021 Ståle Otto Hopland Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
Konsulent og rådgivningstjenester Rekrutteringsbistand til Bergen kommune Rammeavtale med en leverandør 30.04.2022 Silje Nestavoll PERSONALHUSET STAFFING GROUP AS
Varer (ikke kategoridefinert) FOR 020-2020 Anskaffelse av minibuss Kontrakt 30.06.2020 Susan Nordhagen Dahle Bil i Nord Lofoten AS
Konsulent og rådgivningstjenester Avtale - Forskningsoppdrag KS Storbyforsking Dynamisk innkjøpsordning (DPS) 30.11.2020 Asnake T. Erko Fafo Institutt For Arbeidslivs- og Velferdsforskning
Konsulent og rådgivningstjenester Miljørådgiver Grimstad Kontrakt 30.09.2022 Tonje Dahle Multiconsult Norge AS (hovedenhet)
Idrettsutstyr Idrettsutstyr Rammeavtale med en leverandør 15.09.2020 Rune Hagen PGM AS
Yrkesbekledning Arbeidstøy Rammeavtale med en leverandør 01.09.2020 Tone Dahle Victoria AS
Idrettsutstyr El-sykler og pedaldrevne sykler Rammeavtale med en leverandør 01.08.2020 Tone Dahle Sykkelbutikken AS
Helsetjenester Databriller Rammeavtale med en leverandør 31.08.2020 Trude Espedal Jensen Brilleland AS
Alarm- og vektertjenester Vektertjeneste til Bjørnsonsgate Botiltak Kontrakt 31.05.2020 Ståle Otto Hopland Securitas AS (hovedenhet)
Konsulent og rådgivningstjenester Rammeavtale - Samtalebaserte motivasjonsteknikker Rammeavtale med en leverandør 31.08.2020 Rolf Brurås Psykolog Stian Midtgård
Konsulent og rådgivningstjenester Konsulenttjenester - digitalisering, innovasjon og virksomhetutvikling Rammeavtale med flere leverandører 07.02.2021 May Lindtner Flere
IKT tjenester og programvare Avtale for programvare vedrørende leverandøroppfølging i utsatte bransjer Kontrakt Kristian Gromholt Omega AS
Konsulent og rådgivningstjenester Rammeavtale Heisrådgiver 2019-2023 Rammeavtale med en leverandør 03.02.2021 Kathrine Lebesby BMA Heisteknisk rådgivning AS
Matvarer, catering og kantine Drikkeautomater for kaffe/varmdrikk/vann Rammeavtale med en leverandør 15.02.2021 Trude Espedal Jensen Waterlogic Norge AS
Helseprodukter Dekontaminatorer Rammeavtale med en leverandør 15.03.2021 Sølvi Søbstad Miele AS
Byggevarer og verktøy EØS 053-2018 Rammeavtale verktøy Rammeavtale med en leverandør 31.03.2021 Uwe Matthaus Brammer AS
Matvarer, catering og kantine Fisk og fiskeprodukter til produksjonskjøkken Rammeavtale med en leverandør 02.07.2020 Trude Espedal Jensen Domstein Sjømat AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) Lederutdanning til Bergen kommune Kontrakt 31.12.2020 Siss-Iren Ekren Kleppe STIFTELSEN HANDELSHØYSKOLEN BI
Vikartjenester Helsevikarer (Ecura Care AS (tidligere Ambio Helse AS)) Rammeavtale med flere leverandører 15.08.2020 Marte Bertelsen Ecura Care AS
Vikartjenester Helsevikarer (Vacant Helse AS) Rammeavtale med flere leverandører 15.08.2020 Marte Bertelsen Vacant Helse AS
Matvarer, catering og kantine Konditorivarer Rammeavtale med en leverandør 30.07.2020 Trude Espedal Jensen Baker Brun Produksjon AS
Konsulent og rådgivningstjenester Konsulenttjeneste for spesifikasjon av AV-utstyr, Bergen kommune Rammeavtale med en leverandør 29.09.2020 Ståle Otto Hopland Norconsult AS (Hovedenhet)
Varer (ikke kategoridefinert) Kameraovervåkning ANPR Rammeavtale med en leverandør 09.11.2020 Kjetil Magnus Olsen Giant Leap Technologies AS
IKT tjenester og programvare Kjøp- og vedlikeholdsavtale Energioppfølgingssystem (EOS) Service (IKT) Joy Frantzen Esave AS
Helseprodukter Medisinsk utstyr med tilhørende forbruksmateriell Rammeavtale med en leverandør 15.08.2020 Tone Dahle K J Brusdal AS (Norengros)
Tjenester (ikke kategoridefinert) Beredskapshotell Kontrakt 30.06.2020 Ståle Otto Hopland Scandic Hotels AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) Farmasøytiske tjenester til Bergen kommune Rammeavtale med en leverandør 30.04.2022 Rolf Brurås Apotek 1 Gruppen as
Vikartjenester Generelle vikarer. Vikarer med fagbrev og ufaglærte vikarer Rammeavtale med en leverandør 01.07.2022 Marte Bertelsen Manpower AS
Alarm- og vektertjenester Vektertjeneste i Olav Bjordalsvei 5 og 6 Kontrakt 17.03.2021 Ståle Otto Hopland Securitas AS (hovedenhet)
IKT tjenester og programvare Fagsystem til Bergen brannvesen Kontrakt Susan Nordhagen Dahle Cubit AS
Konsulent og rådgivningstjenester Konsulenttjenester RPA teknologi Kontrakt 31.03.2023 May Lindtner AVO Consulting Norway AS
IKT utstyr Nettverksutrustning for kjernenett til redundante datasentre Kontrakt Sigfred Tellnes Atea AS (Hovedenhet)
IKT utstyr Rammeavtale for levering av switcher Rammeavtale med en leverandør 14.04.2021 Sigfred Tellnes Dustin Norway AS
IKT utstyr Rammeavtale for levering av rekvisita til switcher Rammeavtale med en leverandør 14.04.2021 Sigfred Tellnes Atea AS (Hovedenhet)
IKT tjenester og programvare Rammeavtale for montering og konfigurering av nettverksutstyr Rammeavtale med en leverandør 14.04.2021 Sigfred Tellnes Atea AS (Hovedenhet)
Velferd og gaver Blomster Rammeavtale med en leverandør 02.05.2021 Trude Espedal Jensen Mester Grønn AS
Sosiale tjenester Tjenestekonsesjonskontrakt om midlertidige botilbud med kvalitetsavtale (Morley AS) Tjenestekonsesjon Jens Rosendahl Halvorsen
Sosiale tjenester Tjenestekonsesjonskontrakt om midlertidige botilbud med kvalitetsavtale (Alfa Bergen AS) Tjenestekonsesjon Jens Rosendahl Halvorsen
Alarm- og vektertjenester Vektertjenester (Securitas AS) Kontrakt Jens Rosendahl Halvorsen Securitas AS (hovedenhet)
Samarbeidsavtale Samarbeidsavtale vedrørende utleieboliger "Bergensmodellen" (Bolig for alle AS) Samarbeidsavtale 05.07.2033 Jens Rosendahl Halvorsen Bolig for alle AS
Sosiale tjenester Avtale mellom BOB Boligutleie AS og Bergen kommune v/Boligetaten vedr. 4 stk erstatningsleiligheter tildelingsrett Strandgaten 232-234 (BOB) (BOB) Kontrakt Jens Rosendahl Halvorsen Bob Boligutleie AS
Sosiale tjenester Samarbeidsavtale vedrørende utleieboliger i Damsgårdsveien 77-79 etter "Bergens-modellen" (BOB Boligutleie AS) Samarbeidsavtale Jens Rosendahl Halvorsen Bob Boligutleie AS
Sosiale tjenester Samarbeidsavtale vedrørende utleieboliger, Arna Urban etter Bergensmodellen (Storbergen Boligutleie AS) Samarbeidsavtale 03.09.2033 Jens Rosendahl Halvorsen Storbergen Boligutleie AS
Samarbeidsavtale vedrørende utleieboliger, Melkeplassen/Damsgårdsfjellet etter "Bergensmodellen" (Storbergen Boligutleie AS) Samarbeidsavtale 28.10.2033 Jens Rosendahl Halvorsen Storbergen Boligutleie AS
Sosiale tjenester Samarbeidsavtale vedrørende Bjørndalsmarken utleieboliger etter "Bergensmodellen" (Walde Utleie AS) Samarbeidsavtale 21.10.2029 Jens Rosendahl Halvorsen
Samarbeidsavtale vedrørende Mjeldheim Utleieboliger etter "Bergensmodellen" (Mjeldheim Utleie AS) Samarbeidsavtale 22.05.2033 Jens Rosendahl Halvorsen
Vikartjenester Pedagogiske vikarer (Manpower AS) Rammeavtale med flere leverandører Marte Bertelsen Manpower AS
Vikartjenester Pedagogiske vikarer (Reflekt helse og oppvekst (tidl. Smart Bemanning)) Rammeavtale med flere leverandører 01.02.2021 Marte Bertelsen Reflekt helse og oppvekst AS
Vikartjenester Pedagogiske vikarer til Bergen kommune (Personalhuset Staffing Group) Rammeavtale med flere leverandører 01.02.2021 Marte Bertelsen PERSONALHUSET STAFFING GROUP AS
Inventar (møbler) Kontormøbler Rammeavtale med en leverandør 28.02.2021 Tone Dahle Input Interior EFG Norway AS
Inventar (møbler) Barnehagemøbler Rammeavtale med en leverandør 28.02.2021 Tone Dahle Lekolar AS (Hovedenhet)
Inventar (møbler) Institusjonsmøbler Rammeavtale med en leverandør 28.02.2021 Tone Dahle Kinnarps AS Bergen
Inventar (møbler) Skolemøbler Rammeavtale med en leverandør 28.02.2021 Tone Dahle Lekolar AS (Hovedenhet)
Redningsutstyr 42 meters lift til Bergen brannvesen Kontrakt 31.10.2020 Susan Nordhagen Dahle Braco AS
Kontor og datarekvisita Konvolutter med tiltrykk Rammeavtale med en leverandør 31.05.2021 Sølvi Søbstad Bodoni AS
Helseprodukter Inkontinensprodukter Rammeavtale med en leverandør 18.05.2021 Tone Dahle K J Brusdal AS (Norengros)
Renhold Leie og vask av matter og mopper for Bergen kommune og samarbeidsparter Rammeavtale med en leverandør 16.06.2021 Sølvi Søbstad Berendsen Tekstil Service AS (hovedenhet)
Redningsutstyr 32 meter maskinstige til Bergen brannvesen Kontrakt 11.03.2021 Susan Nordhagen Dahle Egenes Brannteknikk AS
Inventar (møbler) EØS 004-2017 Dynamisk innkjøpsordning for møbler - Bergen kommune med samarbeidsparter Dynamisk innkjøpsordning (DPS) 01.03.2021 Laila Hope
Biler og kjøretøyadministrasjon Biladministrative tjenester Rammeavtale med en leverandør 31.12.2020 Rune Hagen DNB Bank ASA
Tjenester (ikke kategoridefinert) Medieovervåkning Rammeavtale med en leverandør 30.06.2021 Ståle Otto Hopland Infomedia Norge AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) Master i utdanningsledelse Kontrakt 30.06.2021 Ståle Otto Hopland Norges Handelshøyskole
IKT tjenester og programvare EHF fakturaportal Kontrakt 02.09.2020 Christine Tefre Pagero Norway AS
Byggevarer og verktøy Byggevarer Rammeavtale med en leverandør 30.09.2020 Uwe Matthaus Optimera AS (hovedenhet)
Sosiale tjenester Samarbeidsavtale om Gatelaget, Brannsjansen og Aktivitetskort for barn og unge 0-17 år(Sportsklubben Brann). Samarbeidsavtale Jens Rosendahl Halvorsen SPORTSKLUBBEN BRANN
Sosiale tjenester Sanitærtilbud for bostedsløse og tiggere Kontrakt 01.10.2021 Jens Rosendahl Halvorsen Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bergen
Sosiale tjenester "Hallvardstuen" (Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bergen) Kontrakt Jens Rosendahl Halvorsen Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bergen
Sosiale tjenester Albatrossen Ettervernstiltak (Stiftelsen Albatrossen Ettervernssenter) Kontrakt Jens Rosendahl Halvorsen Stiftelsen Albatrossen Ettervern-senter
Renhold Rammeavtale for papir og plastprodukter tilknyttet hygiene og renhold Rammeavtale med en leverandør 15.10.2020 Trude Espedal Jensen K J Brusdal AS (Norengros)
Konsulent og rådgivningstjenester EØS 031-2019 Rammeavtale geoteknikk og geologi Rammeavtale med en leverandør 18.09.2023 Elina Eikemo Sweco Norge AS (Hovedenhet)
Konferanser og hotellovernatting Konferanse med overnatting Delleveranse B Rammeavtale med flere leverandører 07.10.2021 Marte Bertelsen Flere
Konferanser og hotellovernatting Konferanse med overnatting Delleveranse A Rammeavtale med flere leverandører 07.10.2021 Marte Bertelsen Flere
Konferanser og hotellovernatting Kurslokaler for dagkonferanse, Sone 1 (10-50 personer) Rammeavtale med flere leverandører 07.10.2021 Marte Bertelsen Flere
Tjenester (ikke kategoridefinert) Rørleggertjenester - utskifting av vannmålere Kontrakt Tonje Dahle FOSS VVS AS
Konferanser og hotellovernatting Kurslokaler for dagkonferanse, Sone 2 (10-50 personer) Rammeavtale med flere leverandører 07.10.2021 Marte Bertelsen Scandic Kokstad
Konferanser og hotellovernatting Kurslokaler for dagkonferanse, Sone 2 (51-200 personer) Rammeavtale med flere leverandører 07.10.2021 Marte Bertelsen Quality Hotel Edvard Grieg AS
Konferanser og hotellovernatting Kurslokaler for dagkonferanse, Sone 1 (201-500 personer) Rammeavtale med flere leverandører 07.10.2021 Marte Bertelsen Scandic Bergen City
Konferanser og hotellovernatting Kurslokaler for dagkonferanse, Sone 2 (201-500 personer) Rammeavtale med flere leverandører 07.10.2021 Marte Bertelsen Quality Hotel Edvard Grieg AS
Konsulent og rådgivningstjenester En studie av frivilligsentralenes kjennetegn og betydning Kontrakt 29.05.2020 Asnake T. Erko NORCE Norwegian Research Centre AS
IKT utstyr Tjenesteavtale for kopiering, utskrift og skanning Kontrakt 31.10.2029 May Lindtner Canon Norge AS
Redningsutstyr Rammeavtale røykdykkerutstyr Rammeavtale med en leverandør 31.10.2021 Susan Nordhagen Dahle Dräger Norge AS
Matvarer, catering og kantine Ferskt kjøtt og kjøttprodukter til produksjonskjøkken Rammeavtale med en leverandør 31.10.2021 Trude Espedal Jensen Nortura SA
Konsulent og rådgivningstjenester Dam Munkebotsvatnet Nord og Vest Rådgiver Kontrakt 01.03.2022 Tonje Dahle Dr Techn Olav Olsen AS
AV-utstyr AV-installasjoner til Åsane kulturhus Dynamisk innkjøpsordning (DPS) 30.06.2020 Marit Høisæter KINLY AS
Konsulent og rådgivningstjenester Byggeleder Hjellestadvegen Kontrakt 30.06.2020 Tonje Dahle Asplan Viak AS (Bergen)
IKT utstyr Beskyttelse mot DDoS for Datasenter Dynamisk innkjøpsordning (DPS) 15.12.2024 Asnake T. Erko Netsecurity AS
Alarm- og vektertjenester Vektertjeneste til Stoltzen bosenter Dynamisk innkjøpsordning (DPS) 31.12.2021 Asnake T. Erko Securitas AS (hovedenhet)
Inventar (møbler) Sorteringsanlegg til Åsane folkebibliotek Kontrakt 03.08.2020 Asnake T. Erko LYNGSOE SYSTEMS A/S
Inventar (møbler) Utlånsautomater til Åsane folkebibliotek Kontrakt 03.08.2020 Asnake T. Erko Biblioteksentralen SA
Forsikring Gruppelivsforsikring Rammeavtale med en leverandør 01.06.2021 Siss-Iren Ekren Kleppe Protector Forsikring ASA
Samarbeidsavtale Avtale om levering av biblioteksystem (Bibliotek-systemer AS) Kontrakt 10.01.2022 Ørjan Persen Bibliotek-systemer AS
Renhold Leie og vask av sengetøy og frottè Rammeavtale med en leverandør 28.02.2021 Tone Dahle Nor Tekstil AS
Yrkesbekledning Leie og vask av uniformer Rammeavtale med en leverandør 28.02.2021 Tone Dahle Nor Tekstil AS
Forsikring Barne- og elevulykkesforsikring Rammeavtale med en leverandør 31.03.2021 Siss-Iren Ekren Kleppe Gjensidige Forsikring ASA
Forsikring Kollektiv ulykkesforsikring for oppdragstakere Rammeavtale med en leverandør 31.03.2021 Siss-Iren Ekren Kleppe Protector Forsikring ASA
Forsikring Kollektiv ulykkesforsikring brukere Rammeavtale med en leverandør 31.03.2021 Siss-Iren Ekren Kleppe If Skadeforsikring NUF
Forsikring Reiseforsikring Rammeavtale med en leverandør 31.03.2021 Siss-Iren Ekren Kleppe KLP Skadeforsikring AS
Undervisningsmateriell og bøker Bøker og læremidler Rammeavtale med en leverandør 28.02.2022 Rune Hagen BS Undervisning AS
Samarbeidsavtale Budsjett og rapporteringssystem Kontrakt Laila Hope Framsikt AS
Inventar (møbler) Skolemøbler til Kleppestø barneskole Dynamisk innkjøpsordning (DPS) 01.06.2020 Marianne Holm Kinnarps AS Bergen
Inventar (møbler) Kontormøbler til Kleppestø barneskole Kontrakt 01.06.2020 Marianne Holm Input Interior EFG Norway AS
Konsulent og rådgivningstjenester Rammeavtale VA-relaterte prosjekterings- og rådgivningstjenester Rammeavtale med flere leverandører 08.11.2020 Elina Eikemo Flere
Formingsmateriell, leker og lekeplassutstyr Inne- og uteleker Rammeavtale med en leverandør 04.04.2021 Tone Dahle Lekolar AS (Hovedenhet)
IKT utstyr Rammeavtale Møteromspaneler Rammeavtale med en leverandør 30.01.2021 May Lindtner Thorsen Kontorsystemer AS
Matvarer, catering og kantine Kantinetjenester til Autogården Rammeavtale med en leverandør 01.03.2021 Kjetil Magnus Olsen Beredt AS
IKT utstyr Kjøp av nettverksløsning til valg 2019 og 2021 Kontrakt 31.12.2021 Grace Kanza Espedal Telenor Norge AS (hovedenhet)
Tjenester (ikke kategoridefinert) Konsulenttjenester innen offentlige anskaffelser Rammeavtale med en leverandør 06.02.2021 Marte Bertelsen Odin Prosjekt AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) Banktjenester til Bergen kommune Kontrakt 30.04.2023 Ståle Otto Hopland DNB Bank ASA
IKT tjenester og programvare Adgangskontrollsystem, kortlesere og multifunksjonskort til Rådhuskvartalet Service (IKT) Joy Frantzen Westec As
Vikartjenester Generelle vikarer. Vikarer med høyere utdannelse Rammeavtale med en leverandør 01.07.2022 Marte Bertelsen Manpower AS
Helseprodukter Medisinsk forbruksmateriell Rammeavtale med en leverandør 16.08.2020 Tone Dahle K J Brusdal AS (Norengros)
Helseprodukter Sårbehandlingsprodukter Rammeavtale med en leverandør 16.08.2020 Tone Dahle OneMed AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) Renovasjonstjenester næringsavfall (BiR Næring AS) Rammeavtale med en leverandør 30.06.2020 Uwe Matthaus BIR Bedrift AS
Sosiale tjenester Psykologisk utredning Rammeavtale med en leverandør 30.06.2020 Jens Rosendahl Halvorsen Ove Nesje
Redningsutstyr Materiell til bruk under aksjoner mot akutt forurensning Rammeavtale med en leverandør 30.06.2022 Susan Nordhagen Dahle Allmaritim AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) Trykkeritjenester Rammeavtale med en leverandør 01.07.2022 Tone Dahle Skipnes Kommunikasjon AS
Nybygg og rehabilitering Ulsmåg barnehage - Oppgradering av uteområde med vedlikehold av grøntareal Kontrakt 31.01.2022 Joy Frantzen Anleggsgartner Svein Boasson AS
IKT tjenester og programvare Rammeavtale for opplæringstjeneste IKT Rammeavtale med en leverandør 18.08.2020 May Lindtner Glasspaper AS
IKT tjenester og programvare Datakommunikasjon og Telefoni Rammeavtale med en leverandør 27.06.2022 May Lindtner TDC AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) Advokattjenester til prosedyre av saker etter barnevernloven og helse-og omsorgstjenesteloven Kontrakt 30.06.2023 Bjørn Danielsen Flere
Tjenester (ikke kategoridefinert) Varslingssystem til Bergen kommune Kontrakt 11.04.2022 Ståle Otto Hopland Digitaliq AS
IKT utstyr Lagringsløsning for datasenter Kontrakt Sigfred Tellnes Atea AS (Hovedenhet)
Varer (ikke kategoridefinert) Kjøp av fyrverkeri 2019 - 2022 Kontrakt 31.12.2022 Ståle Otto Hopland Engelsrud NFI Fyrverkeri AS
Alarm- og vektertjenester Alarmsystem med vektertjeneste til Myrsæter bo- og rehabiliteringssenter Dynamisk innkjøpsordning (DPS) 13.08.2021 Asnake T. Erko Securitas AS (hovedenhet)
Konsulent og rådgivningstjenester EØS 039-2018. Rammeavtale prosjekterings - og konsulenttjenester Rammeavtale med flere leverandører 01.06.2021 Tormod Bontveit Flere
Transporttjenester Elevtransport til Arna bydel Kontrakt 15.06.2020 Ståle Otto Hopland Tide Buss AS
Transporttjenester Elevtransport til Alvøen skole Kontrakt 23.06.2020 Ståle Otto Hopland Tide Buss AS
Transporttjenester Elevtransport til Apeltun skole Kontrakt 23.06.2020 Ståle Otto Hopland Tide Buss AS
Transporttjenester Elevtransport til Aurdalslia skole Kontrakt 23.06.2020 Ståle Otto Hopland Tide Buss AS
Transporttjenester Elevtransport til Bjørndalsskogen skole Kontrakt 23.06.2020 Ståle Otto Hopland Tide Buss AS
Transporttjenester Elevtransport til Bønes skole Kontrakt 23.06.2020 Ståle Otto Hopland Tide Buss AS
Transporttjenester Elevtransport til Damsgård skole Kontrakt 23.06.2020 Ståle Otto Hopland Tide Buss AS
Transporttjenester Elevtransport til Flaktveit skole Kontrakt 23.06.2020 Ståle Otto Hopland Tide Buss AS
Transporttjenester Elevtransport til Fridalen skole Kontrakt 23.06.2020 Ståle Otto Hopland Turbuss Bergen A/S
Yrkesbekledning Uniformer til Bergen brannvesen Rammeavtale med en leverandør 30.06.2021 Susan Nordhagen Dahle Uniformpartner AS
Konsulent og rådgivningstjenester Garnes renseanlegg - Byggherrerådgiver Kontrakt Tonje Dahle Norconsult AS (Hovedenhet)
Transporttjenester Elevtransport til Haukås skole Kontrakt 23.06.2020 Ståle Otto Hopland Tide Buss AS
Transporttjenester Elevtransport til Hjellestad skole Kontrakt 23.06.2020 Ståle Otto Hopland Osbuss AS
Transporttjenester Elevtransport til Holen skole Kontrakt 23.06.2020 Ståle Otto Hopland Tide Buss AS
Transporttjenester Elevtransport til Hordvik skole Kontrakt 23.06.2020 Ståle Otto Hopland Tide Buss AS
Transporttjenester Elevtransport til Kaland skole Kontrakt 23.06.2020 Ståle Otto Hopland Tide Buss AS
Alarm- og vektertjenester Vektertjenester til MO - Eidsvåg, Bergen kommune Kontrakt 21.08.2020 Kristian Gromholt Engen Service AS
Transporttjenester Elevtransport til Kalvatræet skole Kontrakt 23.06.2020 Ståle Otto Hopland Tide Buss AS
Transporttjenester Elevtransport til Kirkevoll skole Kontrakt 23.06.2020 Ståle Otto Hopland Tide Buss AS
Transporttjenester Elevtransport til Kringlebotn skole Kontrakt 23.06.2020 Ståle Otto Hopland Tide Buss AS
Transporttjenester Elevtransport til Krohnengen og Eventyrskogen skoler Kontrakt 23.06.2020 Ståle Otto Hopland Tide Buss AS
Transporttjenester Elevtransport til Eidsvåg skole Kontrakt 23.06.2020 Ståle Otto Hopland Tide Buss AS
Anlegg (entreprise) Hordnes vannforsyning utførende entreprenør Kontrakt 01.09.2020 Tonje Dahle Halvorsen Grave-Transportservice A/S
Transporttjenester Elevtransport til Kronstad skole Kontrakt 23.06.2020 Ståle Otto Hopland Tide Buss AS
Transporttjenester Elevtransport til Kyrkjekrinsen skole Kontrakt 23.06.2020 Ståle Otto Hopland Osbuss AS
Transporttjenester Elevtransport til Landås skole Kontrakt 23.06.2020 Ståle Otto Hopland Osbuss AS
Transporttjenester Elevtransport til Li skole Kontrakt 23.06.2020 Ståle Otto Hopland Osbuss AS
Transporttjenester Elevtransport til Liland skole Kontrakt 23.06.2020 Ståle Otto Hopland Osbuss AS
Transporttjenester Elevtransport til Mathopen skole Kontrakt 23.06.2020 Ståle Otto Hopland Tide Buss AS
Transporttjenester Elevtransport til Minde skole Kontrakt 23.06.2020 Ståle Otto Hopland Osbuss AS
Transporttjenester Elevtransport til Mjølkeråen skole Kontrakt 23.06.2020 Ståle Otto Hopland Tide Buss AS
Transporttjenester Elevtransport til Nattland skole Kontrakt 23.06.2020 Ståle Otto Hopland Osbuss AS

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Skriv til oss

21 01 88 00