Vannrense- og distribusjonsanlegg dialyse SNR

Informasjon

02 - Kunngjøring
Åpen anbudskonkurranse
23.11.2021 14.47 (GMT+01:00)
14.01.2022 12.00 (GMT+01:00)
07.01.2022 12.00 (GMT+01:00)
14.01.2022 12.00 (GMT+01:00)
Nei
Nei

Innkjøper

SYKEHUSINNKJØP HF SYKEHUSINNKJØP HF
Anders Lundby Anders Lundby
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norge
916879067

Dato for innlevering er passert

Kort beskrivelse

Kjøp av vannrense- og distribusjonsanlegg dialyse til det nye akuttsjukehuset i Nordmøre og Romsdal, SNR Hjelset, med opsjon på nytt anlegg til SNR Kristiansund

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00