P 05-21 Prekvalifisering: Flere i arbeid - Kristiansand kommune

Informasjon

02 - Kunngjøring
Konkurranse med forhandling
24.08.2021 08.46 (GMT+02:00)
22.09.2021 09.00 (GMT+02:00)
Nei

Innkjøper

Digitaliseringsdirektoratet Digitaliseringsdirektoratet
Per Erik Skogan Per Erik Skogan
Grev Wedels plass 9
Postboks 1382 Vika 0114 Oslo

0151 OSLO
Norge
991825827

Dato for innlevering er passert

Kort beskrivelse

I Kristiansand er andelen utenfor arbeid og utdanning svært høy, høyere enn på landsbasis og sammenlignbare storbyer. Det er et stort behov for å tenke overordnet og langsiktig om hvordan både Kristiansand, Agder og nasjonen Norge skal lykkes med å få flere i arbeid.

Informasjon/tips til leverandører
StimuLab-midlene skal gå til å kjøpe kompetanse i markedet. For dere som er eller ønsker å bli leverandører på StimuLab-prosjekter – les mer om tips, informasjon og tidligere stilte spørsmål her: https://www.digdir.no/innovasjon/leverandorer/1885


Se vedlagte dokumenter for mer informasjon.

Merk at innleveringsfristen for kvalifikasjonssøknaden er kl. 09:00 innleveringsdagen.

Dette er første steg i en to-trinns anskaffelsesprosedyre. Neste steg er selve tilbudsprosessen. For å se på konkurransen og tilhørende dokumenter, klikk på denne linken: P 05-21 Oppdrag: Flere i arbeid - Kristiansand kommune

Systemgenererte filer/Dynamiske dokumenter (klikk på filnavn for å laste ned)

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00