BV 2021-02 - Fellingskjemikalier (trinn 2)

Informasjon

19.08.2021 12.37 (GMT+02:00)
14.09.2021 12.00 (GMT+02:00)
06.09.2021 12.00 (GMT+02:00)

Innkjøper

Bergen kommune Bergen kommune
Bergen Vann KF Bergen Vann KF
Johan Hausvik Johan Hausvik
Serviceboks 7880
Rådhusgt. 10

5020 BERGEN
Norge
964338531

Dato for innlevering er passert

Kort beskrivelse

Bergen Vann KF drifter de kommunale vann- og avløpsanleggene i Bergen- og Bjørnarfjorden kommune. Virksomheten skal sørge for en god og tilstrekkelig vannforsyning og en god og miljømessig riktig avløpshåndtering. Virksomheten har ca. 157 årsverk og omsetter for ca. 330 mill. NOK pr år.

Bergen Vann KF er et kommunalt foretak i Bergen kommune. Vi er i dag lokalisert i Spelhaugen 22 og på en rekke vannbehandlings- og renseanlegg. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å utføre leverandørrevisjoner.


Anskaffelsen gjelder kjøp av fellingskjemikalier.

EØS-nummer: 008-2021

Status

For å delta i en eller flere av nedstående delkontrakter, trykker du på den eller de som er relevante. Du kan så melde din interesse inne på delkontrakten.

Dette er trinn 2 i en to-trinns anskaffelse. For å se på prekvalifiseringen og tilhørende dokumenter, klikk på denne linken: BV 2021-02 - Fellingskjemikalier (trinn 1)

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00