Konsulenttjenester for nukleær sikkerhet og sikring, strålevern og risikoanalyse

Informasjon

02 - Kunngjøring
Åpen prosedyre
16.07.2020 09.10 (GMT+02:00)
30.09.2020 12.00 (GMT+02:00)
15.09.2020 12.00 (GMT+02:00)
Nei
Nei

Innkjøper

Norsk Helsenett SF Norsk Helsenett SF
Yngve Berntsen Yngve Berntsen
Abels gate 9
Postboks 6123, 7435 TRONDHEIM

7030 TRONDHEIM
Norge
994598759

Dato for innlevering er passert

Kort beskrivelse

De områdene der støtte vil kunne være nødvendig, kan kategoriseres etter de generelle områdene som er definert i IAEAs Safety Standards and the Nuclear Security Series, fordelt på følgende delområder:
  • Område A – Nukleær sikkerhet og sikring og strålevern under drift
  • Område B – Strålevern og behandling av utslipp, radioaktivt avfall, arv og opprydningsaktiviteter
  • Område C – Støtte til implementeringen av handligsplanen for nukleær sikkerhet

Filer (klikk på filnavn for å laste ned)

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00