Nytt oppdragshåndteringssystem 110-sentral Prekvalifisering

Informasjon

02 - Kunngjøring
Konkurranse med forhandling
27.05.2020 12.27 (GMT+02:00)
24.06.2020 10.00 (GMT+02:00)
Nei

Innkjøper

Hamar Kommune Hamar Kommune
Harald Brovold Harald Brovold
Vangsveien 51
Postboks 4063

2306 HAMAR
Norge
970540008

Dato for innlevering er passert

Kort beskrivelse

Formålet med anskaffelsen er å erstatte dagens oppdragshåndteringsverktøy for alle 110-sentraler i Norge.
Vision, som sentralene bruker i dag, har nådd sin tekniske levealder og det er behov for utskifting. Vision har, siden anskaffelse i forbindelse med innføring av Nødnett, vært eid av staten. Det har hele tiden vært lagt til grunn at staten skulle stå for anskaffelsen av Vision, mens utskifting av verktøyet og anskaffelse av et nytt oppdragshåndteringsverktøy er et kommunalt ansvar og skal finansieres av kommunene.

Se vedlagte konkurransegrunnlag med alle vedlegg for fullstendig beskrivelse.

Dette er første steg i en to-trinns anskaffelsesprosedyre. Neste steg er selve tilbudsprosessen. For å se på konkurransen og tilhørende dokumenter, klikk på denne linken: Nytt oppdragshåndteringssystem 110-sentral Tilbudsrunde

Filer (klikk på filnavn for å laste ned)

Tittel Størrelse
Invitation to Tender 2020.docx 261 KB
Tilbudsinvitasjon 2020.docx 259 KB
SSA-T Avtale.docx 180 KB
SSA-T Bilag 01 - Kundens kravspesifikasjon.docx 1,56 MB
SSA-T Bilag 02 - Leverandørens løsningsspesifikasjon.docx 470 KB
SSA-T Bilag 03 - Kundens tekniske plattform.docx 354 KB
SSA-T Bilag 04 - Prosjekt- og fremdriftsplan.docx 408 KB
SSA-T Bilag 05 - Testing og godkjenning.docx 238 KB
SSA-T Bilag 06 - Administrative bestemmelser.docx 410 KB
SSA-T Bilag 07 - Samlet pris og prisbestemmelser.docx 236 KB
SSA-T Bilag 08 - Endringer i avtaleteksten.docx 235 KB
SSA-T Bilag 09 - Endringer av leveransen.docx 224 KB
SSA-T Bilag 10 - Lisensbetingelser for standardprogramvare og fri programvare.docx 225 KB
SSA-T Bilag 11 - Etiske retningslinjer.docx 227 KB
SSA-T Bilag 11.01 - Veiledning til leverandørene om Oslomodellen.docx 79 KB
SSA-T Bilag 12 - Databehandleravtale.docx 230 KB
SSA-T Bilag 12.01 - Personopplysninger, behandlingsaktiviteter, underleverandører m.m..docx 224 KB
SSA-T Bilag 13 - Erklæring om konfidensialitet.docx 230 KB
SSA-T Bilag 14 - Sikkerhetsavtale.docx 226 KB
SSA-V Avtale.docx 122 KB
SSA-V Bilag 01 - Kundens kravspesifikasjon.docx 244 KB
SSA-V Bilag 02 - Leverandørens løsningsspesifikasjon.docx 240 KB
SSA-V Bilag 03 - Gjenstand for vedlikehold.docx 225 KB
SSA-V Bilag 04 - Prosjekt- og fremdriftsplan for etableringsfasen.docx 229 KB
SSA-V Bilag 05 - Tjenestenivå med standardiserte prisavslag.docx 233 KB
SSA-V Bilag 06 - Administrative bestemmelser.docx 242 KB
SSA-V Bilag 07 - Samlet pris og prisbestemmelser.docx 235 KB
SSA-V Bilag 08 - Endringer i avtaleteksten.docx 236 KB
SSA-V Bilag 09 - Endringer av leveransen.docx 224 KB
SSA-V Bilag 10 - Betingelser for vedlikehold av standardprogramvare og fri programvare.docx 225 KB
SSA-V Bilag 11 - Etiske retningslinjer.docx 226 KB
SSA-V Bilag 11.01 - Veiledning til leverandørene om Oslomodellen.docx 79 KB
SSA-V Bilag 12 - Databehandleravtale.docx 230 KB
SSA-V Bilag 12.01 - Personopplysninger, behandlingsaktiviteter, underleverandører m.m.docx 224 KB
SSA-V Bilag 13 - Erklæring om konfidensialitet.docx 230 KB
SSA-V Bilag 14 - Sikkerhetsavtale.docx 226 KB

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Skriv til oss

21 01 88 00