Evaluering av mobilitetsplan som verktøy i planleggingen

Informasjon

102 - Frivillig kunngjøring av konkurranse til Doffin
18.06.2020 12.27 (GMT+02:00)
14.08.2020 12.00 (GMT+02:00)
20.07.2020 12.00 (GMT+02:00)
Ja

Innkjøper

Stavanger kommune Stavanger kommune
Marit Fjellanger Bøhm Marit Fjellanger Bøhm
Postboks 8001
4068 STAVANGER
Norge
964965226

Kort beskrivelse

Stavanger kommune ønsker gjennom denne konkurransen å inngå en avtale om levering av konsulenttjenester til evaluering av ordning med mobilitetsplan i plan og byggesaker, som viser hvordan transport og mobilitet skal løses i et område, utbygging eller virksomhet.

Filer (klikk på filnavn for å laste ned)

Systemgenererte filer/Dynamiske dokumenter (klikk på filnavn for å laste ned)

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Skriv til oss

21 01 88 00