Fersk fisk, sjø- og fiskematprodukter, region Nord

Informasjon

02 - Kunngjøring
Åpen prosedyre
06.01.2020 15.41 (GMT+01:00)
20.01.2020 14.00 (GMT+01:00)
31.12.2019 12.00 (GMT+01:00)

Innkjøper

Forsvaret v/Forsvarets logistikkorganisasjon Forsvaret v/Forsvarets logistikkorganisasjon
Renate Alsvik Stian Kinnunen
Fetveien 80-84
2007 KJELLER
Norge
988517860

Dato for innlevering er passert

Kort beskrivelse

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) skal inngå Rammeavtale for levering av fersk fisk, sjø- og fiskematprodukter for regionene Nordland, Troms og Finnmark. Det vil inngås én rammeavtale per region. Estimert total verdi for alle tre regionene er 5 MNOK per år, totalt 20 MNOK over 4 år.

Estimert omsetning per region:
Nordland: 500 000 per år, totalt 2 MNOK over 4 år
Troms: 3 250 000 per år, totalt 13 MNOK over 4 år
Finnmark: 1 250 000 per år, totalt 5 MNOK over 4 år

Status

For å delta i en eller flere av nedstående delkontrakter, trykker du på den eller de som er relevante. Du kan så melde din interesse inne på delkontrakten.

Tittel Status
Nordland Tildelt
Troms Tildelt
Finnmark Tildelt

Dette er første steg i en to-trinns anskaffelsesprosedyre. Neste steg er selve tilbudsprosessen. For å se på konkurransen og tilhørende dokumenter, klikk på denne linken: Fersk fisk, sjø- og fiskematprodukter, region Nord

Filer (klikk på filnavn for å laste ned)

Tittel Størrelse
1.1_Del I_Bilag 1 - Avvik fra konkurransegrunnlaget.docx 31 KB
1.2_Del I_Bilag 2 - Forpliktelseserklæring.docx 34 KB
1.3_Del I_Bilag 3 - Etisk egenerklæring.pdf 133 KB
1.4_Del I_Bilag 4 - Varsomhet, taushetsplikt og habilitet.pdf 284 KB
1.5_Del I_Bilag 5 - Request for visit.docx 58 KB
1.6_Del I_Bilag 6 - Guide for clearance.pdf 239 KB
2.0_Del II_BL5101 - Signaturforside.pdf 265 KB
2.1_Del II_Generelle kontraktsbestemmelser.pdf 602 KB
2.2_Del II_Vedlegg A - Spesielle kontraktsbestemmelser.pdf 382 KB
2.3_Del II_Vedlegg B - Kravspesifikasjon.docx 57 KB
2.4_Del II_Vedlegg C - Pris og betalingsbetingelser.pdf 407 KB
2.5_Del II_Vedlegg D - Prisskjema.xlsx 38 KB
2.6_Del II_Vedlegg E - Leveringsbetingelser.pdf 367 KB
2.7_Del II_Vedlegg E-1 - Leveringstid.xlsx 34 KB
2.8_Del II_Vedlegg F - Administrative betingelser.docx 36 KB
2.9_Del II_Vedlegg G - Leverandørens samfunnsansvar.pdf 514 KB
2.10_Del II_Vedlegg G-1 - Etiske krav.docx 699 KB
2.11_Del II_Vedlegg I - Endringer.pdf 339 KB
1.0_Del I_Regler for anskaffelsen_v2.pdf 676 KB

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00