Kvietimas pateikti pasiūlymą, Parodos g. 14, Kaunas / Pamatų hidroizoliavimas

Informasjon

17.09.2019 08.49 (GMT+02:00)
25.09.2019 11.00 (GMT+02:00)

Innkjøper

Mano Būstas Kaunas UAB Mano Būstas Kaunas UAB
Litauen

Dato for innlevering er passert

Kort beskrivelse

1. Užsakovas: UAB Mano Būstas Kaunas, 300883806
2. Objektas: Parodos g. 14, Kaunas
3. Teiktinų paslaugų arba atliktinų darbų pobūdis:
3.1. Pamatų hidroizoliavimas;

Pasiūlymą pateikti iki 2019-09-25 d. 12 val.
Pasiūlymo pateikimo būdas: agata@pirkimucentras.lt

Filer (klikk på filnavn for å laste ned)

Tittel Størrelse
kvietimas-mb-kaunas.pdf 195 KB

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Skriv til oss

21 01 88 00