Vintervedlikehold Andsfjell og Rustafjell - R00818

Informasjon

02 - Kunngjøring
Åpen prosedyre
12.09.2019 09.14 (GMT+02:00)
14.10.2019 12.00 (GMT+02:00)
07.10.2019 12.00 (GMT+02:00)
07.10.2019 12.00 (GMT+02:00)
Nei
Nei

Innkjøper

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Kristine Bateman Kristine Bateman
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norge
975950662

Dato for innlevering er passert

Kort beskrivelse

Avtalen gjelder vintervedlikehold av fjellveier på Andsfjell og Rustafjell. Vintervedlikehold vil hovedsakelig være brøyting og strøing, i tillegg til veistikking og skraping av vei. Avtalen har en periode på 2 år med mulighet for opsjon 1 + 1 år.

MERCELL NORGE AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Skriv til oss

21 01 88 00