Velkommen til Mercell brukerkonferanse

Mercell ønsker å invitere alle brukere av Mercell til brukerkonferanse 22. - 24. oktober på Colorline.

22.10.2018 10.30 - 24.10.2018 10.00

Brukerkonferansen arrangeres eksklusivt for virksomheter som bruker Mercell som innkjøpsverktøy, og er et møtested for brukere.

Erfaringsutvekslingen mellom Mercell – og ikke minst mellom brukerne – gir nyttig faglig påfyll for de som arbeider med Mercell programvare.

Pris: Kr 6.700,- pr person. Dette inkluderer overnatting i egen lugar (3-stjernes lugar med havutsikt), alle måltider og fagprogram. Påmeldingen er bindende.
Reise til og fra Oslo kai bekostes av den enkelte deltager.

Avmeldingsbeskyttelse: Garanterer deg full refusjon ved sykdom ved fremvisning av legeerklæring

Ved å melde deg på konferanse hos Mercell, godtar du at Mercell lagrer din informasjon, og kan benytte informasjonen du har oppgitt for kommunikasjon og oppfølging rundt din påmelding. Din informasjon blir oppbevart trygt og deles ikke med tredjepart med mindre dette er oppgitt. Vi vil dele nødvendig informasjon med Colorline for administrasjon av lugarene. 

Vi gjør oppmerksom på at påmeldingen er bindende.
 

Årsmøte – Mercell Brukerforum

I forbindelse med Brukerkonferansen vil årsmøte i Mercell brukerforum avholdes. Virksomheter som ønsker medlemskap i Mercell Brukerforum må melde sin interesse om deltagelse til pesk@mercell.com innen 1. september jfr.§ 2 i vedtektene. Det er kun mulig å delta med en bruker per virksomhet i Brukerforum.

>> Vedtektene for Mercell Brukerforum vedtatt på årsmøtet i 2017 finner du her.

Program for kurset

Mandag 22. oktober 2018

 • Kl. 10.30 - 11.00: Innsjekk og ombordstigning
 • Kl. 11.00 - 12.00: Velkommen til brukerkonferansen - status Mercell 2018
 • Kl. 12.15 - 13.30: Ny funksjonalitet. Gjennomføring av forhandlinger i Mercell KGV
 • Kl. 13.30 - 15.00: Lunsj
 • Kl. 15.00 - 16.30: Presentasjon av arbeidsgruppene og deres arbeid så langt: Innkjøpsplaner, dynamiske dokumenter, håndtering av innsyn og kontraktsadministrasjonsverktøy
 • Kl. 16.45 - 17.45: Sammenslåing av virksomheter. Samarbeidspartnere og Avdelinger i Mercell KGV/KAV. Roller og rettighetsstyring.
 • Kl. 17.45 - 18.00: Oppsummering fagprogram dag 1
 • Kl. 19.00 - 20.30: Underholdning i Show Lounge og middag i Oceanic a la Carte

Tirsdag 23 oktober 2018

 • Kl 07.00 - 09.45: Frokost
 • Kl. 10.00 - 14.00: Tid til egen disposisjon - Kiel
 • Kl: 14.30 - 15:00: Lunsj
 • Kl. 15.00 - 16.00: Nyttige tips og brukererfaringer
 • Kl. 16.00 - 17.00: Presentasjon av Mercell Brukerforum og innvalg av eventuelle nye medlemmer
 • Kl. 17.15 - 18.00: Veien videre: Fokus for Mercell KGV/KAV 2019 og kommende funksjonalitet og forbedringer
 • Kl 19.00 - 20.30: Underholdning i Show Lounge og middag i Grand Buffet

Onsdag 24. oktober 2018

 • Kl. 07.00-09.45: Frokost
 • Kl. 10.00: Ankomst Oslo
100
6 700,00
08.10.2018

Grethe Aslie Haner, Avdelingsdirektør for offentlige anskaffelser

Har du noen spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på kurs@mercell.com

Her finner du oss

Colorline vil gå fra Filipstadveien 25
0250 OSLO
Norge

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Skriv til oss

21 01 88 00