Budsjetter og investeringsplaner

Kommuner og fylkeskommuner utarbeider hvert år omfattende budsjetter og investeringsplaner. Vi skaffer deg denne oversikten og sørger for at du mottar informasjon om hva som skal kjøpes inn fremover før det kommer på anbud.

Få mer informasjon om budsjetter og investeringsplaner

Denne informasjonen får du:

Budsjetter og investeringsplaner for inneværende år og opptil tre år frem i tid

Oversikt over kommuners fremtidige planer for aktiviteter

Kostnadsbildet og prisnivå på spesifikke planer

Hvordan kommunen benytter pengene

Hvilke beløp kommunene har avsatt de kommende årene

Slik hjelper rapporten deg

  • Stat og kommuners budsjetter er offentlig tilgjengelig, men informasjonen er både utfordrende og tidkrevende å bearbeide til oversiktlig informasjon til salgs- og planleggingsarbeidet. Mercell gjennomgår og selekterer all informasjon og gir deg kun den informasjonen som er relevant for sitt firma.
  • Du får full søkbar oversikt over stat og kommuners planer- allerede før det blir lagt ut på anbud. Dette gir deg som leverandør mulighet til å tidlig kunne planlegge salgsinnsats og optimalisere ressursallokering. Du stiller da sterkere mot dine konkurrenter.
  • Du får muligheten til å følge opp kommunene, finne ut hvilke investeringer som kan være aktuelle for ditt firma og markedsføre deg mot de rette kontaktpersonene. 
  • Er det flere i samme område som skal gjøre tilsvar­ende investeringer? Hva kan dette i så fall gjøre med prisbildet, levering, service og fleksibilitet?

 

Slik hjelper rapporten deg

Referanse fra Hilde Hovengen, Kompan Norge

Mercell markedsanalyse gir oss god oversikt og kontroll over det offentlige markedet i Norge, når det gjelder utløp av rammeavtaler, budsjetterte offentlige budsjetter i kommunene og konkurrentanalyse.

Hent ut større potensial i det offentlige markedet

Hent ut større potensial i det offentlige markedet
 

Kom i gang ved å laste ned whitepaperen 4 steg for å hente ut større potensial i offentlig sektor. 

I denne artikkelen gir vi deg informasjonen du trenger for å ta din del av markedet - og med det nå dine salgsbudsjetter. 

 

Kontakt oss for informasjon om Mercell markedsanalyse

Ved å sende inn dette skjemaet godtar jeg at Mercell lagrer min informasjon, og kan benytte informasjonen jeg har oppgitt for kommunikasjon og oppfølging av min henvendelse. Mercell oppbevarer min informasjon trygt og deler den ikke med andre.

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00