Konkurrentanalyse

For å vite hva potensialet er for din bedrift i offentlig sektor, må du vite hva dine konkurrenter omsetter for – og ikke minst hvem disse konkurrentene er.

Få mer informasjon om konkurrentanalysen

Denne informasjonen får du:

Omsetningstallene hos landets kommuner og fylkeskommuner

Dine konkurrenters omsetningstall

Konkurrenters størrelsesutvikling de siste årene

Omsetningsfordelingen der flere parallelle leverandører har avtale

Referanse fra Hilde Hovengen, Kompan Norge

Mercell markedsanalyse gir oss god oversikt og kontroll over det offentlige markedet i Norge, når det gjelder utløp av rammeavtaler, budsjetterte offentlige budsjetter i kommunene og konkurrentanalyse.

Slik hjelper vår konkurrentanalyse deg å hente ut større potensial fra det offentlige markedet

 

  • Gir deg som leverandør til det offentlige markedet en god mulighet til å bli kjent med dine konkurrenter

  • Du oppnår unik innsikt i markedsandeler, utviklingstrender og fakturerte summer innenfor ulike forretningsområder.

  • Se hvordan kommunene har kostnadsført utgiftene til de forskjellige leverandørene

  • Se størrelse/markedsandel i forhold til dine konkurrenter

Slik hjelper vår konkurrentanalyse deg å hente ut større potensial fra det offentlige markedet

Kilder

Kilder
 

 

Konkurrentanalysen henter sine data fra Kommunal Rapport. Rapporten er faktabasert med eksakte tallstørrelser som hvert år samler inn informasjon rundt alle innkjøp av varer og tjenester i landets kommuner.

Tallene er ned på KOSTRA-nivå, og gir deg oversikt over antall fakturaer dine konkurrenter har sendt til enkelte kommuner.

 

>> Du kan lese mer om KOSTRA-tall her

Hent ut større potensial i det offentlige markedet

Kom i gang ved å laste ned whitepaperen 4 steg for å hente ut større potensial i offentlig sektor.  

I denne artikkelen gir vi deg informasjonen du trenger for å ta din del av markedet - og med det nå dine salgsbudsjetter.

Hent ut større potensial i det offentlige markedet

Kontakt oss for informasjon om Mercell markedsanalyse

Ved å sende inn dette skjemaet godtar jeg at Mercell lagrer min informasjon, og kan benytte informasjonen jeg har oppgitt for kommunikasjon og oppfølging av min henvendelse. Mercell oppbevarer min informasjon trygt og deler den ikke med andre.

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00