Kate-Mari Hagen

Rådgiver Innkjøp

Konkurranser

Overskrift Frist for innlevering
Veiledende kunngjøring (RFI): Software for ekstern stråleterapi og software og utstyr for kvalitetskontroll til Vestre Viken HF og Sykehuset Telemark HF
Veiledende kunngjøring (RFI): IKT-løsning for talegjenkjenning til spesialisthelsetjenesten i Norge og samarbeidende enheter.
Kjøp og vedlikehold av Citrix-produkter for Sykehuspartner HF 20.12.2022 12.00
Delkontrakt b) Personal Health Gateway (PHG) 15.11.2022 12.00
Delkontrakt a) Point-of-Care Gateway (PoCG) 15.11.2022 12.00
Gateway for a) Point-of-Care MTU og b) Digital Hjemmeoppfølging i Helse Sør-Øst - dialogfase 15.11.2022 12.00
Kompetansepartner sky for Helse Sør-Øst Dialogfase 18.11.2022 12.00
Markedsundersøkelse: Bestillingsverktøy for tolketjenester i Oslo universitetssykehus HF
Kontraktstildeling: Kunstig intelligens i billeddiagnostikk for VV HF
Kvalifisering for a) Gateway for Point-of-Care MTU og b) Digital Hjemmeoppfølging i Helse Sør-Øst 03.10.2022 10.00
Kontraktstildeling: Behandlingsopphold i utlandet for norske pasienter med revmatologiske sykdommer for Oslo universitetssykehus HF
Kvalifisering: Kompetansepartner Sky for Sykehuspartner 31.08.2022 12.00
Kontraktstildeling: Analyse-, forsknings- og rådgivningstjenester innen IKT for Helse Sør-Øst
Kontraktstildeling: Partikkelterapi i utlandet for norske pasienter
Kontraktstildeling: Innovasjonspartnerskap: Kontrolltårn for planlegging og gjennomføring av operasjoner på sykehus for Oslo universitetssykehus HF
Kontraktstildeling: Oversettelsesverktøy for helsepersonell og minoritetsspråklige pasienter
Analyse-, forsknings- og rådgivningstjenester innen IKT for Helse Sør-Øst
B. Mindre grupper 30.05.2022 10.00
A. Store grupper 30.05.2022 10.00
Behandlingsopphold i utlandet for norske pasienter med revmatologiske sykdommer for Oslo universitetssykehus HF 30.05.2022 10.00
Kontraktstildeling: Behandlingsopphold i utlandet for norske pasienter med ALS
B. Ionterapi 11.03.2022 10.00
A. Protonterapi 11.03.2022 10.00
Partikkelterapi i utlandet for norske pasienter 11.03.2022 10.00
IKT-system for hhv. RFID, hendelsesbasert sporing og lokasjonsregister i Helse Sør-Øst - kontraktstildeling
Behandlingsopphold i utlandet for norske pasienter med psoriasis for Oslo Universitetssykehus HF 18.02.2022 10.00
Behandlingsopphold i utlandet for norske pasienter med psoriasis for Oslo Universitetssykehus HF
Behandlingsopphold i utlandet for norske pasienter med psoriasis for Oslo Universitetssykehus HF 10.01.2022 10.00
Kontrolltårn for planlegging og gjennomføring av operasjoner på sykehus - tilbudsfase 18.02.2022 10.00
Gateway for digital hjemmeoppfølging i Helse Sør-Øst - markedsundersøkelse
Oversettelsesverktøy for helsepersonell og minoritetsspråklige pasienter - tilbudsfase 05.01.2022 12.00
Behandlingsopphold i utlandet for norske pasienter med ALS 17.01.2022 10.00
Innovasjonspartnerskap: Kontrolltårn for planlegging og gjennomføring av operasjoner på sykehus for Oslo universitetssykehus HF 04.01.2022 10.00
Drift av Micro Focus ITOM Container Deployment Foundation (CDF) plattform (kundeportalen) i Sykehuspartner HF - kontraktstildeling
Behandlingsopphold (klimaterapi) for barn og unge med kronisk lungesykdom og/eller atopisk eksem for Oslo universitetssykehus HF
Oversettelsesverktøy for helsepersonell og minoritetsspråklige pasienter 29.11.2021 10.00
C - IKT-system for lokasjonsregister 08.10.2021 11.00
IKT-system for hhv. RFID, hendelsesbasert sporing og lokasjonsregister i Helse Sør-Øst - Dialogfase 08.10.2021 11.00
Behandlingsopphold (klimaterapi) for barn og unge med kronisk lungesykdom og/eller atopisk eksem for Oslo universitetssykehus HF 25.08.2021 10.00
Drift av Micro Focus ITOM Container Deployment Foundation (CDF) plattform (kundeportalen) i Sykehuspartner HF - konkurransefase 06.09.2021 12.00
Drift av Micro Focus ITOM Container Deployment Foundation (CDF) plattform (kundeportalen) i Sykehuspartner HF 30.06.2021 10.00
Markedsundersøkelse (RFI): Medisinsk-teknisk utstyr (MTU) Integrasjon i Helse Sør-Øst
Markedsundersøkelse (RFI): Digital løsning for utvikling og publisering av samvalgsverktøy til Helse Sør-Øst
Markedsundersøkelse: Innovasjonspartnerskap Kontrolltårn for planlegging og gjennomføring av operasjoner ved Oslo universitetssykehus HF
Innovasjonspartnerskap - fortsett å bli bedre etter hjerneslag - tilbudsfase 18.06.2021 12.00
Kunstig intelligens i billeddiagnostikk for Vestre Viken HF - dialogfase 04.06.2021 13.00
Markedsundersøkelse: Test Environment Management-verktøy for Sykehuspartner HF
Kvalifisering: Innovasjonspartnerskap - fortsett å bli bedre etter hjerneslag 04.05.2021 12.00
Kunstig intelligens i billeddiagnostikk for VV HF 23.04.2021 13.00
Kontraktstildeling: Behandlingsopphold i utlandet for barn og unge med reumatiske lidelser
Ny infrastruktur Oracle til Sykehuspartner HF - konkurranse 10.05.2021 12.00
Kvalifisering: Ny infrastruktur Oracle til Sykehuspartner HF 06.04.2021 12.00
Innovasjonspartnerskap - Fortsett å bli bedre etter hjerneslag
Vedlikehold av Ivanti Dynamic Workspace i Sykehuspartner HF
Behandlingsopphold i utlandet for barn og unge med reumatiske lidelser 18.12.2020 10.00
Digitalt kommunikasjonsverktøy for helsepersonell og minoritetsspråklige pasienter ved Oslo universitetssykehus
Kommunikasjonstjenester til helseforetakene i Helse Sør-Øst - tildeling av kontrakt
Elektronisk logistikk- og kvalitetsstyringssystem til sterilavd. ved Oslo universitetssykehus HF - tildeling av kontrakt
Samfunnsanalyse – sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet HF - tildeling av kontrakt
Åndedrettsvern til helseforetakene i Norge
Konsulentbistand til utvikling og støtte for Micro Focus-porteføljen i Sykehuspartner HF - kontraktstildeling
Behandlingsopphold i utlandet for barn og unge med reumatiske lidelser
Behandlingsopphold i utlandet for barn og unge med reumatiske lidelser 22.05.2020 12.00
Norsk produksjon av visir til helseforetak og kommuner i Norge ifbm. Covid19
Verktøy for digital simulering for utvikling og opplæring i nye bygg ved Oslo universitetssykehus HF - markedsundersøkelse
Innovasjonspartnerskap - Et SLAG for fremtidens helsetjeneste. Løsninger for å sikre hjerneslagpasienter kvalitet, kontinuitet og intensitet i forbedringen etter behandling i insititusjon
Kommunikasjonstjenester til helseforetakene i Helse Sør-Øst 05.06.2020 12.00
Ny infrastruktur Oracle til Sykehuspartner HF
Konsulentbistand til utvikling og støtte for Micro Focus-porteføljen i Sykehuspartner HF 27.04.2020 12.00
Doseplanleggingssystem (Treatment planning) for stråleterapi til Oslo universitetssykehus HF - tildleing av kontrakt
Vedlikehold av Mailvask- og antivirusprogramvare for Sykehuspartner
Konsulentbistand til utvikling og støtte for Micro Focus-porteføljen i Sykehuspartner HF
E-læringskurs i hjerte- og lungeredning til ansatte i Helse Sør-Øst 06.03.2020 12.00
Bistand til gjennomføring av Proof of Consept (PoC) av System for datahøsting og analyse i Sykehuspartner 05.02.2020 12.00
Innovasjonspartnerskap - Et SLAG for fremtidens helsetjeneste. Løsninger for å sikre hjerneslagpasienter kvalitet, kontinuitet og intensitet i forbedringen etter behandling i insititusjon 06.05.2019 10.00
Elektronisk logistikk- og kvalitetsstyringssystem til sterilavd. ved Oslo universitetssykehus HF - konkurransefase 28.10.2019 10.00
Doseplanleggingssystem (treatment planning) for stråleterapi ved OUS - konkurranse 15.10.2019 10.00
Intensjonskunngjøring - Anskaffelse av programvare for skjelettaldersbestemmelse til bruk i foretakene i Helse Sør-Øst
Plattform for digital prosessautomasjon, beslutningsstøtte og samhandling (DPA) for Helse Sør-Øst RHF
Finansiering av utstyr til helseforetakene i Helse Sør-Øst - kontraktstildeling
Doseplanleggingssystem (Treatment planning) for stråleterapi til Oslo universitetssykehus HF 26.08.2019 15.00
Elektronisk logistikk- og kvalitetsstyringssystem til sterilavd. ved Oslo universitetssykehus HF - prekval. 23.08.2019 10.00
Finansiering av utstyr til helseforetakene i Helse Sør-Øst 10.04.2019 09.00
Rammeavtale kjøp- og vedlikehold av Citrix-produkter v2
Rammeavtale for programvare for sikring av endepunkter
Finansiering av utstyr (leasing) til helseforetakene i Helse Sør-Øst
Elektronisk logistikk- og kvalitetssikringssystem for sterilavd. ved Oslo universitetssykehus HF
Doseplanleggingssystem for stråleterapi ved Oslo universitetssykehus HF Radiumhospitalet
Rammeavtale kjøp- og vedlikehold av Citrix-produkter v2 15.10.2018 10.00
Kurs i prosjekt- og programledelse til Sykehuspartner HF
Rammeavtale for programvare for sikring av endepunkter 08.10.2018 09.00
Innovasjonspartnerskap - Fortsett å bli bedre!
Rådgivnings-, forsknings- og analysetjenester til Helse Sør-Øst RHF m.
Climate treatment abroad for patients with psoriatic disease
Behandlingsopphold i utlandet for pasienter med psoriasis
Climate treatment abroad for adult patients with rheumatic diseases
Behandlingsopphold i utlandet for voksne pasienter med reumatiske lidelser
Rådgivnings-, forsknings- og analysetjenester til Helse Sør-Øst RHF m.fl.
Electronic logistics and quality assurance system for the Sterile Department at Oslo University Hospital.
Kommunikasjonsbistand til Sykehuspartner HF
Kurs i prosjekt- og programledelse til Sykehuspartner HF 14.06.2018 10.00
Strategic communications services to Helse Sør-Øst RHF [the South Eastern Norway Regional Health Authority].
Strategiske kommunikasjonstjenester til Helse Sør-Øst RHF
KANSELLERT: Behandlingsopphold i utlandet for pasienter med psoriasis
Behandlingsopphold i utlandet for pasienter med psoriasis 17.04.2018 13.00
Climate treatment abroad for patients with psoriatic disease
Climate treatment abroad for patients with psoriatic disease 17.04.2018 13.00
Aktuartjenester til Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH)
Actuary services to the Pension Fund for the health authorities in the Capital area (PKH)
Kommunikasjonsbistand til Sykehuspartner HF 20.03.2018 12.00
Legal services to Health trusts in Health region South East.
Juridiske tjenester til helseforetak i Helse Sør-Øst
Behandlingsopphold i utlandet for pasienter med psoriasis 05.04.2018 10.00
Climate treatment abroad for patients with psoriatic disease 05.04.2018 10.00
Climate treatment abroad for adult patients with rheumatic diseases 02.03.2018 13.00
Behandlingsopphold i utlandet for voksne pasienter med reumatiske lidelser 02.03.2018 13.00
Internal audit services for Health Region South East, Health Region Mid-Norway and Health Region North
Internrevisjonstjenester til Helse Sør-Øst, Helse Midt-Norge og Helse Nord
Strategic communications services to Helse Sør-Øst RHF [the South Eastern Norway Regional Health Authority]. 15.02.2018 10.00
Strategiske kommunikasjonstjenester til Helse Sør-Øst RHF 15.02.2018 10.00
Regional ambulansejournal til helseforetak i Helse Sør-Øst
The tender contest includes all health trusts in Health region South-East [Helse Sør-Øst]. 20.11.2017 10.00
Juridiske tjenester til helseforetak i Helse Sør-Øst 20.11.2017 10.00
Internal audit services for Health Region South East, Health Region Mid-Norway and Health Region North. 08.11.2017 10.00
Internrevisjonstjenester til Helse Sør-Øst, Helse Midt-Norge og Helse Nord 08.11.2017 10.00
Actuary services to the Pension Fund for the health authorities in the Capital area (PKH). 06.11.2017 10.00
Aktuartjenester til Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH) 06.11.2017 10.00

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00