Finn rett innkjøper og kontaktpersoner med kontaktdatabasen

Ønsker du å påvirke beslutningstagere før de tar beslutning om å gjennomføre et anbud eller forespørsel? Da er Mercells kontaktdatabase for innkjøpere og kontaktpersoner relevant for deg.

Hold deg oppdatert

Det er en stor oppgave å samle og vedlikeholde kontaktopplysninger i det offentlige markedet i Norge. Viktigheten av aktuell informasjon kan være avgjørende når du skal kontakte og være proaktiv på en kommende forretningsmulighet. Kontaktdatabasen er et viktig supplement til din markedsovervåking og salgsinnsats mot det offentlige markedet. 

Mercells kontaktdatabase gir deg oversikt over nøkkelpersoner i landets kommuner og hos europeiske oppdragsgivere, samt private innkjøpere som er registrert i Mercell.

Dette er relevant for deg som ønsker å påvirke beslutningstagere før de tar beslutning om å gjennomføre et anbud eller forespørsel.

Kontaktdatabasen henter sin informasjon fra pågående og historiske anbud og anskaffelser, og den blir løpende oppdatert.

Andre produkter som kan passe for deg:

Kontaktdatabasen får du som en del av våre pakkeløsninger.

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Skriv til oss

21 01 88 00
Mercell Norge AS | Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Norge