Ansattsertifikat for enkel signering og identifisering

Ansattsertifikat er en elektronisk signeringsmetode som identifiserer både den ansatte og virksomheten vedkommende er ansatt i.

Hvorfor benytte ansattsertifikat:

Juridisk bindende digital signatur som hindrer mye papirarbeid

Man ser hvilken ansatt i firmaet som har signert

Det har det høyest mulige sikkerhetsnivået

Ansatte trenger ikke benytte sin personlige signeringsmetode (BankID og Buypass)

Når en ansatt slutter kan ansattsertifikatet trekkes tilbake av virksomheten

Hva er et ansattsertifikat?

Et ansattsertifikat er et personlig sertifikat tilknyttet et virksomhetssertifikat. For å signere på kontrakter som skal inngås i Mercell sin kontraktsmodul, anbefaler Mercell at det skal signeres med et ansattsertifikat.

Et ansattsertifikat er et personlig kvalifisert elektronisk legitimasjon og signatur som benyttes for å signere kontrakter på vegne av virksomheten vedkommende representerer. Ansattsertifikatet eies av virksomheten og signaturen forplikter virksomheten ved en avtaleinngåelse og tydeliggjør samtidig hvem som har signert på kontrakten.

Vi leverer også virksomhetssertifikat. Les mer om det her

Bruksområder for ansattsertifikat

Ansattsertifikatet kan benyttes ved elektronisk levering av tilbud, både i Mercell sin portal og hos andre tilbydere, og ved utlysning av tilbud.

Den elektroniske signaturen kan også benyttes ved innlogging til offentlige tjenester der den ansatte skal representere virksomheten, som Altinn, NAV, Skatteetaten, Folkeregisteret med flere. Ansattsertifikatene kan også settes opp for adgangskontroll til Micosoft Active Directory.

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00