Unik innsikt med fremtidige anbud

Få informasjon om hva det offentlige skal kjøpe inn fremover – før det kommer på anbud. Dette er en gullgruve for fremtidige salgsmuligheter.

Dette er fremtidige anbud

Offentlige budsjetter og investeringsplaner gir deg viktig informasjon som er et verdifullt salgsverktøy og gir deg kjennskap til når det er satt av penger til investeringer i kommunene og fylkene.

Med fremtidige anbud blir du varslet når det fattes nye beslutninger om offentlige prosjekter og investeringer som skal settes i gang i Norge.

Ved innkjøp under nasjonal terskelverdi (1,3 millioner kroner) kan komuner og fylker publisere anbudskonkurranser direkte uten å gå via Doffin. I disse tilfellene kan det derfor være svært fordelaktig å komme tidlig inn i prosessen ved å kjenne alle offentlige investeringsplaner.

Pengene er budsjettert og avsatt. Når skal de de brukes.

Stat og kommuner utarbeider hvert år omfattende budsjetter som er offentlig tilgengelig. Dette er en gullgruve for fremtidige salgsmuligheter, men er utfordrende og tidskrevende å bearbeide til oversiktlig informasjon til salgs- og planleggingsarbeidet.

Mercells erfarne medarbeidere gjennomgår de omfattende og til dels avanserte budsjettene og investeringsplanene og selekterer relevant informasjon. Dette deles så opp, kategoriseres og gjøres søkbart i Mercell sin database.

De offentlige budsjettene og investeringsplanene gjelder i all hovedsak for inneværende år og opptil tre år frem i tid.

Start en tidlig dialog og vinn anbudet

Fremtidige anbud gir en viktig indikator på hvordan de offentlige budsjettene og investeringsplanene fordels i den kommende periode, og gir et godt grunnlag for å starte en tidlig dialog med beslutningstagere om de kommende investeringene. Du kan stille spørsmål og komme med forslag og tips til anbudsplanene, ikke minst for de anskaffelsene og prosjekter som ikke blir langt ut på anbud.

Hvordan du mottar informasjonen

Du mottar offentlige budsjetter og investeringsplaner ved hjelp av e-postvarsling i valgfri intervall (én gang daglig, to ganger daglig, kontinuerlig eller én gang i uken). Det ligger også tilgjengelig i vår portal. Budsjettene og investeringsplanene kodes på samme måte som anbud, og du mottar derfor kun den informasjonen som passer til dine søkekriterier.

Fremtidige anbud fåes som en del av vår markedsovervåkning. 
Vi har flere ulike løsninger tilpasset dine behov.

Få mer informasjon om fremtidige anbud

Du er kanskje også interessert i:

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Skriv til oss

21 01 88 00
Mercell Norge AS | Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Norge