KGV for offentlige virksomheter

Mercell KGV er verktøyet som lar innkjøpere i offentlig sektor gjøre innkjøp raskt, effektivt, elektronisk og i henhold til regelverket.

Mercell KGV:

Effektiviserer anskaffelsesprosessen

Tilfredsstiller til enhver tid krav i anskaffelsesregelverket i Norge og EU

Full dokumentasjon av hele anbudsprosessen, som sikrer etterprøvbarhet

Integrert mot Doffin/TED

Integrert med ESPD - skjema

Integrert mot kontraktsadministrasjonsverktøy (KAV)

Integrert mot sakarkivløsninger

Fri support for oppdragsgivere og leverandører

Hvordan fungerer det?

Hvordan fungerer det?

Mercell KGV er et nettbasert, helelektronisk innkjøpsverktøy med enkelt og intuitivt brukergrensesnitt.

Med KGV sikrer man likebehandling av leverandørene. Alle får samme informasjon til samme tid, og all korrespondanse loggføres og er sporbart. Protokoll genereres automatisk.

Mercell KGV er utviklet i samarbeid med offentlige og private innkjøpere i hele Norden. Ved bruk av vårt KGV sikrer du bred konkurranse og bedre betingelser. 13.000 leverandører innen alle bransjer i hele Europa overvåker daglig anbudsmarkedet gjennom Mercell.

Tenk på leverandørene!

Når du skal gå til innkjøp av en KGV-løsning, er det et viktig element du ikke må glemme: Hvordan er det for leverandørene å levere tilbud til deg i KGV-løsningen? Dårlige løsninger for levering av tilbud koster leverandørene mye tid og skaper mye frustrasjon, som kan føre til at du får færre tilbud.

Vi har tatt leverandørene på alvor, og laget en løsning som gjør det enkelt for dem å levere tilbudet sitt til deg. Mercell KGV sparer derfor både deg og leverandørene for tid og ressurser.

Vi hjelper deg i gang

Hos oss får du personlig support og veiledning. Ønsker du å få mer ut av våre elektroniske løsninger, tilbyr vi også kurs for både innkjøpere og leverandører.

Du kan lese mer om kursene våre her.

Oppnå full kontroll over selskapets avtaler

Mercell KGV er fullintegrert mot vårt kontraktstyringsverktøy. Dette gir din virksomhet oversikt over alle inngåtte avtaler, leverandørinformasjon og relevante tilbakemeldinger. Avtalene er tilgjengelig for brukeren til enhver tid på en sikker og effektiv måte.

Les mer om kontraktstyring her

Oppnå full kontroll over selskapets avtaler

Jeg ønsker mer informasjon om KGV

Navn 
Firma 
Telefon
E-post 
Eventuelle kommentarer

KGV START

Blir KGV for omfattende for din virksomhet? Da kan KGV Start være løsningen.

Les mer her

KURS

Vi tilbyr flere typer innkjøpskurs, tilpasset din virksomhets behov.

Les mer her

Privat sektor

Vi tilbyr private virksomheter verktøy for å gjennomføre elektroniske anbudskonkurranser.

Les mer her

Mercell public e-Tendering system is compliant according to EU Directives

Mercell public e-Tendering system is compliant according to EU Directives
 

Mercell's e-tendering system (MSS) is used by thousands of public buyers in Norway, Denmark and Sweden. The MSS system is a web-based SaaS allowing authorities to manage the whole tender process in full compliance with EU Directives and national legislation. The system meets all EU requirements for conducting  an electronic tender process within public sector, and is continuously developed in accordance with the current regulations in the area, as well as national and European best practices in the field.

 

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Skriv til oss

21 01 88 00
Mercell Norge AS | Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Norge