Arnt Ove Hol

Innkjøpssjef (kont. KGV)

Konkurranser

Overskrift Frist for innlevering
2019-80 K651 Spjelkavik Arena Forhåndskunngjøring
2019-81 KON Minibuss til Sunndal vgs 27.09.2019 12.00
2019-79 Utvendig istandsetting av våningshus Nesset Prestegard 07.10.2019 12.00
2019-69 K651 Spelkavik Areana - Rådgivere grunnarbeider og infrastruktur 02.09.2019 12.00
2019-65 Innovasjonspartnarskap Nye løysningar for bygging og vedlikehald av fylkeskommunale bruer
2019-74 KON Utstyr bremseprøver Borgund vgs 05.09.2019 12.00
2019-64 Leie av anleggsmaskiner og øvingsareale til gjennomføring av sikkerhetskurs for Romsdal vgs. Rammeavtale. 16.08.2019 12.00
2019-68 Møre og Romsdal 2025 - digitaliseringssamarbeid 12.08.2019 12.00
2019-67 Program for folkehelsearbeid (FoU)
2019-61 RAM Brannteknisk rådgiving eksisterende bygg 19.07.2019 12.00
2019-59 Kartlegging av eksisterende og planlagte bredbåndsnett i Møre og Romsdal fylke
2019-49 Sertifisering av sikkerhetsopplæring ved Romsdal vgs 06.06.2019 12.00
2019-38 Sertifisering av sikkerhetsopplæring ved Kristiansund VGS 20.05.2019 12.00
2019-45 TJE Forprosjekt - Ein bit av historia 30.05.2019 12.00
2019-44 K651 Spjelkavik Arena - prosjektledelse 31.05.2019 10.00
2019-41 El.bil til Kristiansund vgs 20.05.2019 12.00
2019-43 Oppgradering av eksisterende utstyr i K-Sim Navigation
2019-26 Multifunksjonmaskiner 06.05.2019 12.00
2019-30 Konsulenttjenester IAM – Identity Access Management 06.05.2019 12.00
2019-29 Skifting av vindu ved Ørsta vgs 08.04.2019 12.00
2019-27 Bil (Hybrid) til Fræna vgs 27.03.2019 12.00
2019/05 Drift- og vedlikeholdsavtale for heiser tilhørende Møre og Romsdal fylkeskommune 13.03.2019 12.00
2019-12 KON Volda Campus Arena 15.03.2019 12.00
2019-21 I UNG tiltaket - Romsdal 29.03.2019 12.00
2019-20 I UNG tiltaket - Nordre Sunnmøre 29.03.2019 12.00
2019-19 I UNG tiltaket - Søre Sunnmøre 29.03.2019 12.00
2019-18 I UNG tiltaket - Nordmøre 29.03.2019 12.00
2019-11 RAM Kraftfor Gjermundnes vgs 11.03.2019 12.00
2019/09 Revisortjenester til EØS-prosjektet «YENESIS»» 08.02.2019 12.00
2019-04 Banktjenester 14.03.2019 12.00
2018-12267 TJE Nye bruløsninger 18.01.2019 12.00
2018-71 RAM Databasedrift 01.02.2019 12.00
2018-63 TJE Prosessleder oppfølging Handlingsplanen for cruisetrafikk 23.11.2018 12.00
2018-58 Kartlegging av eksisterende og planlagte bredbåndsnett i Møre og Romsdal fylke
2018-52 FYLKESTING Desember 2019 24.10.2018 12.00
Fylkestingsamling oktober 2019 (3 dager) 24.10.2018 12.00
Fylkestingsamling juni 2019 (2 dager) 24.10.2018 12.00
2018-51 FYLKESTING Juni og Oktober 2019 24.10.2018 12.00
2018-53 Kunnskapsgrunnlag for utvikling av anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Møre og Romsdal 24.10.2018 00.00
2018-48 Hydrogen and public transport on Smøla - report/study 24.10.2018 13.00
2018-11278 Abonnementsavtale for kvalitetsjekke web-sider
2018-49 Meglertjenester (næring) - salg av Nesjestranda videregående skole 08.10.2018 12.00
Delleveranse 2: Brukt personbil 9 seter 05.10.2018 12.00
Delleveranse 1: Ny personbil 9 seter 05.10.2018 12.00
2018-45 KON 9 seter til Gjermundnes vgs 05.10.2018 12.00
2018-46 Kartlegging av eksisterende og planlagte bredbåndsnett i Møre og Romsdal fylke
2018-43 Statlige arbeidsplasser til Møre og Romsdal 17.09.2018 12.00
2018-39 TJE Revisortjenester til Interreg Europe-prosjektet: «One Stop Shop» 03.09.2018 12.00
2018-31 Elev PC
2018-37 Spjelkavik Arena - RIM og RIG 10.08.2018 12.00
2018-31 Elev PC 06.07.2018 12.00
2018-32 KON Traktor og tømmervogn 28.06.2018 12.00
2018-25 TJE Omstilling av organisasjonen mot 2020 08.06.2018 12.00
2018-02 Elev PC 23.02.2018 12.00
2018-27 Tiltaksrettet miljøovervåkning av Kornstadfjorden 25.05.2018 15.00
2018-07 Læremiddel til Møre og Romsdal fylkeskommune 26.04.2018 12.00
2018-20 Kurs i prosjekt- og prosessledelse 30.03.2018 12.00
2018-09 Prosjektledelse til satsingen «Reiseliv, mat og kultur i Møre og Romsdal" 12.03.2018 12.00
2018-12 Utstyr datasenter 23.03.2018 12.00
2018/10 Eiendomsrådgivning for Møre og Romsdal fylkeskommune 23.02.2018 12.00
2017/110 - K104 E01b Rivning - og miljøsaneringsentreprise 05.02.2018 12.00
2017-116 TJE Musea fylket - forskning og innovasjon 19.01.2018 12.00
2017/111 - E70 Utomhusentreprise – K104 Romsdal videregående skole 02.02.2018 12.00
2017-115 KON K104 Kantineutstyr Romsdal vgs 20.12.2017 12.00
2017-104 Laboratorieutstyr til Fagskolen i Kristiansund 22.12.2017 12.00
2017 RAM Læremidel vgs - Dialogkonferanse
2017-68 Utstyr til elkraftlabben ved Ålesund Fagskole
2017-101 Samordning av tilbudsstrukturen, organisering og ledelse av fagskoletilbudet 15.01.2018 12.00
2017-72 K752 BHO/Ass. PL Fræna marine fag 08.12.2017 12.00
2017-99 Motor Ålesund vgs og Fagskolen 15.12.2017 12.00
2017-96 RAM Elev PC vgs - Dialogkonferanse
2017-79 TJE FYLKESTING juni, okt 20.11.2017 12.00
2017-80 TJE FYLKESTING desember 20.11.2017 12.00
2017-78 TJE FYLKESTING april 20.11.2017 12.00
2017-83 Prosessimulator Fagskolen i Kristiansund 27.10.2017 12.00
2017-86 Motorer Ålesund vgs NMK 20.10.2017 12.00
2017-82 Kaffe- og drikkeautomater 13.11.2017 12.00
2017-10 Prosessdriver for organisasjonsutviklingsprosess innen eiendomsstrategi 16.10.2017 12.00
K104 Romsdal vgs E27 utomhusarbeider
2017-33 K451 E01 Totalentreprenør Fagerlia vgs.
2017-47 RAM kaffe- og drikkeautomater 21.08.2017 12.00
2017-81 Elektrotruck til Romsdal vgs 22.09.2017 12.00
2017-75 Simulator Storskjerm Fagskolen Kr.sund
2017-74 Navigasjonsimlutor Fagskolen Kr.sund
2017-76 Simulator Høyspent Fagskolen Kr.sund
Produktgruppe 10, jf. Prisskjema vedlegg 3 06.09.2017 12.00
Produktgruppe 9, jf. Prisskjema vedlegg 3 06.09.2017 12.00
Produktgruppe 8, jf. Prisskjema vedlegg 3 06.09.2017 12.00
Produktgruppe 7, jf. Prisskjema vedlegg 3 06.09.2017 12.00
Produktgruppe 6, jf. Prisskjema vedlegg 3 06.09.2017 12.00
Produktgruppe 5, jf. Prisskjema vedlegg 3 06.09.2017 12.00
Produktgruppe 4, jf. Prisskjema vedlegg 3 06.09.2017 12.00
Produktgruppe 3, jf. Prisskjema vedlegg 3 06.09.2017 12.00
Produktgruppe 2, jf. Prisskjema vedlegg 3 06.09.2017 12.00
Produktgruppe 1, jf. Prisskjema vedlegg 3 06.09.2017 12.00
2017-49 KON Utstyr til elektrolab Fagskolen i Ålesund 06.09.2017 12.00
2017-57 Undervisningsevaluering i Møre og Romsdal fylkeskommune 04.09.2017 12.00
2017-63 Prosjekt- og prosessleiingskompetanse til MRFk 15.08.2017 12.00
K002 Ålesund vgs - prosjektledelse
2017-33 K451 E01 Totalentreprenør Fagerlia vgs. 05.07.2017 09.00
2017-52 Utvikle metodikk for å sikre regionen tilgang på arbeidskraft med relevant kompetanse 16.06.2017 12.00
2017-39 AV-utstyr 16.05.2017 12.00
K104 Romsdal vgs E27 utomhusarbeider 10.05.2017 12.00
K104 Romsdal vgs AV-utstyr auditorium MAXI og vestibyle/amfi 03.05.2017 12.00
2017/28 Nettverksutstyr og konsulenter 24.04.2017 12.00
2017-19 Sammenslåing Sunm. museum og Kulturkvartalet 28.04.2017 12.00
Kompetansemegler - Offentlig sektor 25.01.2017 12.00
Kompetansemegler - Privat sektor 25.01.2017 12.00
2017-05 Kompetansemegler 25.01.2017 12.00
2015/91 - K104 Romsdal vgs utomhusarbeider rådgivergruppe
Simulator NMK2
2016-121 Varebil til Borgund vgs 13.01.2017 12.00
2016-119 Slåmaskin Gjermundnes vgs 15.12.2016 12.00
2016-111 Slåmaskin Gjermundnes vgs 25.11.2016 12.00
2015/91 - K104 Romsdal vgs utomhusarbeider rådgivergruppe 08.12.2016 12.00
Varebil 16.12.2016 12.00
Minibuss 16.12.2016 12.00
2016-118 KON Minibuss og liten varebil Borgund vgs 16.12.2016 12.00
Søre Sunnmøre 21.11.2016 12.00
Nordre Sunnmøre 21.11.2016 12.00
Romsdal 21.11.2016 12.00
Nordmøre 21.11.2016 12.00
2016-75 RAM Vedlikehold og opprusting 21.11.2016 12.00
2016-114 KON Rute og skolekjøring på øya Sekken
Fylkestingssamling i oktober 2017. 25.11.2016 12.00
Fylkestingssamling i juni 2017. 25.11.2016 12.00
2016/109-Hotelltjenester til fylkestingssamling i juni og oktober 2017 25.11.2016 12.00
2016/110-Hotelltjenester til fylkestingssamling i desember 2017 25.11.2016 12.00
2016/108-Hotelltjenester til fylkestingssamling i april 2017 25.11.2016 12.00
2016-47 FKN Telefonitjenester 21.11.2016 12.00
2016-107 KON Minibuss Fræna vgs 11.11.2016 12.00
2016/104-KON Utstyr til vg2 Kjøretøy Romsdal vgs 03.11.2016 12.00
2016/95-Verdiskapings- og ringvirkningsanalyse for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal 04.11.2016 12.00
2016-85 KON Trekkvogner Krsund vgs 30.09.2016 12.00
MAC 19.09.2016 12.00
PC 19.09.2016 12.00
2016-49 RAM PC-er, Mac, monitorer, møteromspaneler og tynnklienter til Møre og Romsdal fylkeskommune 19.09.2016 12.00
2016-63 TJE OU-prosess for Regional - og næringsavdelingen 22.08.2016 12.00
2016-60 TJE Ekstern utredning regionreformen 19.07.2016 12.00
2016-56 TJE Konsulentbistand til registrering av FDV informasjon (Bygg vgs) 01.08.2016 12.00
2016-07 KON K452 Spjelkavik vgs - E92 Storkjøkken 01.07.2016 12.00
2016-51 Sveiseapparat til Romsdal vgs 27.06.2016 12.00
2016/16-Energiglass til Romdal vgs 17.06.2016 12.00
2016/12-K452 Spjelkavik vgs - E20 Bygningsmessig arbeid 10.06.2016 12.00
2016-33 RAM Programvare 01.06.2016 12.00
2016-10 K452 Spjelkavik vgs - E36 Ventilasjon og automasjon 20.06.2016 12.00
2016-11 K452 Spjelkavik vgs - E30 Røranlegg 20.06.2016 12.00
2016-09 KON K452 Spjelkavik vgs - E40 Elektro- og teleanlegg 20.06.2016 12.00
2016-08 K452 Spjelkavik vgs - E60 Heis 24.06.2016 12.00
2016-36 RAM FKN Hotelltjenester 07.06.2016 12.00
2016-39 KON Restaurering Ljøkaia 20.06.2016 12.00
G. Søyleboremaskiner 23.05.2016 12.00
F Platesakser m/serviceavtaler 23.05.2016 12.00
E. Manuelle fresemaskiner m/serviceavtaler 23.05.2016 12.00
D. Manuelle dreiebenker m/serviceavtaler 23.05.2016 12.00
C.Kantknekker m/serviceavtaler 23.05.2016 12.00
B. CNC-fres m/serviceavtaler 23.05.2016 12.00
A. CNC-styrte skjæremaskiner m/serviceavtaler 23.05.2016 12.00
2016-31 RAM Verkstedsutstyr vgs 23.05.2016 12.00
2016-28 RAM Varmesentraler med VP 20.05.2016 12.00
2016-17 Låneopptak Møre og Romsdal fylkeskommune 20.05.2016 12.00
2016-25 RAM Konsulent IAM 13.04.2016 12.00
2016/13-K452 Spjelkavik vgs - E10 Infrastruktur 08.04.2016 12.00
2016/24- K451 Fagerlia vgs 13.04.2016 12.00
2016-03 RAM Reisebyråtjenester 23.03.2016 12.00
2015/111-Kvalitetssikring av finansieringsplanen for Nordøyvegprosjektet 18.01.2016 12.00
2015-122 TJE Prosjektleder Eiendomsforvaltningsprosjekt 14.12.2015 12.00
2015/121-Sikkerhetskurs til Fagskolen i Ålesund 18.11.2015 12.00
2015/120-Sikkerhetskurs til Ålesund vgs 17.11.2015 12.00
Lerret (uperforert) 19.11.2015 12.00
Projektorer 19.11.2015 12.00
2015/103-Anskaffelse av kinosal til Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv 19.11.2015 12.00
Samling oktober 20.10.2015 16.00
Samling juni 20.10.2015 16.00
Samling april 20.10.2015 16.00
2015/84-Fylkesting april, juni, okt 20.10.2015 16.00
2015/85-Fylkesting desember 20.10.2015 16.00
2015/60-Forvaltning av elektrisk energi 23.10.2015 12.00
2015/94-Lidarverktøy 01.10.2015 12.00
2014/72 - Totalentreprise K104 Romsdal vgs 21.09.2015 12.00
2015/82 - E02 Grunnarbeider og omlegging av infrastruktur ved Romsdal vgs K104 21.08.2015 12.00
2015/75- Rammeavtale på arrangementbistand til Kulturtorget 28.08.2015 12.00
2015-81 TJE Forvaltningsprosjekt Ferjeanboda 19.08.2015 12.00
2015/09 - K451 - Fagerlia vgs ass. prosjektleder, prosjekteringsleder og byggeleder/byggherreombud
Miljøsanering og rivningsarbeider K104 Romsdal vgs.
2015/22 - Leiebiltjenester FKN 08.05.2015 12.00
2015-36 RAM Kraftfor Gjermundnes vgs 30.04.2015 12.00
2014/131 - K452 RIAku Spjelkavik vgs
2014/130 - K452 RIBr Spjelkavik vgs
2014/105 - K452 ITB koordinator Spjelkavik vgs.
2014/104 - RIB Spjelkavik vgs
2014/97 - K452 Spjelkavik vgs RIV
2014/98 - K452 RIE Spjelkavik vgs
2014/90 K452 Spjelkavik vgs ARK
2014/106 - K452 BIM kooridnator Spjelkavik vgs
2015-38 TJE Forvaltningsprosjekt Bruttoanbod i bussdrifta 21.04.2015 12.00
Miljøsanering og rivningsarbeider K104 Romsdal vgs. 27.03.2015 12.00
2015-25 TJE Forvaltningsprosjekt tilbudsstrukturen i vgs 06.03.2015 12.00
2015/012-Buss til Kristiansund vgs 11.02.2015 12.00
2014/100-Banktjenester for Møre og Romsdal fylkeskommune 04.03.2015 12.00
2015/09 - K451 - Fagerlia vgs ass. prosjektleder, prosjekteringsleder og byggeleder/byggherreombud 02.03.2015 12.00
2014/131 - K452 RIAku Spjelkavik vgs 14.01.2015 12.00
2014/130 - K452 RIBr Spjelkavik vgs 14.01.2015 12.00
Invitasjon til dialogkonferanse vedr. anskaffelse av leiebiltjenester - FKN
2014/127 Truck til Kristiansund vgs 08.12.2014 12.00
2014/94-Hotelltjenester til fylkestingssamling i april 2015 31.10.2014 12.00
2014/105 - K452 ITB koordinator Spjelkavik vgs. 17.11.2014 12.00
2014/95-Hotelltjenester til fylkestingssamling juni/oktober i 2015 31.10.2014 12.00
2014/96-Hotelltjenester til fylkestingssamling desember i 2015 31.10.2014 12.00
2014/106 - K452 BIM kooridnator Spjelkavik vgs 11.11.2014 12.00
2014/80 - MULTIFUNKSJONSSKRIVERE 20.10.2014 12.00
2014/104 - RIB Spjelkavik vgs 04.11.2014 12.00
2014/98 - K452 RIE Spjelkavik vgs 31.10.2014 12.00
2014/97 - K452 Spjelkavik vgs RIV 30.10.2014 12.00
2014/90 K452 Spjelkavik vgs ARK 24.10.2014 12.00
2014/09-Lederutviklingsprogram for ledere i Møre og Romsdal fylkeskommune 06.10.2014 12.00
2014/84 TJE Kartlegging merverdi kulturkroner 25.09.2014 12.00
2014-12 RAM MULTIFUNKSJONSSKRIVERE 15.09.2014 12.00
2014/63 RAM Digital ordbok 15.08.2014 12.00
2014/68 Treningsutstyr til Spjelkavik videregående skole 15.08.2014 12.00
2014/61 TJE Kartlegging merverdi kulturkroner 04.07.2014 12.00
2014/29 RAM Drift av databaser 15.08.2014 12.00
2014/67 Stilas til Ørsta vgs 26.06.2014 12.00
Utviklingstjenester innenfor Alfresco ECM 11.07.2014 12.00
Utviklingstjenester innenfor eZpublish CMS 11.07.2014 12.00
2014/28-Webutviklingstjenester 11.07.2014 12.00
2014/52 Stilas til Ørsta vgs 27.05.2014 12.00
2014/19-Elev PC`er 01.05.2014 12.00
2014-06 Læremiddel 10.03.2014 12.00
2013/76-Forvaltningsrevisjonsprosjekt – Klima- og miljøsatsing 10.12.2013 12.00
2013/68-Hotelltjenester til fylkestingssamling desember i 2014 31.10.2013 12.00
2013/66-Hotelltjenester til fylkestingssamling juni/oktober i 2014 31.10.2013 12.00
2013/67-Hotelltjenester til fylkestingssamling i april 2014 31.10.2013 12.00
2013/34-Mobilt vakthold ved Kristiansund videregående skole 02.09.2013 12.00
2013/51-Drift av bompengeanlegg Sykkylvsbrua 20.08.2013 12.00
2013/32 - Mindre maskinentreprenør arbeid 18.06.2013 13.00
2013/29-Sikkerhetskurs til elever/studenter vgs 05.07.2013 12.00
2013/28-Kjøretøy til Fræna vgs 01.05.2013 12.00
2013/27-Medisinsk og teknisk gass til FKN 15.05.2013 12.00
2013/18 Driftsoperatør for Atlanterhavstunnelen 20.05.2013 12.00
2013/12 Evaluering av rådgivningstjenesten i grunnutdanningen 03.05.2013 12.00
2013/19 Publikumsinformasjonssystem 24.04.2013 12.00
2013/16 - Prosjekteringsgruppe for tilbygg og energiomlegging 18.03.2013 12.00
2013/02 - Minibuss til Ålesund vgs 06.02.2013 12.00
2013/13-Levering og drift av elektronisk løsning på TT- området i Møre og Romsdal 25.02.2013 12.00
2012/85-Kombidampere til Kristiansund vgs 07.01.2013 12.00
2012/71 - Konsulenttjenester for kompetanseheving innen prosessledelse 29.11.2012 12.00
2012/58-Hotelltjenester til fylkestingssamling desember i 2013 19.11.2012 12.00
2012/57-Hotelltjenester til fylkestingssamling april i 2013 19.11.2012 12.00
2012/56-Hotelltjenester til fylkestingssamlinger juni, oktober i 2013 19.11.2012 12.00
2012-78 Evaluering av såkornfondet 03.12.2012 12.00
2012/70-Lastebil til Ålesund vgs 02.11.2012 12.00
2012/67-Lastebil til Ålesund vgs 29.10.2012 12.00
2012/54-Kjøretøy til Ålesund vgs 18.09.2012 12.00
2012/36 - Konsulenttjenester til "Markedsorientert opplevelsesproduksjon i Møre og Romsdal". 04.10.2012 12.00
2012/17-Forvaltning av elektrisk energi 05.10.2012 09.00
2012/60-Drift av bompengeanlegg E39 Knutset – Astad 12.11.2012 12.00
2012/48-Lastebil til Kristiansund vgs 06.09.2012 12.00
2012-46 Ventilasjonsfilter 15.10.2012 12.00
2012/11-Elev PC-er
2012/12-Hotelltjenester FKN
2012/43 - Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Spesialundervisning innen videregående opplæring 20.08.2012 12.00
2011/45 - Digitale læremiddel til de videregånde skolene (monoritetsspråklige)
2012/39 - Statusrapport – Næringsmiddelindustri og småskala matproduksjon i Møre og Romsdal 15.08.2012 12.00
2012/33-Datakommunikasjon 11.07.2012 12.00
2012/24-Kjøretøy til Kristiansund vgs 30.05.2012 12.00
2011/31-Finansiering av prosjektene Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen 31.05.2012 12.00
2012/11-Elev PC-er 02.05.2012 12.00
2012/12-Hotelltjenester FKN 11.05.2012 12.00
2012/26-Minibusser til Kristiansund vgs 23.04.2012 12.00
2012/07-Minibusser til Kristiansund vgs 05.03.2012 12.00
2012/13-Sentralbord til Tingvoll vgs 14.03.2012 12.00
AV-utstyr 01.02.2012 12.00
Programvare 01.02.2012 12.00
IKT - maskinvare og konsulenttjenester 01.02.2012 12.00
2011/48 - Konkurranse på IKT, programvare og AV-utstyr. 01.02.2012 12.00
2011/53 - Leie av lokaler til IKAMR 01.02.2012 12.00
2011/45 - Digitale læremiddel til de videregånde skolene (monoritetsspråklige) 14.11.2011 11.00
2011/39 - Evaluering av museumsreformen i Møre og Romsdal 31.10.2011 12.00
2011/13 - Reisebyråtjenester 10.10.2011 12.00
2001/46 - Kjøp av hotelltjenester til fylkestingssamlinger i 2012 21.10.2011 12.00
2011/47-Analyse av havbruksnæringen 10.10.2011 12.00
2011/41 - Gardiner til Bygg 3 ved Kristiansund videregående skole 15.08.2011 12.00
2011/23 - Kjølesystem til serverrom ved Fylkeshuset i Molde 17.06.2011 12.00
2011/40 - Kjølesystem til serverrom ved Fylkeshuset i Molde 27.06.2011 12.00
2011/03 - Digitale læremiddel til de videregånde skolene 20.06.2011 12.00
2011/24 - Prosjektleder Bredbånd 01.07.2011 12.00
2011/34 - Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Gang og sykkelveg 23.06.2011 12.00
2011/27 - Teknisk utstyr til media og kommunikasjonslinjen ved Kristiansund vgs 27.05.2011 12.00
2011/29 - FDV system 12.05.2011 15.00
2011/39 - Forvaltningsrevisjonsprosjekt kraftforsyningssituasjon 29.04.2011 12.00
2011/20 - Ruteplanleggingsverktøy 11.04.2011 13.00
Stemmesedler til fylkestingsvalget 2011 i Møre og Romsdal 10.03.2011 15.00

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Skriv til oss

21 01 88 00