Hva er anbudsmarkedet?

mercell
Hva er anbudsmarkedet?

 

Alle som driver en bedrift er på utkikk etter oppdrag og kunder. Og helst gode kunder. Men hva kjennetegner gode kunder?

Profesjonalitet?

Trygge betalere?

At de er gode referanser?

Hvis du kan nikke gjenkjennende til dette, så bør du se deg om etter kunder i offentlig sektor, det vi gjerne omtaler som ”anbudsmarkedet”.

>>Meld deg på nyhetsbrevet og få artikler fra Anbudsbloggen rett til din epost.

 

Offentlig sektor

Med offentlig sektor mener vi kommuner og kommunale foretak, statlige myndigheter og selskaper, og andre offentlige virksomheter som får sine midler helt eller delvis fra skattebetalerne. Til sammen kjøper offentlig sektor varer og tjenester for over 500 milliarder kroner pr. år, så her er det et stort potensiale.

Anbudsmarkedet omfatter i grunnen alle bransjer og varer. Nesten uansett hva du leverer av varer eller tjenester, vil du finne potensielle kunder i offentlig sektor. Matvarer, en rekke typer konsulenttjenester, byggevarer, dronetjenester, undervisning, programvare, bildekk, glass- og kjøkkenutstyr, hvitevarer, PC-er, møbler og inventar, leker, veisalt, osv. Så lenge det finnes en mulighet for at en offentlig aktør kan trenge det, så vil det finnes i anbudsmarkedet.

 

Innkjøp og anskaffelser

Anbudsmarkedet fungerer litt annerledes enn det private markedet, hvor næringsliv og privatpersoner står for pengebruken. Alle offentlige innkjøp er underlagt regelverket om offentlige anskaffelser, og offentlige innkjøp kalles derfor ofte bare ”anskaffelser”.

I Norge er dette regelverket også styrt av et felles-europeisk regelverk, slik at reglene for anskaffelser over en viss verdi, vil følge samme regelverk over hele Europa.

Når en offentlig virksomhet skal gjennomføre en anskaffelse, vil dette publiseres i en felles database, Doffin. På den måten kan alle i hele Norge se hva som skal anskaffes, hvilke regler som gjelder og når tilbudet skal leveres.

 

Hva kjennetegner regelverket om offentlige anskaffelser?

Det er noen hovedprinsipper som ligger til grunn for dette regelverket:

  • Forutberegnelighet
  • Likebehandling
  • Etterprøvbarhet
  • Forholdsmessighet

Disse prinsippene skal sørge for at alle leverandørene skal vite hva som skal anskaffes, og hvilke regler som gjelder for å kunne delta i, og vinne konkurransen. I tillegg skal innkjøperen sørge for å dokumentere hele anskaffelsesprosessen slik at man kan kontrollere om ting har gått riktig for seg.

Forholdsmessighetsprinsippet legger til grunn at innkjøperen skal sørge for at tilbudsprosessen ikke blir mer komplisert og ressurskrevende enn det som er nødvendig.

 

Innkjøp i det private næringslivet

For å forstå det offentlige anbudsmarkedet kan det være greit å se på det private markedet først. Da står forskjellene tydelig fram og man ser hva som gjør anbudsmarkedet unikt.

Når en privat bedrift skal skaffe noe, enten det er design av nye websider, konsulenttjenester, eller de skal kjøpe nye PC-er til hele bedriften, så kan de kontakte et par-tre firmaer de mener er egnet, og be om tilbud.

Skal du ha noe håp om å motta noen slike forespørsler, må du sørge for å være blant de leverandørene kunden i utgangspunktet kontakter, og det er derfor viktig å gjøre seg mest mulig synlig.

Er du heldig så får du levere et tilbud. Kommunikasjon med tilbyderne kan skje på telefon eller e-post, og det er ikke sikkert du mottar samme informasjon som konkurrenten din.

Deretter kan man gjerne forhandle om de beste vilkårene, og til slutt inngår kunden avtale med det firmaet de mener gir det beste tilbudet, kanskje uten å informere de andre tilbyderne før kontrakten er signert.

Som leverandør i en slik prosess er du underlagt innkjøperens velvilje mht. hvordan du og tilbudet blir vurdert, og det er ikke gitt at du vet hvilke vurderinger som ligger til grunn for å velge tilbud.

 

Det offentlige anbudsmarkedet fungerer helt annerledes.

Når en offentlig virksomhet skal anskaffe noe over en viss verdi, må anskaffelsen kunngjøres slik at alle potensielle leverandører skal ha mulighet til å levere et tilbud. Slike anskaffelser kunngjøres på doffin.no (database for offentlige innkjøp).

Når konkurransen er kunngjort, vil aktuelle leverandører melde seg på konkurransen gjennom en KGV-løsning (konkurransegjennomføringsverktøy). Der vil du også finne alle dokumenter som beskriver hva som skal anskaffes, og hvilke regler som gjelder i konkurransen.

 

Lik behandling og like muligheter for alle

I motsetning til det private markedet, er det her helt spesifikke regler som gjelder. Alle leverandører skal likebehandles, alle skal få skriftlig informasjon til samme tid, og alle leverandører skal vite hvilke forhold som legges til grunn for å velge en vinner (krav til forutberegnelighet).

I noen konkurranser er det tillatt å ha forhandlinger, i andre er det ikke, men dette skal være kjent for alle tilbydere på forhånd, slik at du kan ta høyde for dette når du skriver tilbudet.

Alle har en felles tilbudsfrist å forholde seg til, og det er ikke mulighet til å levere tilbudet for sent. Innkjøperen har ikke tilgang til noen av tilbudene før etter at tilbudsfristen har gått ut.

 

Ryddig og forutsigbart

Når tilbudet er levert, skal innkjøperen velge tilbud ut fra de vilkårene som er beskrevet i dokumentene, og han har ikke lov til å fravike disse vilkårene. Dette medfører brudd på krav til forutberegnelighet.

Det kan også være begrenset i hvilken grad innkjøperen har muligheten til å kontakte tilbyderne etter tilbudsfristen, hvis det oppstår uklarheter om hvordan tilbudet skal vurderes.

Slik sett kan man si at det offentlige anbudsmarkedet er ryddigere og mer forutsigbart enn det private, men dette medfører også at anbudsprosessen kan bli tidkrevende, og fremstå som noe byråkratisk og firkantet.

Kravene til likebehandling og forutberegnelighet gjør at mange opplever det som mer  risikabelt å levere tilbud, fordi det er en viss risiko for å bli avvist.

 

Strenge krav gir gode referanser

Det stilles ofte en del strenge krav til leverandørene i offentlig sektor, og mange synes det blir så mye stress med alle dokumentasjonskravene, at de ikke orker å delta i offentlige konkurranser.

Men det er nettopp dette som gjør at en offentlig kunde er en god referanse for senere oppdrag. Med en offentlig virksomhet på kundelista, har du en bekreftelse på at du og ditt firma besitter de egenskapene som skal til å nå opp i konkurransen med andre seriøse firmaer.

 

Gode jobber og sikre betalere

En offentlig kunde kan ikke gå konkurs, og de er sikre betalere. Så lenge du leverer ditt, så vil kunden betale. Denne betalingssikkerheten har du ikke i privat sektor, hvor en stor del av fakturaene ofte ender opp hos inkassoselskapene.

Vår anbefaling er derfor: Ta sjansen og gjøre den ekstra innsatsen som skal til for å delta og bli en vinner i anbudsmarkedet. Det krever litt ekstra innsasts helt i starten, men det er absolutt verdt det når du kan høste fruktene etterpå.

 

Andre fagartikkler fra anbudsbloggen du kanskje er interessert i:

 

 

 

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00