eBevis - ryddig dokumentasjon i anbudsprosessen

Med eBevis i ditt KGV kan du selv innhente dokumentasjon om leverandører i forbindelse med anbud. Du trenger ikke vente på leverandørene, og alle dokumenter vil være oppdaterte og korrekte.

Med eBevis får du enkel tilgang til følgende leverandørdokumenter:

Skatte- og MVA-attest fra Skatteetaten

Firmaattest fra Brønnøysundregisteret

Tilgang til siste 3 års regnskap

Webinar om eBevis

Se vårt webinar om eBevis for å få inngående kunnskap om hvordan det fungerer.

Her vil du få vite hvordan dokumentasjonen innhentes og hva som skal til for å få tilgang til den.

Webinaret inkluderer også svar på spørsmål som ble stilt av deltakere.

eBevis fås som en del av Mercell sitt konkurransegjennomføringsverktøy.

Fordeler med eBevis:

Gjør anbudsprosessen enklere for både innkjøpere og leverandører

Umiddelbar tilgang til dokumentasjon, direkte fra kilden

All informasjon lagres i Mercell - du slipper å lagre dokumenter

eBevis gir svaret på flere avvisningsgrunner i ESPD

eBevis sikrer lik praksis i hver sak

Som innkjøper har du et ansvar for å kontrollere at leverandøren du velger til en jobb er en seriøs aktør. Dette skal dokumenteres med skatte- og MVA-attest, firmaattest og regnskap fra de siste tre årene. Fram til nå har dette vært en manuell prosess som har overlatt ansvaret til saksbehandlere og leverandører. eBevis endrer dette ved at all informasjonen hentes rett fra Altinn, og sørger dermed for at dokumenteringsprosessen praktiseres likt i hver eneste sak som behandles.

All informasjon presenteres og lagres i Mercell

Med eBevis trenger du ikke tenke på å måtte lagre dokumentasjon fra leverandørene. All informasjon presenteres lettlest og oversiktlig i Mercell slik at du slipper å lete etter riktig dokument. Informasjonen lagres på et sted hvor alle innkjøpere og avtaleforvaltere i virksomheten kan finne den igjen.

All informasjon presenteres og lagres i Mercell

Tilgang til dokumentasjon direkte fra kilden

Tilgang til dokumentasjon direkte fra kilden
 

Med eBevis slipper du å vente på at leverandørene skal sende dokumentasjonen til deg. Dermed sparer du tid og unngår at anskaffelsesprosessen blir forsinket på grunn av venting.

Dokumentasjonen hentes direkte fra kilden. Skatteattest hentes fra Skatteetaten og firmaattest og regnskapstall hentes fra Brønnøysundregisteret. Derfor vil det ikke være mulig for leverandøren å pynte på sannheten ved å fikse på dokumentene før de sendes inn.

eBevis gir svaret på flere avvisningsgrunner i ESPD

Med eBevis får du en bevispakke som består bl.a. av:

  • Registrert i foretaksregisteret (Ja/nei)
  • Registrerings- og stiftelsesdato Enhetsregisteret
  • Antall ansatte 
  • Under konkursbehandling (Ja/nei) 
  • Under avvikling frivillig (Ja/nei)
  • Under tvangsavvikling eller tvangsoppløsning (Ja/nei)

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00