eBevis: Kvalifikasjonsbevis direkte i KGV

Som eneste leverandør i Norge tilbyr Mercell tilgang til eBevis direkte i din KGV-løsning. Få enkel og sikker tilgang til leverandørens dokumentasjonsbevis og sikre full kontroll i hele kontraktsperioden.

Med eBevis får du enkel tilgang til følgende leverandørdokumenter:

Skatte- og MVA-attest fra Skatteetaten

Firmaattest fra Brønnøysundregisteret

Tilgang til siste 3 års regnskap

eBevis fås som en del av Mercell sitt konkurransegjennomføringsverktøy.

Fordeler med eBevis:

Forenkler etterlevelse av samfunnsansvar i offentlig sektor

Umiddelbar tilgang til dokumentasjon, direkte fra kilden

All informasjon lagres i Mercell - du slipper å lagre dokumenter

eBevis gir svaret på flere avvisningsgrunner i ESPD

eBevis sikrer lik praksis i hver sak som behandles

Som innkjøper har man et ansvar for å kontrollere at leverandøren man velger til en jobb er en seriøs aktør. Denne seriøsiteten skal kunne dokumenteres med skatte- og MVA-attest, firmaattest og regnskap fra de siste tre årene. Fram til nå har dette vært en manuell prosess som har overlatt ansvaret til saksbehandlere og leverandører. eBevis endrer dette ved at all informasjonen hentes rett fra Altinn, og sørger dermed for at dokumenteringsprosessen praktiseres likt i hver eneste sak som behandles.

All informasjon presenteres og lagres i Mercell

Med eBevis trenger du ikke tenke på å måtte lagre dokumentasjonsbevis fra leverandørene. All informasjon presenteres lettlest og oversiktlig i Mercell slik at du slipper å lete etter riktig dokument. Dere slipper også å lagre informasjonen på et sted hvor alle innkjøpere og avtaleforvaltere i virksomheten kan finne den igjen.

All informasjon presenteres og lagres i Mercell

Umiddelbar tilgang til dokumentasjonen direkte fra kilden

Umiddelbar tilgang til dokumentasjonen direkte fra kilden
 

Med eBevis slipper du å vente på at leverandørene skal sende dokumentasjonen til deg. Dermed sparer du tid og unngår at anskaffelsesprosessen blir forsinket på grunn av venting.

Dokumentasjonen hentes direkte fra kilden. Skatteattest hentes fra Skatteetaten og firmaattest og regnskapstall hentes fra Brønnøysundregisteret. Derfor vil det ikke være mulig for leverandøren å pynte på sannheten ved å fikse på dokumentene før de sendes inn.

eBevis gir svaret på flere avvisningsgrunner i ESPD

Med eBevis får du en bevispakke som består bl.a. av:

  • Registrert i foretaksregisteret (Ja/nei)
  • Registrerings- og stiftelsesdato Enhetsregisteret
  • Antall ansatte 
  • Under konkursbehandling (Ja/nei) 
  • Under avvikling frivillig (Ja/nei)
  • Under tvangsavvikling eller tvangsoppløsning (Ja/nei)

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Skriv til oss

21 01 88 00