SYKEHUSINNKJØP HF - Iepirkumi

SYKEHUSINNKJØP HF
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norvēģija
Reģistrācijas numurs: 916879067
Informācija

 

Anbud fra Sykehusinnkjøp HF

Sykehusinnkjøp HF er et helseforetak som jobber med å forvalte felles innkjøpsavtaler for alle helseforetak. Formålet er å ta hensyn til betingelser i markedet og skape besparelser for sykehusene gjennom fellesinnkjøp. Sykehusinnkjøp benytter Mercell sitt KGV-verktøy i sin anskaffelsesprosess. Er du på utkikk etter anbud fra Sykehusinnkjøp? En oversikt over alle anbud finner du på denne siden.


Nosaukums Departaments Iesniegšanas termiņš
Vertikale lagerheiser for sykehusapotekforetakene i Norge 03.10.2022
Transcutan PCo2 måler til Sykehuset Levanger 17.08.2022
Fremføringsinstrument patologi, Vestre Viken HF 31.08.2022
Leie av bolig til ansatte ved Kirkenes Sykehus (NY) 25.08.2022
Kompresser, tupfere og tamponadeprodukter til helseforetakene i Helse Vest 01.09.2022
ST220077 Renholdstjenester Sykehuset Telemark Seljord 15.08.2022
Rørleggertjenester ved Sykehuset Østfold HF 26.08.2022
Anskaffelse av delentreprise K601 heis, Håkonsgaten 1, Helse Bergen HF 09.09.2022
Kjøreopplæring på lett lastebil til Helse Bergen HF 17.08.2022
Hofteproteser primær og revisjon + ortopedisk sement til sykehusene i Helse Midt-Norge 09.09.2022
Leie, vask og utlevering av personal-, pasient og avdelingstekstiler for Helse Førde HF 16.09.2022
Sak- og arkivsystem til Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 19.09.2022
Kvalitetssystem, Helse Nord (konkurransefasen) 03.10.2022
Kvalifisering: Regionalt kostdatasystem for Helse Sør-Øst 15.08.2022
Kontormøbler og andre ikke-medisinske møbler til helseforetakene i Norge 25.06.2032
Helsetekstiler til helseforetakene i Norge 31.08.2022
Tilbudsfase Drift av pasienthotellet St. Olavs hospital HF 19.08.2022
Konsulenttjenester rekruttering til helseforetakene i Norge 12.09.2022
Entreprise K301 Røranlegg, Protonsenter, Haukeland sjukehus, Helse Bergen HF 22.08.2022
Entreprise K601 Heis, Protonsenter, Haukeland sjukehus, Helse Bergen HF 22.08.2022
Kabinettvaskedekontaminator - HMR 14.09.2022
EKG-elektroder til helseforetakene i Helse Vest 08.09.2022
Cyklodiodelaser til Øyeavdelingen ved Helse Stavanger HF 26.08.2022
Konkurranse: 2299n Pirfenidon 24.08.2022
Blærescannere til Helse Stavanger HF 17.08.2022
Laboratorieutstyr: Prøvetakingsutstyr til kapillær prøvetaking - Mikroprøverør, til helseforetakene i Helse Vest RHF 25.08.2022
Helikopterbase Nygårdstangen Plan- og designkonkurranse 10.11.2022
Storkjøkkenutstyr til helseforetakene i Norge 25.06.2032
Sirkulasjonslab til Helse Stavanger 15.08.2022
Frysesnittmikrotom til Avdeling for patologi for levering til Helse Bergen HF 17.08.2022
AGV vogner til St Olavs Hospital HF 31.08.2022
Telefoniløsninger til foretakene i Helse Sør-Øst II 10.08.2022
CO2 laser til Hudavdelingen ved Helse Stavanger HF 31.08.2022
Renhold av Café den blå resept og produksjonskjøkken til Sykehuset i Vestfold HF 17.08.2022
Konkurranse: 2380 PCSK9-hemmere 14.09.2022
Støttekjøretøy til CBRNe team - Oslo universitetssykehus HF 07.09.2022
Pakkeanlegg for endose til sykehusapotek i Norge. Fra blister til endose - tilbudsfase 29.08.2022
Videopresentasjonsutstyr til MR - STO - Saksnr. 2022/137 19.08.2022
Rotasjonsmikrotomer, Vestre Viken HF 31.08.2022
Fødesenger til Sørlandet sykehus HF 22.08.2022
Sak- og arkivsystem til Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 19.08.2022
Audiometer til høresentralen ved Akershus universitetssykehus 31.08.2022
Entreprise K401 Elektro, Ombygging Poliklinikk, Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen HF 09.09.2022
Trykkeritjenester til helseforetakene i Norge 15.09.2022
Beintetthetsmåler til Medisinsk klinikk - STO - saksnr. 2022/1035 30.08.2022
Apotekinnredning til sykehusapotek-foretakene nasjonalt 29.08.2022
Kateter PICC Line til helseforetakene i Helse Midt-Norge og Helse Nord 02.09.2022
1169028 Nasjonal anskaffelse av arbeidsklær, verneutstyr og vernesko 15.08.2022
Blodprøvetakingsutstyr til Helse Nord og Helse Midt-Norge 15.09.2022
Lydisolering Gjerpensgate 14 - Sykehuset Telemark prosjekt: 146410 31.08.2022
Rammeavtale: Varmetepper for levering til helseforetakene i Helse Vest RHF 30.08.2022
Drift av ambulansebåttjenester Smøla og Romsdalsfjorden 12.09.2022
Insulinpumper, CGM og forbruksmateriell til helseforetakene i Norge 23.08.2022
Ultralydapparater til Helse Bergen HF, Helse Stavanger HF, Helse Fonna HF og Helse Førde HF (dynamisk innkjøpsordning) 09.04.2029
Isolatorer til Sykehusapotekene (dynamisk innkjøpsordning) 31.10.2030
Dynamisk innkjøpsordning for Mikroskop 29.10.2029
Rammeavtale Tømrer- og murertjenester med tilhørende materiell, Vestre Viken HF 08.09.2022
Rammeavtale Maler- og byggtapetserertjenester med tilhørende materiell, Vestre Viken HF 22.09.2022
Registerløsning for Helse SørØst - dialogfase 30.08.2022
Kvalifisering: Mammografiapparater og UPS til busser for Vestre Viken HF 19.08.2022
Konkurranse: 2314a PAH ambrisentan og macitentan 25.08.2022
Laboratory Information Management System (LIMS) til avdeling for medisinsk genetikk ved Oslo Universitetssykehus HF 16.08.2022
Ultralydapparater til Klinikk for bildediagnostikk ved STO - Saksnr. 2022/120 31.08.2022
Finansiering av eiendeler/utstyr til Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF 31.08.2022
Pasientreiser med liten bil i områdene Oslo og Nedre Romerike (tidl. Skedsmo, tidl. Fet, Rælingen, Lørenskog og Nittedal) og OSL Gardermoen for Oslo universitetssykehus HF 01.09.2022
Kvalifisering: Kompetansepartner Sky for Sykehuspartner 31.08.2022
Anskaffelse av delentreprise K201 bygg, Håkonsgaten 1, Helse Bergen HF 09.09.2022
Anskaffelse av delentreprise K300 røranlegg, Håkonsgaten 1, Helse Bergen HF 09.09.2022
Anskaffelse av delentreprise K360 luftbehandlingsanlegg, Håkonsgaten 1, Helse Bergen HF 09.09.2022
Juridiske Tjenester til Helse Midt Norge RHF med underliggende foretak 05.09.2022
Kompetansepartner sky for Helse Sør-Øst Dialogfase 30.09.2022
Tømrertjenester for Helse Bergen, Helse Stavanger og Helse Fonna 26.08.2022
Forbruksmateriell til sterilforsyning og steriliseringscontainere til helseforetakene i Norge 02.09.2022
Bildestyring for operasjonsstuer til Nye UNN Narvik og Nye Hammerfest Sykehus 12.08.2022
Tilbudsfase Utvikling av ny nettside Korus.no 15.08.2022
Anskaffelse av system for matforsyning til Helse Vest 26.08.2022
Klinisk kompetanseprogram Oslo Universitetssykehus 30.08.2022
IAM-løsninger til helseforetakene i Helse Sør-Øst - Trinn 2 14.09.2022
Kvalifisering, Leietakerrådgiver bistand i forbindelse med ny leiekontrakt til Sykehuspartner HF 15.08.2022
Konkurranse, Leietakerrådgiver bistand i forbindelse med ny leiekontrakt til Sykehuspartner HF 09.09.2022
Kjøpsavtale: ICP-MS for levering til Helse Bergen HF 02.09.2022
Avansert pakkeanlegg for endose til sykehusapotek i Norge - tilbudsfase 13.09.2022
Rammeavtale for verktøyleverandører innenfor digital hjemmeoppfølging 07.09.2022
Pakkeanlegg for endose til sykehusapotek i Norge. Fra bulk til endose - tilbudsfase 29.08.2022
Telefoniløsning til Helseforvaltningen - Tilbudsfase 26.08.2022
Tilbygg D2/D3 og helikopterplattform AW101 Rikshospitalet 02.09.2022
Kvalitetssystem, Helse Nord - (prekvalifisering) 15.08.2022
Ultrafrysere til Akershus universitetssykehus HF 29.08.2022
Entreprise K203 Innvendige og bygningsmessige arbeider, Ombygging Poliklinikk, Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen HF 09.09.2022
Entreprise K301 Røranlegg, Ombygging Poliklinikk, Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen HF 09.09.2022
K302 Luftbehandlingsanlegg, Ombygging Poliklinikk, Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen HF 09.09.2022
Autoklav for dyner og puter - SNR 09.09.2022
Anskaffelse av delentreprise K401 elektro og IKT, Håkonsgaten 1, Helse Bergen HF 09.09.2022
Totalentreprise K204 for prefabrikkerte operasjonsstuer, ny poliklinikk Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen HF 09.09.2022
Vekter- og parkeringsuniformer til Helse Bergen og Helse Stavanger HF 16.08.2022
Renholdstjenester HNT DPS Stjørdal 22.08.2022
Aferesemaskiner til Universitetssykehuset Nord-Norge HF 25.08.2022
Phacomaskiner til Universitetssykehuset i Nord-Norge 31.08.2022
Kjøp av anlegg for sikring mot legionella, samt avtale om service og vedlikehold for Helse Stavanger HF 02.09.2022
Artroskopi forbruksmateriell (utstyrsuavhengig) til foretakene i Helse Vest 31.08.2022
Automated freezer storage units for Oslo University Hospital HF (OUS) 01.09.2022
Direkte anskaffelse av systemavhengig forbruksmateriell til invasiv kardiologi til norske helseforetak. 01.09.2022
Pasientreiser med stor bil i områdene Oslo, Nedre Romerike (tidl. Skedsmo, tidl. Fet, Rælingen, Lørenskog og Nittedal), Asker, Bærum og OSL Gardermoen for Oslo universitetssykehus HF 01.09.2022
Behandlingsenhet til ØNH ved Akershus universitetssykehus HF 26.08.2022
Mammografiapparater og UPS til busser for Vestre Viken HF 16.09.2022
Blomster til helseforetakene i Helse Sør-Øst 12.08.2022
Forbruksmateriell hjertekirurgi STO 09.09.2022
Konkurranse: Parkeringsløsning Akershus universitetssykehus HF 22.09.2022
Anskaffelse av ultralydaspirator til Universitetssykehuset Nord-Norge 30.08.2022
Regionalt Kostdatasystem for Helse Sør-Øst - Dialogfase 15.09.2022
Navigasjonsutstyr til bihuleoperasjoner til Sørlandet sykehus 30.08.2022
Dyreblod og hesteserum til agarproduksjon til helseforetak i Helse Sør-Øst 19.08.2022
Industrigulvarbeider St. Olavs hospital 29.08.2022
Koagulasjonsinstrumenter Nye UNN Narvik 24.08.2022
LIS 2207c Prostatakreft 12.09.2022
Preparat scanner for levering til Helse Bergen HF 10.08.2022
Invitasjon til markedsdialog: Digitale blodtrykksmålere og NEWS II monitorer 18.08.2022
Bariatriske mobiliseringsstoler for intensiv- og postoperative pasienter ved Helse Stavanger HF 30.08.2022
Spyledekontaminatorer og destruksjonskverner til Glasblokkene ved Helse Bergen HF 29.08.2022
Product group Nosaukums Type Expiry date Departaments Contact Piegādātājs
2 stk blodbankskap til Sykehuset Namsos Laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten Fresenius kabi Norge AS
Leie og vask av renromsdresser i rom klasse B Rammeavtale 01.10.2022 Per Scott Olsen Elis Norge AS (hovedenhet)
Innkjøp av GeneXpert 16-8 og fullserviceavtale- St. Olavs Hospital HF Kjøpsavtale Lilly Bratås Smits Diagen AS
Laboratorieutstyr Alinity M til St. Olavs hospital Kjøpsavtale laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten Abbott Norge as
medisinsk teknisk utstyr Utstyrsavhengig forbruksmateriell tilknyttet kjøpsavtale 601238 på Respiratorer til Intensiv ved Helse Stavanger HF Ambulansebåttenester i område sør – baseområde Solund 01.01.2100 Raymond Kilen Avalon Medical AS
Vaccum sentrifuge til Helse Stavanger Kjøpsavtale 05.11.2025 Friedemann Starck Dipl Ing Houm AS
Instrumentdekontaminatorer - Støttesystem til Da Vinci Robot X/Xi Kjøpsavtale 16.03.2050 Tone Rosenlund Getinge Norge AS (hovedenhet)
medisinsk teknisk utstyr Rammeavtale - Instrumentavhengig forbruksmateriell til Elisa instrument anskaffet ved avtalenummer 601268 Rammeavtale 22.08.2030 Aileena Krog MONTEBELLO DIAGNOSTICS AS
Forbruksmateriell til Lightcycler 480 II - kombitester (covid-19 og influensa) Rammeavtale 01.05.2030 Per Scott Olsen Roche Diagnostics Norge AS
MTU Utstyrsavhengig forbruksmateriell for utstyr anskaffet ved avtale 601328 for levering til Helse Stavanger HF Rammeavtale Aileena Krog Abbott Medical Norway AS
System for av og påkorking - Copan - St. Olavs hospital Kjøpsavtale laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten Nerliens Meszansky AS
Ultrafrysere -80 grader til StO og HNT Laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten VWR International AS

Šobrīd aktīvu iepirkumu nav.

SIA Mercell Latvia

Daļa no Mercell grupas – viens no vadošajiem e-iepirkumu platformu un iepirkumu informācijas piegādātājiem Eiropā.

Par uzņēmumu

Par mums
Kontakti

Sazinaties ar mums

Spiediet šeit, lai dotos uz atbalsta lapu

+371 22720771
SIA Mercell Latvia | Dzirnavu iela 37-43, LV-1010 Rīga, Latvija