Rīgas Stradiņa universitāte - Iepirkumi

Rīgas Stradiņa universitāte
Dzirciema iela 16
LV1007 Rīga
Latvija
Reģistrācijas numurs: 90000013771

Nosaukums Departaments Iesniegšanas termiņš
Apskaņošanas sistēmas un skatuves mehānikas sistēmu iegāde un uzstādīšana Kuldīgas ielā 9, Rīgā 22.01.2021
Darba izpildes vadības informācijas sistēmas iegāde un ieviešana 27.01.2021
Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi 22.01.2021
Portatīva audiovizuāla simulāciju ierakstīšanas un pēcapspriedes sistēma 01.02.2021
(RSU 2020/60/SD-AK) Portatīva audiovizuāla simulāciju ierakstīšanas un pēcapspriedes sistēma 01.02.2021
(RSU 2020/61/SD-AK) Dažādu medicīnas aprīkojumu un ierīču iegāde – 11.kārta 05.02.2021
Dažādu medicīnas aprīkojumu un ierīču iegāde – 11. kārta 05.02.2021
(RSU 2021/5/AK) Komplekts audu sagatavošanai imūnosorbcijas/multipleksu testu veikšanai 15.02.2021
Komplekts audu sagatavošanai imūnosorbcijas/multipleksu testu veikšanai 15.02.2021
(RSU 2021/7/MI) Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ēkas Dzirciema ielā 16, Rīgā kāpņu telpu atjaunošanai 29.01.2021
(RSU 2021/6/AK) Automātiskie urīna analizatori 16.02.2021
Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi (papildināts) 22.01.2021
Apskaņošanas sistēmas un skatuves mehānikas sistēmu iegāde un uzstādīšana Kuldīgas ielā 9, Rīgā (papildināts) 22.01.2021
Darba izpildes vadības informācijas sistēmas iegāde un ieviešana (papildināts) 27.01.2021
Automātiskie urīna analizatori 16.02.2021
Dažādu medicīnas mēbeļu un aksesuāru iegāde - 1. kārta 19.02.2021
Dažādu medicīnas aprīkojuma un ierīču iegāde - 1. kārta 04.02.2021
(RSU 2021/13/MI) RSU publicitātes apskata nodrošināšana un kvalitatīvās un kvantitatīvās analīzes veikšana 29.01.2021
Gatavo zāļu formu pētnieciskās laboratorijas (GZFL) Tīrtelpu un Tehnoloģijas ierīkošanas darbi Konsula ielā 21, Rīgā 16.02.2021

Nosaukums Departaments Publicēts
Iepirkuma plāni: Gāzes un ūdens pievadu izbūve, siltummezgla un gāzes katla ierīkošana Rātsupītes ielā 5, Rīgā, 2019, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 11.04.2019
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzība RSU ēkas Dzirciema ielā 20, Rīgā telpu pielāgošanas Stomatoloģijas institūta vajadzībām būvdarbiem, 2019, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 11.04.2019
Iepirkuma plāni: RSU ēkas Dzirciema ielā 20, Rīgā 4.stāva kabinetu un gaiteņa remontdarbi, 2019, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 11.04.2019
Iepirkuma plāni: RSU ēkas Dzirciema ielā 20, Rīgā ēkas korpusu savienojumu un kāpņu telpu aprīkošana ar ugunsdrošajām durvīm, 2019, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 11.04.2019
Iepirkuma plāni: RSU studentu servisa telpu atjaunošana, 2019, maijs, 10000 Eur - 42000 Eur 11.04.2019
Iepirkuma plāni: RSU farmācijas studiju telpu un pētnieciskās laboratorijas Konsula ielā 21, Rīgā būvprojekta ekspertīze, 2019, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 11.04.2019
Iepirkuma plāni: Sekvenatora papildus aprīkojuma iegāde, 2019, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 01.07.2019
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas aprīkojumu un ierīču iegāde - 4.kārta, 2019, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 01.07.2019
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas aprīkojumu un ierīču iegāde - 3.kārta, 2019, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 01.07.2019
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas aprīkojumu un ierīču iegāde - 2.kārta, 2019, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 01.07.2019
Iepirkuma plāni: Dažāda laboratorijas aprīkojuma un ierīču iegāde - 1.kārta, 2019, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 01.07.2019
Iepirkuma plāni: Dažādu molekulāro reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde - 4.kārta, 2019, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 01.07.2019
Iepirkuma plāni: Dažādu molekulāro reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde - 5.kārta, 2019, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 01.07.2019
Iepirkuma plāni: Dažādu molekulāro reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde - 1.kārta, 2019, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 01.07.2019
Iepirkuma plāni: Dažādu rehabilitācijas aprīkojuma iegāde, 2019, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 01.07.2019
Iepirkuma plāni: Studiju satura un procesu, un pētniecības integrācijas analīze, starptautiskais salīdzinošais izvērtējums (peer-review) un ieviešanas uzraudzība RSU darbības platformās, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu medicīnas aprīkojuma un ierīču iegāde - 7. kārta, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Mobilās video- un audioierakstīšanas sistēmas ar klīnisko simulāciju apspriedes atbalsta programmaturu iegāde, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas iekārtu un ierīču iegāde-1.kārta, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde-3.kārta, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Ergonomiskā aprīkojuma paraugu iegāde, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Pacienta simulatora iegāde, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde-2.kārta, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu medicīnas aprīkojuma un ierīču iegāde - 6. kārta, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu medicīnas aprīkojuma un ierīču iegāde - 5. kārta, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde-1.kārta, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu medicīnas aprīkojuma un ierīču iegāde - 4. kārta, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu medicīnas aprīkojuma un ierīču iegāde - 3. kārta, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Datu reģistrācijas iekārtas ar sensoriem iegāde, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu medicīnas aprīkojuma un ierīču iegāde - 1. kārta, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Laboratorijas svaru un laboratorijas galda iegāde, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu molekulārās bioloģijas reaģentu un to komplektu iegāde, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 27.01.2020
Iepirkuma plāni: RSU gada pārskata un konsolidētā gada pārskata revīzijas pakalpojumu sniegšana, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 17.04.2020
Iepirkuma plāni: Dzesēšanas sistēmas izbūve auditorijai RSU ēkā Kronvalda bulv. 9, Rīgā, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 22.04.2020
Iepirkuma plāni: Ēkas būvdarbi RSU farmācijas studiju telpu un pētnieciskās laboratorijas izveidei Konsula ielā 21, Rīgā, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.04.2020
Iepirkuma plāni: RSU ēkas Kuldīgas ielā 9, Rīgā 1.mācību korpusa 2.kārtas būvdarbi, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.04.2020
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzība RSU nomājamo telpu Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā pielāgošanai RSU vajadzībām, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 22.04.2020
Iepirkuma plāni: Converia platformas iegāde, 2021, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 22.04.2020
Iepirkuma plāni: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ārstu prakses izveidei Dārza ielā 4, Rīgā, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 22.04.2020
Iepirkuma plāni: Sporta inventāra iegāde, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 22.04.2020
Iepirkuma plāni: Drošības sistēmas ar apmeklātāju skaitītāju iegāde, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 22.04.2020
Iepirkuma plāni: RSU nomājamo telpu Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā pielāgošana RSU vajadzībām, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.04.2020
Iepirkuma plāni: RSU objekta Cigoriņu ielā 3, Rīgā teritorijas žoga atjaunošana, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 23.04.2020
Dažādu laboratorijas un medicīnas materiālu iegāde – 18.kārta 29.04.2020
Dažādu laboratorijas un medicīnas materiālu iegāde – 19.kārta 29.04.2020
Dažādu laboratorijas un medicīnas materiālu iegāde – 16.kārta 29.04.2020
Iepirkuma plāni: Līgums par gāzu iegādi un gāzu balonu nomu, 2019, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 01.07.2019
Iepirkuma plāni: 3D skenera iegāde, 2019, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 01.07.2019
Iepirkuma plāni: Laboratorijas iekārtu servisa līgums par Onkoloģijas institūta iekārtu uzturēšanu, diagnostiku, remontnu, rezerves daļu piegādi, 2019, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 01.07.2019
Iepirkuma plāni: Līgums par RSU zinātnisko laboratoriju iekārtu uzturēšanu, remontu, rez.daļu piegādi, 2019, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 01.07.2019
Iepirkuma plāni: RSU Zāļu formu tehnoloģiju katedras mācību laboratoriju iekārtu un aprīkojuma bloka piegāde un uzstādīšana atbilstoši tehniskajām specifikācijām, 2019, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 01.07.2019
Iepirkuma plāni: Gatavo zāļu formas zinātniskās laboratorijas iekārtu un aprīkojuma bloka piegāde un uzstādīšana atbilstoši tehniskajām specifikācijām, 2019, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 01.07.2019
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas reaģentu un to komplektu iegāde -4.kārta, 2019, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 01.07.2019
Iepirkuma plāni: Dzīvnieku laboratorijas pakalpojumu nodrošināšana pētījuma veikšanai ar pelēm, 2019, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 01.07.2019
Iepirkuma plāni: Poligrāfijas pakalpojumi, 2019, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 15.07.2019
Iepirkuma plāni: Mobilo projektoru iegāde, 2019, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 15.07.2019
Iepirkuma plāni: Reklāmas izvietošanas pakalpojumi, 2019, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 15.07.2019
Iepirkuma plāni: Digitālo prasmju attīstības programma vadītājiem, 2019, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 15.07.2019
Iepirkuma plāni: Drukas iekārtu iegāde, 2019, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 15.07.2019
Iepirkuma plāni: Mēbeļu iegāde, 2019, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 15.07.2019
Iepirkuma plāni: Ēku centralizētās vadības un uzraudzības sistēmas izbūve, 2019, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 15.07.2019
Iepirkuma plāni: Ēkas J.Asara ielā 5, Rīgā 1.stāva telpu pārbūve par laboratoriju, 2019, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 15.07.2019
Iepirkuma plāni: RSU ēkas Kuldīgas ielā 9, Rīgā mācību korpusa siltināšanas darbu būvprojekta ekspertīze, 2019, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 15.07.2019
Iepirkuma plāni: RSU ēkas Dzirciema ielā 20, Rīgā ēkas korpusu savienojumu un kāpņu telpu aprīkošana ar ugunsdrošajām durvīm, 2019, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 15.07.2019
Iepirkuma plāni: Būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība ventilācijas ierīkošanai RSU objektā Rīgā, Dzirciema ielā 16, 2019, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 15.07.2019
Iepirkuma plāni: RSU studentu servisa telpu atjaunošana, 2019, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 15.07.2019
Iepirkuma plāni: Metāla un mūra žoga Kronvalda bulvārī 9, Rīgā atjaunošana, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzība RSU nomājamo telpu Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā pielāgošanai RSU vajadzībām, 2020, novembris, 10000 Eur - 42000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: RSU dienesta viesnīcas Hipokrāta ielā 3, Rīgā sanitāro mezglu atjaunošana, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: RSU nomājamo telpu Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā pielāgošana RSU vajadzībām, 2020, novembris, 42000 Eur - 135000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: RSU ēkas Kristapa ielā 30, Rīgā pazemes stāvvietas bojājumu novēršanas remontdarbi, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 20.01.2020
Iepirkuma plāni: Radiloģijas darba stacija, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas aprīkojuma un ierīču iegāde - 1. kārta, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu medicīnas aprīkojuma un ierīču iegāde - 12. kārta, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: 3D printeru iegāde, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: 3D printēšanas materiālu iegāde - 1.kārta, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu medicīnas aprīkojuma un ierīču iegāde - 13. kārta, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Dažādu laboratorijas reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde – 10.kārta 29.04.2020
Dažādu laboratorijas un medicīnas materiālu iegāde – 12.kārta 29.04.2020
Dažādu laboratorijas un medicīnas materiālu iegāde – 10.kārta 29.04.2020
Iepirkuma plāni: QPR konsultāciju pakalpojumi, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 21.05.2020
Iepirkuma plāni: Kārtridžu un toneru iepirkums, 2020, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.05.2020
Iepirkuma plāni: Virtuālā pacienta platforma, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.05.2020
Iepirkuma plāni: Konferenču platforma Respondus, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.05.2020
Iepirkuma plāni: Zoom videokonferenču risinājuma uzturēšana un licenču abonēšana, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.05.2020
Iepirkuma plāni: Studiju programmas kartēšanas sistēmas iegāde, 2020, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.05.2020
Iepirkuma plāni: Dzesēšanas sistēmas izbūve auditorijai RSU ēkā Kronvalda bulv. 9, Rīgā, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 28.05.2020
Iepirkuma plāni: Ēkas Pilsoņu ielā 13, Rīgā 11.korpusa jumta remonts, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 28.05.2020
Dažādu laboratorijas reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde-15.kārta 14.09.2020
Dažādu laboratorijas reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde-14.kārta 14.09.2020
Dažādu laboratprijas reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde-16.kārta 14.09.2020
Iepirkuma plāni: Lielās auditorijas Kuldīgas ielā 9, Rīgā aprīkošana ar multimediju tehniku, 2021, aprīlis, 10000 Eur - 42000 Eur 30.10.2020
Iepirkuma plāni: Dzesēšanas sistēmas izbūve aktu zālai Asara ielā 5, Rīgā, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 30.10.2020
Iepirkuma plāni: RSU ēkas Kuldīgas ielā 9, Rīgā 1.mācību korpusa 2.kārtas būvprojekta ekspertīze, 2021, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 30.10.2020
Iepirkuma plāni: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība RSU ēkas Kuldīgas ielā 9, Rīgā 2.mācību korpusa jaunbūvei un 1.mācību korpusa siltināšanai un teritorijas labiekārtošanai, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 30.10.2020
Iepirkuma plāni: RSU nomājamo telpu Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā pielāgošana RSU vajadzībām, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 30.10.2020
Iepirkuma plāni: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība BKUS klīniskās bāzes izveidei, 2021, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 30.10.2020
Iepirkuma plāni: RSU ēkas Kuldīgas ielā 9, Rīgā 1.mācību korpusa 2.kārtas būvdarbi, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 30.10.2020
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzība RSU nomājamo telpu Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā pielāgošanai RSU vajadzībām, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 30.10.2020
Iepirkuma plāni: Converia platformas iegāde, 2021, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 30.10.2020
Iepirkuma plāni: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ārstu prakses izveidei Dārza ielā 4, Rīgā, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 30.10.2020
Iepirkuma plāni: RSU dienesta viesnīcas Hipokrāta ielā 3, Rīgā sanitāro mezglu atjaunošana, 2025, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 30.10.2020
Iepirkuma plāni: Drukas iekārtu uzturēšana un apkope, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: Multifaktoru autentifikācijas risinājums, 2021, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: Biroja tehnikas aprīkojuma iegāde, 2021, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: Toneru un katetņu iegāde, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: Mācību auditoriju aprīkošana, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: .Net bāzēto IT risinājumu uzturēšana un pilnveide, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: Dažādu medicīnas aprīkojuma un ierīču iegāde - 14. kārta, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas aprīkojuma un ierīču iegāde -2. kārta, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu medicīnas aprīkojuma un ierīču iegāde - 15. kārta, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Spektrometra iegāde, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu medicīnas aprīkojuma un ierīču iegāde - 16. kārta, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde – 10.kārta, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas un medicīnas materiālu iegāde – 12.kārta, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Prasmju vizualizācijas/ audio materiālu izstrāde, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas aprīkojuma un ierīču iegāde -3. kārta, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu medicīnas aprīkojuma un ierīču iegāde - 17. kārta, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: 3D printēšanas materiālu iegāde - 2.kārta, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas un medicīnas materiālu iegāde – 16.kārta, 2020, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas aprīkojuma un ierīču iegāde -4. kārta, 2020, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Mākslīgo kaulu iegāde, 2020, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Visu līmeņu vadītāju digitālo prasmju attīstība, 2020, 2. ceturksnis 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas aprīkojuma un ierīču iegāde -5. kārta, 2020, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu medicīnas aprīkojuma un ierīču iegāde - 18. kārta, 2020, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu medicīnas aprīkojuma un ierīču iegāde - 11. kārta, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas un medicīnas materiālu iegāde – 10.kārta, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas un medicīnas materiālu iegāde – 18.kārta, 2020, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas un medicīnas materiālu iegāde – 9.kārta, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas un medicīnas materiālu iegāde – 19.kārta, 2020, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Visu līmeņu vadītāju kompetenču izaugsme administratīvās efektivitātes, kvalitātes vadības un finanšu pratības jomā, 2020, 1. ceturksnis 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Konsultantu piesaiste Prasmju monitoringa sistēmas koncepta izstrādei, sistēmas vadlīniju satura veidošanai un prasmju kartiņu informatīvā satura izveide, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu medicīnas aprīkojuma un ierīču iegāde - 19. kārta, 2020, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas aprīkojuma un ierīču iegāde -6. kārta, 2020, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas un medicīnas materiālu iegāde – 21.kārta, 2020, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde – 8.kārta, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Fizikas eksperimentu demonstrējumu ierīces - 2. kārta, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu medicīnas aprīkojuma un ierīču iegāde - 10. kārta, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu medicīnas aprīkojuma un ierīču iegāde - 9. kārta, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Autoklāva iegāde, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Laboratoriju informācijas sistēmas iegāde, 2021, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: Dienesta viesnīcu pārvaldības sistēmu iegāde, 2021, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: Studiju programmas kartēšanas sistēmas iegāde, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: Virtuālas pacienta platformas iegāde, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: Studējošo portāls, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: Multimediju aprīkojums studiju procesa nodrošināšanai, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: IT piederumu iegāde, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: Eksaminācijas platformas iegāde un uzturēšana, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: Zoom Education (Site licence) iegāde mācību procesa nodrošināšanai, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: Interaktīvo lazerprojektoru un to piederumu iegāde, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: Multimediju aprīkojuma uzturēšanas pakalpojuma nodrošināšana, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: Ceļojumu aģentūras pakalpojumi, 2021, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: Pasākumu tiešraižu nodrošināšana, 2021, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: Poligrāfijas pakalpojumi, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: Pasākumu tehniskā nodrošinājuma iegāde, 2021, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: RSU publicitātes apskata nodrošināšana un kvalitatīvās un kvantitatīvās analīzes veikšana, 2021, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: Audio un audiovizuālu materiālu izstrādes pakalpojumi, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: Reklāmas kampaņu nodrošināšana, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: Tulkošanas un rediģēšanas pakalpojumi, 2021, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: Intraoperatīvā CBT CT skenera iegāde BBCE projektam, 2021, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: 3D skenera, 3D printera un BIOPRINTERA iegāde BBCE projektam, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: Programmatūras iegāde 3D skeneru un printeru darbības nodrošināšanai, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: Gatavo zāļu formu laboratorijas iekārtas un aprīkojums - Mikroskopa ar foto attēlu iegāde, 2021, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: Gatavo zāļu formu laboratorijas iekārtas un aprīkojums - AEŠH-MS/MS iegāde, 2021, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: Gatavo zāļu formu laboratorijas iekārtas un aprīkojums - Blisterēšanas iekārtas un Blistera integritātes testera iegāde, 2021, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: Gatavo zāļu formu laboratorijas iekārtas un aprīkojums - Rotācijas tablešu preses iegāde, 2021, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: Gatavo zāļu formu laboratorijas iekārtas un aprīkojums - Ruļļu kompaktora iegāde, 2021, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: RSU Zāļu formu tehnoloģiju katedras laboratoriju atbalsta iekārtu un aprīkojuma bloks, 2021, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: RSU Farmācijas ķīmijas katedras laboratoriju šķidrumu hromotogrāfijas sistēmas bloka iegāde, 2021, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: RSU Farmācijas ķīmijas katedras laboratoriju atbalsta iekārtu un aprīkojuma bloka iegāde, 2021, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: Cieto zāļu formu izveides iekārtu un aprīkojuma iegāde - atbalsta bloks, 2021, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: Termostata/inkubatora iegāde, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu medicīnas aprīkojuma un ierīču iegāde - 20. kārta, 2020, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas un medicīnas materiālu iegāde – 7.kārta, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas un medicīnas materiālu iegāde – 6.kārta, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Ventilācijas un dzesēšanas sistēmas izbūve deju zālei Mārupes ielā 17, Rīgā, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas un medicīnas materiālu iegāde – 5.kārta, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas un medicīnas materiālu iegāde – 4.kārta, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas un medicīnas materiālu iegāde – 3.kārta, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Laparoskopijas aparāta iegāde, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Fizikas eksperimentu demonstrējumu ierīces - 1. kārta, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Darbinieku veselības apdrošināšana, 2020, aprīlis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu medicīnas aprīkojuma un ierīču iegāde - 8. kārta, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Digitālās patoloģijas apmācības mikroskopu komplekts, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Vājstrāvu tīklu izbūve, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Vieglā transportlīdzekļa ilgtermiņa noma, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Kravas transportlīdzekļa iegāde, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: UPS iekārtu uzstādīšana aukstuma telpu darbibas nodrosināšanai, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dzesēšanas sistēmas izbūve aktu zālai Asara ielā 5, Rīgā, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dzesēšanas sistēmas izbūve auditorijai RSU ēkā Kronvalda bulv. 9, Rīgā, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: RSU ēkas Anniņmuižas bulv. 26A, Rīgā 1.stāva bibliotekas telpu pārbūve, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Mobilo sakaru pakalpojumi, 2020, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: JIRA un Confluence licenču iegāde un uzturēšana, 2020, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Datortīkla iekārtas pieejamības paaugstināšana, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Multimediju tehnikas iegāde, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Papercut lincecs iegāde un uzturēšana, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Microsoft SharePoint un .Net bāzētu informācijas sistēmu attīstīšana, 2020, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Konica printeru apkopes, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Studiju programmas kartēšanas sistēmas iegāde, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Prasmju monitoringa sistēmas iegāde, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Converia platformas iegāde, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Publiskā interneta un optiks pieslēguma noma, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Zinātniskās darbības informācijas sistēmas Elsevier Pure licences un pakalpojumi, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Cieto zāļu formu izveides iekārtu un aprīkojuma iegāde - kapsulēšanas bloks, 2021, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: Cieto zāļu formu izveides iekārtu un aprīkojuma iegāde - granulācijas un pelešu pārklāšanas bloks, 2021, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: Standartizācijas telpu iekārtu un aprīkojuma iegāde - Šķīšanas iekārtas bloks, 2021, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: Standartizācijas telpu iekārtu un aprīkojuma iegāde - metālu noteikšanas ICP/MS iekārtu bloks, 2021, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: Standartizācijas telpu iekārtu un aprīkojuma iegāde - atbalsta iekārtu bloks, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: Standartizācijas telpu iekārtu un aprīkojuma iegāde - Spektrofotometru bloks, 2021, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: Starptautiski salīdzinošais izvērtējums RSU pilnveidotajai orgabizatoriskajai un pārvaldības struktūrai, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: RSU attīstības stratēģijas 2021.-2027.gadam izstrāde, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanas RSU rīkotajos pasākumos, 2021, 4. ceturksnis 18.01.2021
Iepirkuma plāni: Sporta inventāra iegāde, 2021, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: Mēbeļu iegāde, 2021, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: Dzeramā ūdens sgatavošanas iekārtu noma, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: Veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojumi, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: Žalūziju iegāde un uzstādīšana, 2021, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: Apsardzes pakalpojuma iegāde, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: Maināmo paklāju noma, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: Autobusu ar vadītāju noma, 2021, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: Elektroenerģijas iegāde, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: Dabasgāzes iegāde, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: Degvielas iegāde, 2021, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: Liftu tehniskā apkope un remonts, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: Vieglā transportlīdzekļa ilgtermiņa noma, 2021, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: Vieglā transportlīdzekļa ilgtermiņa noma, 2021, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: Vieglā transportlīdzekļa ilgtermiņa noma, 2021, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: Ēku centralizētās vadības un uzraudzības sistēmas izbūve, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība RSU sporta bāzes "Taurene" skolas ēkas pārbūvei, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: Vājstrāvu sistēmu izbūve un pārbūve, 2021, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: Ēkas Dzirciema ielā 16, Rīgā fasādes apgaismojuma projekta izstrāde un realizācija, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzība RAKUS telpu Hipokrāta ielā 2, Rīgā pielāgošanai RSU vajadzībām, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi vides pieejamības nodrošināšanai ēkā Kronvalda bulv. 9, Rīgā, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: RAKUS telpu Hipokrāta ielā 2, Rīgā pielāgošana RSU vajadzībām, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: Ēkas Palasta ielā 3, Rīgā konservācijas darbi, 2021, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: Mikroviļņu krāsns iegāde, 2021, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 19.01.2021
Iepirkuma plāni: Dažādu reaģentu un ķīmisko vielu iegāde – 12.kārta, 2021, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 19.01.2021
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas un medicīnas materiālu un piederumu iegāde – 10.kārta, 2021, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 19.01.2021
Iepirkuma plāni: Dažādu medicīnas iekārtu un piederumu iegāde - 7. kārta, 2021, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 19.01.2021
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas iekārtu un piederumu iegāde - 15.kārta, 2021, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 19.01.2021
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas iekārtu un piederumu iegāde -14.kārta, 2021, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 19.01.2021
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas un medicīnas materiālu un piederumu iegāde – 9.kārta, 2021, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 19.01.2021
Iepirkuma plāni: Dažādu medicīnas mēbeļu un aksesuāru iegāde - 4.kārta, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 19.01.2021
Iepirkuma plāni: Dažādu medicīnas aprīkojuma un ierīču iegāde - 10.kārta, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 19.01.2021
Iepirkuma plāni: Dažādu medicīnas aprīkojuma un ierīču iegāde - 9. kārta, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 19.01.2021
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas iekārtu un piederumu iegāde - 13.kārta, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 19.01.2021
Iepirkuma plāni: Dažādu reaģentu un ķīmisko vielu iegāde – 11.kārta, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 19.01.2021
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas un medicīnas materiālu un piederumu iegāde – 8.kārta, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 19.01.2021
Iepirkuma plāni: Dažādu medicīnas iekārtu un ierīču rezerves detaļu iegāde, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 19.01.2021
Iepirkuma plāni: Dažādu defibrilatoru rezerves detaļu iegāde, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 19.01.2021
Iepirkuma plāni: Dažādu medicīnas preču iegāde, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 19.01.2021
Iepirkuma plāni: Socioloģisko aptauju veikšana RSU vajadzībām, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 19.01.2021
Iepirkuma plāni: Dažādu reaģentu un ķīmisko vielu iegāde – 10.kārta, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 19.01.2021
Iepirkuma plāni: Dažādu reaģentu un ķīmisko vielu iegāde – 9.kārta, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 19.01.2021
Iepirkuma plāni: Dažādu reaģentu un ķīmisko vielu iegāde – 8.kārta, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 19.01.2021
Iepirkuma plāni: Dažādu medicīnas mēbeļu un aksesuāru iegāde - 3. kārta, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 19.01.2021
Iepirkuma plāni: Dažādu medicīnas iekārtu un piederumu iegāde - 6. kārta, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 19.01.2021
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas iekārtu un piederumu iegāde - 12.kārta, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 19.01.2021
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas iekārtu un piederumu iegāde - 11.kārta, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 19.01.2021
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas iekārtu un piederumu iegāde - 10.kārta, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 19.01.2021
Iepirkuma plāni: Dažādu medicīnas aprīkojuma un ierīču iegāde - 8. kārta, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 19.01.2021
Iepirkuma plāni: Dažādu medicīnas aprīkojuma un ierīču iegāde - 7. kārta, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 19.01.2021
Iepirkuma plāni: Dažādu medicīnas aprīkojuma un ierīču iegāde - 6. kārta, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 19.01.2021
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas un medicīnas materiālu un piederumu iegāde – 7.kārta, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 19.01.2021
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas un medicīnas materiālu un piederumu iegāde – 6.kārta, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 19.01.2021
Iepirkuma plāni: Dažādi reaģenti un materiāli metaboloma analīzei, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 19.01.2021
Iepirkuma plāni: Dažādu reaģentu un ķīmisko vielu iegāde – 6.kārta, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 19.01.2021
Iepirkuma plāni: Fotografēšanas pakalpojumu iegāde, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: RSU publicitātes apskata nodrošināšana un kvalitatīvās un kvantitatīvās analīzes veikšana, 2020, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Iespieddarbi pēc pasūtījuma, 2020, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas iekārtu iegāde, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: RSU kvalitātes vadības sistēmas sertifikācija atbilstoši ISO 9001:2015 standarta prasībām, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas un medicīnas materiālu iegāde-15.kārta, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Drošības sistēmas ar apmeklātāju skaitītāju iegāde, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Sporta inventāra iegāde, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Ēkas Pilsoņu ielā 13, Rīgā 11.korpusa jumta remonts, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Aukstuma kameru dublējošās dzesēšanas sistēmas izbūve, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas un medicīnas materiālu iegāde-14.kārta, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas un medicīnas materiālu iegāde-13.kārta, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas iekārtu un ierīču iegāde - 4.kārta, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Ēku centralizētās vadības un uzraudzības sistēmas izbūve, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde-9.kārta, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas un medicīnas materiālu iegāde-11.kārta, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu molekulārās bioloģijas un reaģentu komplektu iegāde, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: RSU Zāļu formu tehnoloģijas katedras un Farmācijas ķīmijas katedras laboratoriju iekārtu un aprīkojuma iegāde – 1.kārta, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu ELISA reaģentu komplektu iegāde, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas reaģentu komplektu iegāde, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: NGS reaģentu iegāde, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas un medicīnas materiālu iegāde - 8.kārta, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde-7.kārta, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas iekārtu un ierīču iegāde-3.kārta, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas iekārtu un ierīču iegāde-2.kārta, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde-6.kārta, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas un medicīnas materiālu iegāde 2.kārta, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde-5.kārta, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Bioķīmisko reaģentu komplektu iegāde, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas un medicīnas materiālu iegāde – 1.kārta, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde-4.kārta, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Dubultspirāļu DNS zonžu piegāde, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas un medicīnas materiālu un piederumu iegāde – 5.kārta, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 19.01.2021
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas un medicīnas materiālu un piederumu iegāde – 4.kārta, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 19.01.2021
Iepirkuma plāni: Dažādu reaģentu un ķīmisko vielu iegāde – 5.kārta, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 19.01.2021
Iepirkuma plāni: Spirometru iegāde, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 19.01.2021
Iepirkuma plāni: Dažādu medicīnas aprīkojuma un ierīču iegāde - 5. kārta, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 19.01.2021
Iepirkuma plāni: Dažādu medicīnas aprīkojuma un ierīču iegāde - 4. kārta, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 19.01.2021
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas iekārtu rezerves daļu iegāde, diagnostika, apkope un/vai remonts, 2021, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 19.01.2021
Iepirkuma plāni: Medicīnisko laboratoriju sniegtie pakalpojumi, 2021, 1. ceturksnis 19.01.2021
Iepirkuma plāni: Dažādu medicīnas mēbeļu un aksesuāru iegāde - 2. kārta, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 19.01.2021
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas iekārtu un piederumu iegāde - 9.kārta, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 19.01.2021
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas iekārtu un piederumu iegāde - 8.kārta, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 19.01.2021
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas iekārtu un piederumu iegāde - 7.kārta, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 19.01.2021
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas iekārtu un piederumu iegāde - 6.kārta, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 19.01.2021
Iepirkuma plāni: Dažādu medicīnas iekārtu un piederumu iegāde - 5. kārta, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 19.01.2021
Iepirkuma plāni: Dažādu medicīnas iekārtu un piederumu iegāde - 4. kārta, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 19.01.2021
Iepirkuma plāni: Dažādu medicīnas iekārtu un piederumu iegāde - 3. kārta, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 19.01.2021
Iepirkuma plāni: Dažādu medicīnas iekārtu un piederumu iegāde - 2. kārta, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 19.01.2021
Iepirkuma plāni: Dažādu medicīnas iekārtu un piederumu iegāde - 1. kārta, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 19.01.2021
Iepirkuma plāni: Dažādu medicīnas aprīkojuma un ierīču iegāde - 3. kārta, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 19.01.2021
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas iekārtu un piederumu iegāde - 5.kārta, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 19.01.2021
Iepirkuma plāni: Datu reģistrācijas iekārtu iegāde, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 19.01.2021
Iepirkuma plāni: 3D printeru un piederumu iegāde, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 19.01.2021
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas iekārtu un piederumu iegāde - 4.kārta, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 19.01.2021
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas iekārtu un piederumu iegāde - 3.kārta, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 19.01.2021
Iepirkuma plāni: Reālā laika amplifikatora iegāde, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 19.01.2021
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas iekārtu un ierīču kalibrēšana un verificēšana, 2021, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 19.01.2021
Iepirkuma plāni: Dažādu reaģentu un ķīmisko vielu iegāde – 4.kārta, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 19.01.2021
Iepirkuma plāni: Dažādu reaģentu un ķīmisko vielu iegāde – 3.kārta, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 19.01.2021
Iepirkuma plāni: Dažādu reaģentu un ķīmisko vielu iegāde – 2.kārta, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 19.01.2021
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas un medicīnas materiālu un piederumu iegāde – 3.kārta, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 19.01.2021
Iepirkuma plāni: RSU MITC klīnisko simulāciju telpu iekārtu un aprīkojuma bloks - 7.kārta (Medicīnas ierīces un mēbeles), 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 19.01.2021
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas un medicīnas materiālu iegāde-22.kārta, 2020, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Darba apģērbu un individuālo darba aizsardzības līdzekļu iegāde, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde-13.kārta, 2020, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas un medicīnas materiālu iegāde-20.kārta, 2020, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Saimniecības inventāra iegāde, 2020, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Būvgružu un lielgabarīta atkritumu izvešana, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dzeramā ūdens piegāde, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Kancelejas preču un biroja papīra iegāde, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde-12.kārta, 2020, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Mēbeļu iegāde, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Sadzīves elektrotehnikas iegāde, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: RSU farmācijas studiju telpu un pētnieciskās laboratorijas izveide Rīgā, Konsula ielā 21, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: RSU bibliotekas lasītavas telpas ventilācijas sistēmas atjaunošana, 2020, marts, 10000 Eur - 42000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Suvenīru veikala izbūve Dzirciema ielas 16, Rīgā ēkas hallē, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība RSU ēkas A, D un G korpusa kāpņu telpu atjaunošanai Dzirciema ielā 16, Rīgā, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas iekārtu un ierīču iegāde-5.kārta, 2020, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: RSU Zobārstniecības preklīnikas paplašināšana Dzirciema ielā 16, Rīgā, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: RSU Zobārsniecības fakultātes studentu klīnikas izveide Dzirciema ielā 20, Rīgā, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība digitāli vizuālo tehnoloģiju centram RSU ēkā Rīgā, Dzirciema ielā 20, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Digitāli vizuālo tehnoloģiju centra izbūve Dzirciema ielā 20, Rīgā, 2020, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas un medicīnas materiālu iegāde-17.kārta, 2020, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: RSU ēkas Dzirciema ielā 20, Rīgā telpu pielāgošana Stomatoloģijas institūta vajadzībām, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzība RSU ēkas Dzirciema ielā 20, Rīgā būvdarbiem, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ārstu prakses izveidei Dārza ielā 4, Rīgā, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: RSU ēkas Kuldīgas ielā 9, Rīgā 1.mācību korpusa 2.kārtas būvprojekta ekspertīze, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība RSU ēkas Kuldīgas ielā 9, Rīgā 2.mācību korpusa jaunbūvei un 1.mācību korpusa siltināšanai un teritorijas labiekārtošanai, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde-11.kārta, 2020, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: RSU ēkas Kuldīgas ielā 9, Rīgā 1.mācību korpusa 2.kārtas būvdarbi, 2020, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Ēkas Baložu ielā 14, Rīgā telpu pielāgošana RSU mācību procesa vajadzībām, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība BKUS klīniskās bāzes izveidei, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Gāzu hromatogrāfijas iekārtas iegāde, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ēkas nojaukšanai Cigoriņu iela 3, Rīgā, 2021, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde simulāciju tehnoloģiju centra izveidei Vienības gatvē 45, Rīgā, 2021, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzība ēkas Kuldīgas ielā 9, Rīgā, 1.korpusa telpu atjaunošanas būvdarbiem, 2021, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: Ēkas Kuldīgas ielā 9, Rīgā 1.korpusa telpu atjaunošanas būvdarbi, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ēkas Kuldīgas ielā 9, Rīgā 2. korpusa jaunbūvei un 1.korpusa siltināšanas būvdarbiem, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: Mēbeļu izgatavošana un uzstādīšana ēkā Konsula ielā 21, Rīgā, 2021, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: Elektronisko sakaru ārējo tīklu pievadu izbūve, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: Laboratorijas mēbeļu un velkmes skapju iegāde ar uzstādīšanu ēkā Konsula ielā 21, Rīgā, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: Gatavo zāļu formu pētnieciskās laboratorijas (GZFL) Tīrtelpu un Tehnoloģijas ierīkošanas darbi Konsula ielā 21, Rīgā, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ēkas Dārza ielā 4, Rīgā pārbūvei, 2021, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ēkas Dzirciema iela 20, Rīgā auditorijas ventilācijas sistēmas izbūvei, 2021, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: Ēkas Dzirciema ielā 20, Rīgā piegulošās teritorijas apbūves vīzijas izstrāde, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: Būvprojekta ekspertīze ēkas Dzirciema ielā 16, Rīgā būvprojektam D korpusa telpu atjaunošanai, 2021, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ēkas Dzirciema ielā 16, Rīgā D korpusa telpu atjaunošanai, 2021, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzība ēkas Dzirciema ielā 16, Rīgā kāpņu telpu atjunošanas būvdarbiem, 2021, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: Ēkas Dzirciema ielā 16, Rīgā kāpņu telpu atjaunošana, 2021, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ēkas Dzirciema ielā 16, Rīgā kāpņu telpu atjaunošanai, 2021, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas un medicīnas materiālu un piederumu iegāde – 14.kārta, 2021, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: Dažādu reaģentu un ķīmisko vielu iegāde – 15.kārta, 2021, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: Dažādu reaģentu un ķīmisko vielu iegāde – 14.kārta, 2021, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas un medicīnas materiālu un piederumu iegāde – 13.kārta, 2021, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: Dažādu reaģentu un ķīmisko vielu iegāde – 13.kārta, 2021, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas un medicīnas materiālu un piederumu iegāde – 12.kārta, 2021, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: Dažādu medicīnas aprīkojuma un ierīču iegāde - 12. kārta, 2021, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 18.01.2021
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas un medicīnas materiālu un piederumu iegāde – 11.kārta, 2021, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 19.01.2021
Iepirkuma plāni: Dažādu medicīnas iekārtu un piederumu iegāde - 8. kārta, 2021, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 19.01.2021
Iepirkuma plāni: Acu izmeklēšanas iekārtas iegāde, 2021, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 19.01.2021
Iepirkuma plāni: Merck Millipore ūdens attīrīšanas iekārtu rezerves daļu iegāde, remonts un apkope, 2021, oktobris, 42000 Eur - 135000 Eur 19.01.2021
Iepirkuma plāni: Dažādu medicīnas aprīkojuma un ierīču iegāde - 11. kārta, 2021, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 19.01.2021
Iepirkuma plāni: Dažādu laboratorijas iekārtu un piederumu iegāde - 16.kārta, 2021, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 19.01.2021
Iepirkuma plāni: Masspektrometra iegāde, 2021, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 19.01.2021

SIA Mercell Latvia

Daļa no Mercell grupas – viens no vadošajiem e-iepirkumu platformu un iepirkumu informācijas piegādātājiem Eiropā.

Par uzņēmumu

Par mums
Kontakti

Sazinaties ar mums

Spiediet šeit, lai dotos uz atbalsta lapu

+371 22720771
SIA Mercell Latvia | Dzirnavu iela 37-43, LV-1010 Rīga, Latvija